ALT1NÇANI (Aftınçanak) (Forsythia sp.) HASTALİKLARİ
(Çiçekli Çalı)
Yaprak Lekelenmesi: Phyllosticta forsythia, P. terminalis, P. discincola, Alternaria sp. mantarları altınçanı bitkisinin yapraklarında "lekelenme" husule getirmektedir.
Mücadele : Lekeli yapraklar toplanıp yok edilir. "Bakır'h" veya "dithiokarbamat'lı" püskürme maddeleri "yaprak lekelenmesi" hastalığını önler, ancak bu ilaçlar bu konukçu bitki için nadir olarak kullanılmaktadır.
Uçtan Ölüm : Sclerotinia sclerotiorum mantarı önce çiçek kurulunu ve çiçek saplarını istila eder. Daha sonra sürgünlere ilerleyerek bunlan belli bir mesafede öldürür. Hastalanmış sürgünlerin yüzeyinde veya içinde misel formu olan siyah renkli "sklerotiuın"lar gelişir. Mücadele için, ölü sürgünler ve gövdeler budanır ve yok edilir.
Ur lAgrobactehum tumefaciens bakterisi tarafından sebep olunan "ur" hastalığının
belirtisi, gövde boyunca olağandışı "yumru" gibi büyümelerdir. Ur'lar dikkate değer
sayıda fazla mevcut olduğu zaman dalcıklar geriye doğru ölür, çalı büyüklüğüne
sahip bitki yaprakları döküldükten sonra çirkinleşir. Mücadele için, "ur" taşıyan tüm
dalcıklar ve dallar kesilip atılır. t
Nematod : "Kök ur'u" nematodu (Meloidogyne hapla) da altınçanı bitkisini istila
etmektedir.

Prof.Dr.Sabri SÜMER --SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI ---2008