• Daha çok generatif gelişmesi üzerine etkili olan bir elementtir

• Fosfor noksanlığından en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür

• Tahıllarda başaklanma olumsuz etkilenir

• Meyve ağaçlarında sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır.

• Tohum ve meyvenin kalitesi bozulur, olgunlaşma gecikir
• Narenciye ve diğer meyve ağaçlarında olgunlaşmadan meyve dökümü görülür

• Sebzelerde çiçeklenme azalır, meyveler küçük kalır, kalitesiz olur.

• Yapraklar genellikle normalden daha koyu yeşil renkli olur

• Birçok tek yıllık bitkilerin yaprak ve gövdesinde fosfor noksanlığında kırmızı, kırmızımsı mor renk meydana gelir

• Meyve ağaçlarında yaşlı yapraklar kahve ve kırmızımsı kahve rengine dönüşür ve erken dökülür

• Fosfor noksanlığı belirtileri önce yaşlı yapraklarda görülür

• Domateste yapraklar sert ve dik bir yapıda ve koyu yeşil veya mavimsi yeşil görünümdedirler, yaprakların altında damarlar boyunca kırmızımsı menekşe renk oluşumları görülür, yapraklar geriye doğru kıvrılır, gövde ince ve lifsi bir hal alır ve gövdede koyu menekşe lekeler oluşur, çiçeklenme ve meyve oluşumu zayıftır, meyveler küçük ve sert bir yapıda olup olgunlaşmadan, vakitsiz sararırlar

• Hıyar bitkisinde yapraklar donuk koyu yeşil renkli ve küçük olur, yapraklarda kimi zaman bronz renkli lekeler görülür, solgun ve sarkık bir şekilde dururlar veya erken dökülürler, gövde kısa ve incedir, meyveler donuk yeşil renkli ve bronz lekelidir, yaşlı yaprakların ayasında şeffaf görünümlü, kahverengi nekrozlar görülür ve yaprak sapları kurur

• Marulda büyüme çok geriler, bitki rozet şeklinde bir görünüşe sahip olup, göbek doldurma geç olur veya hiç olmaz, yapraklar koyu fakat cansız yeşil renkte ve bazen kırmızımsı menekşe renkli lekelidir, yaşlı yapraklar sarımsı kahve renk alır ve erken ölürler.

• Havuç yaprakları donuk yeşil renkli ve hafif menekşemsi lekeli olur. Gövde incelir. Yaşlı yapraklar soluklaşır ve erken ölür.

• Turpta bodur bir görüntü oluşur. Yapraklar donuk ve koyu yeşil olup yaprakların özellikle alt kenarlarında kırmızımsı menekşe renkli lekeler görülür. Yaşlı yaprak kenarlarında yanmalar ve erken ölüm görülür. Kök gelişimi zayıftır.

• Soğan yaprakları da fosfor noksanlığında donuk ve koyu yeşil renkli ve mavimsi kırmızı, menekşe rengi lekeli olur. Yaprakların ucundan alta doğru yeşil, sarı ve kahve renkli lekeler dağılmış vaziyettedir. Yaşlı yapraklar siyahımsı kahve renk alır, solar ve ölürler.

• Fasulye ve bezelye gibi baklagillerde yapraklar koyu yeşil ve mavimsi yeşil veya zeytuni yeşil renkli olurlar. Sert ve dik fakat zayıf bir yaprak sistemi vardır. Gövde ince ve kısadır. Büyüme geriler. Çiçeklenme zayıftır, bakla ve tohum oluşumu azdır. Pamukta büyüme yavaşlar ve yapraklar koyu yeşil renk alırlar. Olgunlaşma gecikir. Dallanma az ve kısa olur. Çiçek ve koza sayısı azalır.

• Patateste yaprak sistemi sert ve dik bir görünümdedir. Bitkide büyüme geriler ve ince bir gövde oluşur. Özellikle yaşlı yapraklar yukarı doğru kıvrılır ve daha sonra yaprak kenarlarında lekeler oluşur. Yapraklar normalden küçük olur. Yaşlı yapraklar kahve rengine döner ve erken dökülür. Bazen yumrularda kahve rengi lekeler olur.

• Mısırda yaşlı yapraklarda ve gövdede kırmızı menekşe rengi değişimler görülür buna karşılık genç yapraklar koyu yeşil renkli olurlar. Yaşlı yapraklarda daha sonra kıvrılma görülür ve erken ölürler. Gövde ince olur, olgunlaşma gecikir. Düzensiz taneli koçanlar oluşur.

• Şeker pancarı ve yemlik pancarda fosfor noksanlığı etkisini çimlenme aşamasından itibaren gösterir, düzensiz bir çimlenme görülür. Gelişme geriler ve bitkiler normale göre kısa kalırlar. Buna karşılık yapraklar sert ve dik haldedirler. Bazı durumlarda yaprak sapları yatık, yere paralel dururlar. Yapraklar normalden küçük olurlar ve mor veya siyahımsı kahve lekelerle kaplıdır. Yaprak kenarlarında nekrozlar oluşur. Yaşlı yapraklar sarımsı yeşile döner ve erken ölürler.

• Tahıllarda kardeşlenme azalır. Gelişme zayıf olur, gövde kısa ve ince kalır. Yapraklar koyu yeşil veya mavimsi yeşil renktedirler. Yaprakların rengi azot fazlalığı varmış gibi bir izlenim verir. Yaşlı yapraklar, uçlardan başlayarak sararır, solar, kurur ve erken ölürler. Yapraklar sert fakat uçları aşağı sarkıktır. Başaklar küçük, bazen morumsu kırmızı renkte olurlar.

• Narenciye ağaçları canlı durmayan donuk yeşil bir yaprak sistemi oluştururlar. Yaşlı yapraklarda nekrozlar görülür ve erken dökülür. Çiçeklenme çok zayıftır. Meyve sayısı çok az, meyveler iri fakat ekşi, kaba lifsi dokulu ve kalın süngerimsi kabukludur.

• Elma ağaçlarında yapraklar küçük, koyu yeşil renkli, bronz veya mor lekeli olurlar. Yaprak sapları kırmızımsı renkli olup dal ile bağlantıları dar açı yapacak şekilde dik dururlar. Seyrek bir yaprak sistemi vardır. Yaşlı yaprakların kenarlarında koyu kahve nekrozlar oluşur. Erken yaprak dökümü görülür. Çiçek ve meyve sayısı azdır. Meyveler küçük kalır ve olgunlaşmadan dökülür. Meyveler cansız donuk renkli, sert ve sık bir dokuya sahip olup, tatsızdırlar. Fosfor miktarı azota oranla aşırı fazla olduğu zaman da meyve eti yine kaba dokulu olur.

• Şeftali yaprakları fosfor noksanlığında önce koyu yeşil olur, daha sonra bronz veya kahverengi lekeler oluşur, bu lekeler özellikle soğuk havalarda kırmızı veya mor renge döner. Yapraklar dik, noksanlığın ileri aşamalarında oldukça dar, mızrak şeklindedirler. Yaşlı yapraklar erken dökülür. Ağacın büyümesi geriler.

• Diğer taş çekirdekli meyve ağaçlarında da fosfor noksanlığı ağacın büyümesini yavaşlatır. Yaprak sistemi koyu yeşil görünümlü, yaprak sapları ve genç sürgünler mor renklidir. Yaşlı yapraklar bronzlaşır ve erken dökülür.

• Bağda fosfor noksanlığı koyu yeşil bir yaprak sistemi yaratır. Yapraklar sert, bozuk
şekilli, kabarıkçıklar halinde benekli ve metalik bir parlaklığa sahiptirler. Yaşlı yapraklarda kenarlardan başlayan bronz veya mor nekrozlar görülür.

•Çilek yapraklarında ince damarlardan başlayarak yayılan mavimsi yeşil ve koyu yeşil renk oluşur. Yapraklar aşağı kıvrık, kenarlarda kırmızı, ortalarda mor renkler vardır. Yaprak sapları koyu kırmızı renklidir. Yaprakların alt yüzeyinde orta ve yan damarlar mor görünümlüdür. Çiçeklenme zayıf, meyve az olur.

• Tütün yapraklarında normalden koyu yeşil renk oluşurken yapraklar küçük ve dar olurlar. Alt yapraklarda hafif kırmızımsı ve siyahımsı kahve lekeler oluşur. Yaşlı yapraklarda solma görülür.