Yabani hardal(Sinapis arvensis L.)
Tanımı ve Yaşayışı
Gövdesi 20-80 cm boyunda, 50 cm kadar taç genişliğindedir. Gövde yuvarlak, dik; alt kısmı tüysüzdür. Genellikle tüylü, bazen tüysüz tek yıllık bir bitkidir.
Yapraklar almaşık dizilişli, beyzi, lobsuz ve kaba dişlidir. Alt yapraklar, bazen basit ve düzensiz dişli, üst yapraklar kısa saplı veya sapsız basit ve dişli olabilmektedir.
Çiçek durumu salkım şeklinde olup taç yaprakları kükürt sarısı rengindedir. Meyve 20-45 mm uzunluğunda, tüysüz veya kısa tüylü, uç kısmı koni şeklinde olan bir kapsüldür. Meyvede 5-12 adet tohum bulunur, tohum, 1-1.5 mm çapında koyu kahve-siyah renktedir
a) Olgun bitki b) Fide dönemi
Yabani hardal (Anonymous, 1972).
Yabani hardal, tohumlarıyla çoğalıp yayılır. Tohumlarında kuvvetli dormansi bulunduğundan 5-13 yıl toprakta canlılığını muhafaza etmektedir. Tohumlar toprak neminin yeterli olduğu koşullarda 10-15ºC'de çimlenip çıkış yapabilmekle birlikte, genellikle ilkbaharda çimlenmektedir. En yüksek çıkış oranı toprağın ilk 5 cm derinliğine düşen tohumlarda görülmektedir. Derinlik arttıkça çimlenme ve buna bağlı olarak ta çıkış oranı azalmaktadır. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayları arasında olur. Çiçeklenmeden 1-2 ay sonra kapsül kabukları sapa bağlandıkları yerden yukarı doğru açılarak tohumlar dökülür.