Bizim çocukluğumuzdaki yazlar ve kışlar çok değişti. Neden değişti acaba? Bu soruyu sorduğumuzda alacağımız cevap bellidir. Çünkü dünyada iklim değişikliği yaşanıyor. Dünya bilim adamları buna ‘küresel ısınma’ diyor. Ben iklim değişikliği demeyi tercih ediyorum. Bu konuda çok kullanılan üç kavram var. İklim değişikliği, sera gazlarının etkisi ve küresel ısınma. Şu anda bildiğimiz bir şey var o da iklimin değiştiğidir.
* Dünya varolduğundan bu yana iklim bu şekilde hep değişmiş mi?
Sürekli değişmiş. Geçmişte buzul devirleri olmuş. Zaman zaman sıcaklıklar yükselmiş. Bazı canlı türleri ortadan kalkmış. Bunu bugün bilimsel çalışmalar söylüyor.
Küresel ısınmada insan da etkili
*Geçmişte insanların iklim değişikliğine etkisi olmuş mudur? Bugünkü durumumun geçmişten bir farkı var mı?
Biz bugün gönlümüzün istediği şekilde dünyayı sürekli kirletiyoruz. Durmadan kömürleri yakıyoruz. Böyle bir durumda atmosfer kirlenmez mi? Dünyanın yarıçapı 6 bin kilometre iken, atmosferin kalınlığı 10 kilometre. Yani incecik bir şey. Her senede böyle bir durmadan atmosfere karbondioksit verilirse ne olur? Dünya bugünlere gelirken ne gibi aşamalardan geçmiş buna bakmak gerekir. Bir zamanlar dünyada canlı hayatı yoktu. Bunu bilim de din kitapları da söylüyor. Önce dünya canlıların yaşayabileceği bir ortama gelmesi için hazırlandı. O zaman atmosferde karbondioksit çoktu. Bu karbondioksit zamanla yutuldu. Onun için bugün petrol ve kömür kaynakları var. Bunun esası oradan geliyor. Biz şimdi kömür ve petrolü dışarı çıkararak, doğal olarak gömülmüş olan karbondioksiti yeniden dünyayla salıyoruz. Tabi atmosferin de bir dengesi var. Her şey bir denge üzerine kurulmuş. Dolayısı ile yapılan çalışmalar bugünkü iklim değişikliğinde insanların da payının olduğunu ortaya koyuyor.
* Bazıları da küresel ısınmanın Batı’nın bize dayattığı politik bir şey olduğunu iddia edenler de var…
Bu politik bir görüş. Böyle iddiada bulunanlar var. Ama ben bilimsel olarak söylüyorum. Bugün dünyada küresel ısınma diye bir olgu vardır.
*Küresel ısınmaden en fazla hangi ülkeler etkilenir?
Özellikle Türkiye gibi alt tropikal bölgelerde bulunan ülkeler küresel ısınmadan en fazla etkilenecek ülkelerdir. Yani ekvator kuşağındaki ülkeler değil de, 30-60 derece enlemi arasındaki ülkeler yüzey yapılarına da bağlı olarak daha fazla etkilenecek. Bilimsel olarak yapılan çalışmalara göre 2100 yılına kadar Doğu Akdeniz Bölgesi ülkelerinin daha fazla etkileneceği öngörüleri var.
İklim değişikliğini kimse dikkate almıyor
* Bir takım önlemler alınıyor. Bu önlemler işe yarar mı?
Var ama, Batı ülkeleri iklim değişikliğini dikkate almadan gönüllerinin istediği gibi kirletmeye devam ediyorlar. ABD Kyoto protokolünü imzalamadı. İmzalasaydı bir takım yaptırımlar gelecekti. Bu da ekonomisini etkileyecekti. Türkiye’de imzalamadı ve bana göre doğru yaptı. Ama bunu bilimsel bir tabana göre mi yaptı? Zannetmiyorum. Ama bana göre doğru yaptı. Ama bugün Türkiye’de ‘iklim değişikliği veri tabanı’ diye bir şey yok. Su Vakfı’nın dışında. Su Vakfı’nda 2100 yılına kadar var. Bu nedenle kim konuşursa konuşsun bu politik bir konuşma olur.
*