- MERCİMEK KÖKBOĞAZf ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
{Phoma medicaginis var.Pinodella=Ascochyta pinodelia)


Hastalık belirtileri, bitkinin her döneminde ve bütün organlarında kök, kök boğazı, gövde, dal, yaprak ve tohum kapsüllerinde görülür. Hastalık fide döneminde çökerten şeklinde de zarar yapar. Hastalık belirlileri genellikle dallanma noktasına yakın, bitki kökboğazını çepeçevre saran, koyu kahverengi ya da siyahımtırak renkli bir lezyon şeklinde ortaya çıkar. Daha sonra çevre koşulları uygun olduğu zaman bu iezyon aşağı ve yukarı doğru yayılır. Bazen hastalık bir veya birkaç dalda zarar yapar ve yanıklık şeklinde bir görünüm oluşturur. Özellikle tohum kapsülü ve yapraklarda görülen iezyonlar üzerinde toplu iğne ucu büyüklüğünde siyahımtırak renkli piknidyumlar oluşur.
Hastalığa erken dönemde yakalanmış bitkiler ve dallar ya tamamen erimekte yadavçok düşük oranda ürün vermektedir.
Hastalık etmeni fungus, tohumla taşınmakta ve toprağa düşen hastalıklı bitki artıkları üzerinde yıldan yıla canlılığını sürdürebilmektedir.
MÜCADELESİ:
Kültürel Önlemler:
-Temiz tohumluk kullanılmalı, bunun için hastalık görülmeyen tarlalardan tohumluk alınmalı,
-Sık ekimden kaçınmalı, dekara 9 kg.dan fazla tohumluk ekilmemeli,

-Aynı tarlaya üst üste mercimek yada diğer baklagiller ekilmeme!!, özellikle hububat ile en az
yıllık bir ekim nöbeti uygulanmalı,
-Geç ekim yapılmalı. (Sonbaharın ilk yağışlarından sonra tercihen Kasım ayının ikinci haftasında)
-Hasattan sonra tarla derin sürülerek hastalıklı bitki artıkları toprağa gömülmeli.
-Mercimek hasadı dane dökülmeyecek şekilde yapılmalı, münavebe bitkileri arasında kendiliğinden yetişen mercimekler yok edilmeli,
-Sitona spp. zararının yoğun görüldüğü tarlalarda, bu zararlıya karşı mücadele yapılmalı!1"
Kimyasal !Vlücadele:iiaçlı mücadele tohum ilaçlamaları şeklinde yapılır ve koruyucu nitelikte dir.
Tohumlar ilaçlamadan önce 100 kg. tohuma 500 mi. su düşecek şekilde hafifçe nemlendirilmeli ve
dozda ilaçlar homojen bir şekilde tohuma karıştırılmalıdır.
Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: ;|
Etkili Madde pozu(Preparat)
Adı ve Oranı Formülasyonu 100 kg.tohuma
Benomyl %50 W.P. 300 g.
Carbendazim %50 W.P- 300 g.