Toplam 7 sonuçtan 1 ile 7 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: ORKİDE (Oğlanotu) (Orchis sp.) HASTALIKLARI (Park-Bahçe Çiçeği)

 1. #1
  ubeyd
  Guest

  ORKİDE (Oğlanotu) (Orchis sp.) HASTALIKLARI (Park-Bahçe Çiçeği)

  ORKİDE (Oğlanotu) (Orchis sp.) HASTALIKLARI (Park-Bahçe Çiçeği)
  Yaprak Lekelenmesi: Phyllosticta sp., Diplodia laeliocauleyae, Chaetodiplodia sp., Volutella albido-pila, Leptothyrium sp., Cercospora massalonğa, C. peristeriae, C. epipactidis, Selenophoma sp. mantarları orkidelerde "yaprak lekelenmesi "ne yol açar. Mücadele ; eğer leke'ler baskın durumda ise, daha fazla yayılmasını önlemek üzere "bakirli" bir mantar ilacı püskürtülür.
  Yaprak Yanıklığı : Phythium ultimum mantarından doğan hastalığın belirtileri Phytophthora cactorum'unkine benzemektedir. Bu mantar aynı zamanda saksıdaki toplu fideciklerde "devrilme" hastalığı yaratır. Bu iki etmenin ayırt edilmesi ancak laboratuvarda ayrıklarına testleri ile yapılabilir. Mücadelesi, "siyah çürüklük"deki gibidir.
  Solgunluk: Fusarium oxysporum var. cattleyae mantarı bir "yaprak solgunluğu"na ve "yaprak dökülmesi"ne, yalancı soğansı gövdelerin ve yeraltı gövdelerinin "ölümü"ne sebep olur. Mücadele için, etkili bir usul geliştirilmemiştir.
  Doku Ölümü : Gloeosporium sp. ve Physalospora cattleyae mantarları birçok orkide türünde "doku ölümü" hasıl ederler. Rahatsızlıkların çoğu tropik ülkelerden getirilen bitkiler ile nakledilir. Şimdilerde yürütülen karantina tedbirleri ile, hastalıklı

  ve ölü yapraklar sınırı geçmeden evvel uzaklaştırılmaktadır. Yine de, hastalıklı birçok bitki seraya ulaşmaktadır. Bitkileri önce ayrılmış bir binada geliştirmek en iyisidir. Leke'ler sarımsıdan açık esmere değişkenlik gösterir; yumuşak, azçok yuvarlak ve bir derece dokuya gömülü olurlar. Leke'ler yapraklar ve yumru gövdeler (tuber) üzerinde olabilir. Spor taşıyan kabarcık'lar aynı merkezli halkalar halinde dizilmeye eğilim gösterirler. Gül renkli veya kırmızımsı sarı spor kitleleri bu kabarcıklardan dışarı sızar. Hastalık şiddetli olduğu zaman, yapraklar ve hatta yumru gövdeler öldürülebilir. Mücadele ; "Amerikan doku ölümü" hastalığındaki usuller kullanılır; su serpmekten ve çok fazla "azotlu gübre" kullanmaktan özellikle kaçınılmalıdır; bitkiler ışıklı ve iyi havalandırılmış binalarda tutulmalıdır.
  Glomerellâ cincta mantarının husule getirdiği "Amerikan doku ölümü" hastalığı, çoğunlukla yaprak uçlarında başlar ve diplere doğru yayılır. Hastalıklı kısım koyu renkli ve çürüklü'dür. İlerleme çizgisi iyice belirgindir. "Çürüme" gösteren yaprak ve gövdelerde birçok spor kabarıntısı gelişir, öyle ki hastalığı denetim altına almak zordur. Mücadele ; hastalıklı yapraklar kesilip yok edilir ve "amonyaklı bakır karbonat" veya "bordobulamacı" püskürtmesine tutulur; mümkün olduğu kadar yüzey ıslatılmasından kaçınılır; kötü biçimde hastalıklı bitkilerden çoğaltma yapılmaz; bu hastalık çok hasar yarattığından önleme tedbirleri çok istenir.
  Taç Yaprak Yanıklığı: Etmeni Sclerotinia fuckeliana mantarı olan bu hastalık'da, bazan ince ve pembe halkaların çevrelediği küçük "leke"lertaç yaprakların yüzeyinde yayılma gösterir. Bu lekeler genişleyebilir ve bazan taç yaprakları tahrip eder, bunlar da hemen dökülür. Rutubetli şartlar altında "boz küf mantarı olan Bottytis cinerea gelişir ve hastalıklı çiçekler etmenin sera içinde yayılma kaynağı olurlar. Mücadele ; hastalıklı çiçekler görülür görülmez hemen kesilir ve yok edilir.
  Çürüklük : Orkide'lerde Pellicularia filamentosa mantarının yarattığı "kök çürüklüğü" hastalığı'nda esmer bir misel oluşturulur, bu da saksıdaki bitkilerin yaprakları ve kökleri üzerinde gelişir. Mantar seraya muhtemel olarak daha önce hastalığın baskın olduğu patates {Solanum tuberosum) veya başka ürünlerin yetiştirilmiş olduğu toprak ile gelmektedir. Mücadele ; etkili bir denetim usulü geliştirilmemiştir; "siyah çürüklük"de olduğu gibi bitkilerin dibini "natrifen" içine batırmak etkili olabilecektir.
  "Siyah çürüklük" hastalığı etmeni olan Phytophthora cactorum mantarı yapraklara, yalancı soğansı gövdelere (pseudobulb), yeraltı gövdelerine (rhizom) ve çiçek tomurcuklarına saldırır. Yapraklar üzerindeki etkilenmiş kısımlar morumsu esmer veya siyahtır. Yalancı soğansı gövdelere hastalık bulaştığı zaman, merkezden uzak kısım solar ve ölür. Mücadele ; kötü biçimde hastalanmış bitkiler atılır; hastalıklı yapraklar ve yalancı soğansı gövdeler budanır; bitkileri dilimlemede kullanılan bıçaklar "fısan 20" çözeltisine batırılarak dezenfekte edilir; hastalıklı bitkiler imalatçının talimatı yönünde "natrifen" çözeltisine batırılır; eğer çürüklük devam ederse bir hafta içinde muamele tekrarlanır.
  "Dip çürüklüğü" etmeni olan ve toprakta yaşayan Pellicularia rolfsii mantarı kök boynunu istila eder, yaprakların içerisine uzanır. Yapraklar solar, rengi bozulur, çoğunlukla dipte parçalanarak kurur biter. Gövdenin dibi çoğunlukla mantar misel keçesi ile örtülüdür. Misel keçesi küçük ve yuvarlak sklerotium'ları hasıl eder, bunlar başlangıçta beyazdır, daha sonra sarımsı ve sonunda esmer renkte olurlar. Yayılma oluşumları olan sklerotium'ların 4 yıl kadar uzun zaman canlı kaldıkları ifade

  edilmektedir. Yüksek rutubetin ve yüksek sıcaklığın hüküm sürdüğü seralarda hastalık çok şiddetli olabilir. Mücadele ; bitkiye mümkün olduğu kadar hasar vermeden sklerotium'larve misel örgüsü uzaklaştırılır; bitkiler % 1 'lik "bakırsülfat (blue vitriol)" çözeltisine batırılır; saksılar ve toprak veya üretimde kullanılan lifler 60 oC'Iik sıcak suya 15 dakika süre ile daldırılarak pastörize edilir.
  Erwinia carotovora bakterisi tarafından sebep olunan "yumuşak çürüklük" hastalığı çok değerli orkidelere arız olur ve bunları tahrip eder. Yaprak ayalarında kehribar (sarı-kızıl) renkli "leke"ler gelişir. Bunlar esmerleşir ve çok hızla yayılırlar, öyle ki tüm yaprak kaplanır ve kestane rengi olur. Eğer hastalık yaprağın aşağı ucunda ortaya çıkarsa, üst kısım besin maddesi yokluğundan dolayı sarımsı olur. "Çürüklük" tüm bitkiyi kapsayabilirce böylelikle bitkiyi tahrip eder. Mücadele ; hastalığın sadece yaralardan girdiği farzedildiği için, bitkileri yaralamadan kaçınılmalıdır; hastalıklı yapraklar uzaklaştırıldığı zaman, kesit yüzeyleri "fisan 20" ile muamele edilir; "streptomisin"e daldırma da etkili olabilir.
  Diğer Hastalık Etmenleri : Mantarlardan Nectria ochroleuca, N. bulbicola ve N. bulbophylly "yumru çürüme"; Hemileia amehcana "pas"; Gloeosporium affıne, G. oncidii, Colletotrichum orchidearum, C. orthianum "doku ölümü veya yanıklık" hastalıklarına sebep olurlar. Bakterilerden Bacterium oncidii "yaprak çürüklüğü", Bacillus cypripedii, Bacillus carotovorus "yaprak sapı çürüklüğü" hastalık'lan yaratırlar.
  Pas : Uredo behnickiana mantarının meydana getirdiği bu hastalık'da, yaprak alt yüzlerinde portakal-sarı renkli "yama"lar görünür. Üst yüzler, yama'ların tam üstünde sarı-yeşil "sararma" gösterir. Bu hastalık bazı orkide çeşitlerinde görülürken, bazılarında ciddi halde olur. Mücadele.: şiddetle hastalıklanmış tüm bitkiler yok edilir; mülayim biçimde hastalanmış olanlar diğer hassas türlerden ayrı halde tutulur; bitkiler çiçeklenmediği zaman "ıslanabilir kükürt" püskürtmesi yapılır.
  Orkide'ye saldırdığı bilinen diğer pas mantarları arasında Uredo niğropuncta ve U. guacea bulunmaktadır.
  Mozayik: Orkide'deki (Cymbidium sp.) mozayik virüsü, bazı orkidelerde "yaprak ölümü"ne sebep olur. Belirtileri "halka"lar, "çizgi"ler, bilhassa yaşlı yapraklarda düzensiz, esmerden siyaha değişen ve ölü dokulardan ibaret "gömülü kısımlardır. Bazı orkide çeşitlerinde en göze çarpan belirti ise yapraklarda "alacalanma"dır, birçok bazılarında da yaşlı yapraklarda esmer ve ölü dokular gelişir.
  Mücadele : Bu virüs ve başka orkide virüsleri, kesmede kullanılan kirli aletler yolu ile nakledilirler. Bıçakların, makasların ve başka aletlerin "fisan 20"ye veya "trisodyum-ortho-fosfat" çözeltisine batırılması, özsu içinde nakledilen virüslerin aktifliğini yok edecektir. Hastalıklı bitkiler atılmalıdır. Diğer bitkilere ise virüs hastalıklarını nakleden emici böcekleri denetlemek üzere "malathion" püskürtülür.
  Çiçek Kırımı: Tütün'deki mozayik virüsü 'nün orkide'deki çeşidi ile sebep olunan bu hastalık'da olağandışı "renkdeseni oluşumu" ve çiçeklerin "biçim bozukluğu" ortaya çıkar. Hastalığı, yeşil şeftali bit'i olan Myzus persicae yaymaktadır. Mücadele ; hastalanmış bitkiler atılır ve bitleri denetim altına almak üzere "malathion" püskürtülür.
  Nematod : Çoğunlukla seralardaki eğreltiotu'nu istila eden Aphelenchoides olesistus nematodu orkide yapraklarına da saldırır. İstila edilmiş eğreltiotu yapraklarındaki gibi, geniş damarlar ile sınırlanan esmer veya siyahımsı "leke"ler, ortaya çıkar. Hastalanmış yapraklar ölür.
  Alevçiçeği'nde {Phlox sp.) gövde nematodu olan Ditylenchus dipsaci de

  alt yaprakların dibine ve orkide yalancı soğansı gövdelerine girer, biraz "biçim bozulmasına sebep olur. Yapraklar gevrekieşir ve kolayca kırılgan hale gelir.
  Orkide kök'lerinde bulunan birkaç nematod vardır. 2-3 tür biraz hasar yaratır. Bunlar hakkında Alevçiçeği ve Eğrelti başlığı altında bilgi verilmektedir.
  Çayır nematodu olan Pratylenchus pratensis de orkide köklerinde bir parazittir.

  Prof.Dr.Sabri SÜMER --SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI ---2008

 2. #2
  ironik11
  Guest
  merhabalar,benim orkidemde küçük beyaz böcekler vardı etil alkolle onları temizledim ama bu seferde pamukçuk gibi beyaz şeyler oluştu ve yapraklarında küçük delikler var ne yapmalıyım ???

 3. #3
  ubeyd
  Guest
  Bitkinizi havadar ve güneşli yere koyunuz.Fala nem neden olmuştur.

 4. #4
  y.melike
  Guest
  Merhaba;

  Phalaenopsis cinsi orkidemin taç yapraklarında ortası beyaz, kenarları yeşil benekler oluştu. Bu benekler gittikçe büyüyor ve yaprağı incelterek kurutuyor. Sonrasında renkleri kahveye dönüyor ve yaprak kuruyor. Yeşil yapraklardan birinde de tek bir sarı nokta var ama belki hastalıkla ilgisi olmayabilir, çünkü taç yapraklardaki benekler gibi yayılmıyor. Ek olarak sürgün uçları da sanki kuru gibi. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
  1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

 5. #5
  ceydasüel
  Guest
  Alıntı ubeyd Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ORKİDE (Oğlanotu) (Orchis sp.) HASTALIKLARI (Park-Bahçe Çiçeği)
  Yaprak Lekelenmesi: Phyllosticta sp., Diplodia laeliocauleyae, Chaetodiplodia sp., Volutella albido-pila, Leptothyrium sp., Cercospora massalonğa, C. peristeriae, C. epipactidis, Selenophoma sp. mantarları orkidelerde "yaprak lekelenmesi "ne yol açar. Mücadele ; eğer leke'ler baskın durumda ise, daha fazla yayılmasını önlemek üzere "bakirli" bir mantar ilacı püskürtülür.
  Yaprak Yanıklığı : Phythium ultimum mantarından doğan hastalığın belirtileri Phytophthora cactorum'unkine benzemektedir. Bu mantar aynı zamanda saksıdaki toplu fideciklerde "devrilme" hastalığı yaratır. Bu iki etmenin ayırt edilmesi ancak laboratuvarda ayrıklarına testleri ile yapılabilir. Mücadelesi, "siyah çürüklük"deki gibidir.
  Solgunluk: Fusarium oxysporum var. cattleyae mantarı bir "yaprak solgunluğu"na ve "yaprak dökülmesi"ne, yalancı soğansı gövdelerin ve yeraltı gövdelerinin "ölümü"ne sebep olur. Mücadele için, etkili bir usul geliştirilmemiştir.
  Doku Ölümü : Gloeosporium sp. ve Physalospora cattleyae mantarları birçok orkide türünde "doku ölümü" hasıl ederler. Rahatsızlıkların çoğu tropik ülkelerden getirilen bitkiler ile nakledilir. Şimdilerde yürütülen karantina tedbirleri ile, hastalıklı

  ve ölü yapraklar sınırı geçmeden evvel uzaklaştırılmaktadır. Yine de, hastalıklı birçok bitki seraya ulaşmaktadır. Bitkileri önce ayrılmış bir binada geliştirmek en iyisidir. Leke'ler sarımsıdan açık esmere değişkenlik gösterir; yumuşak, azçok yuvarlak ve bir derece dokuya gömülü olurlar. Leke'ler yapraklar ve yumru gövdeler (tuber) üzerinde olabilir. Spor taşıyan kabarcık'lar aynı merkezli halkalar halinde dizilmeye eğilim gösterirler. Gül renkli veya kırmızımsı sarı spor kitleleri bu kabarcıklardan dışarı sızar. Hastalık şiddetli olduğu zaman, yapraklar ve hatta yumru gövdeler öldürülebilir. Mücadele ; "Amerikan doku ölümü" hastalığındaki usuller kullanılır; su serpmekten ve çok fazla "azotlu gübre" kullanmaktan özellikle kaçınılmalıdır; bitkiler ışıklı ve iyi havalandırılmış binalarda tutulmalıdır.
  Glomerellâ cincta mantarının husule getirdiği "Amerikan doku ölümü" hastalığı, çoğunlukla yaprak uçlarında başlar ve diplere doğru yayılır. Hastalıklı kısım koyu renkli ve çürüklü'dür. İlerleme çizgisi iyice belirgindir. "Çürüme" gösteren yaprak ve gövdelerde birçok spor kabarıntısı gelişir, öyle ki hastalığı denetim altına almak zordur. Mücadele ; hastalıklı yapraklar kesilip yok edilir ve "amonyaklı bakır karbonat" veya "bordobulamacı" püskürtmesine tutulur; mümkün olduğu kadar yüzey ıslatılmasından kaçınılır; kötü biçimde hastalıklı bitkilerden çoğaltma yapılmaz; bu hastalık çok hasar yarattığından önleme tedbirleri çok istenir.
  Taç Yaprak Yanıklığı: Etmeni Sclerotinia fuckeliana mantarı olan bu hastalık'da, bazan ince ve pembe halkaların çevrelediği küçük "leke"lertaç yaprakların yüzeyinde yayılma gösterir. Bu lekeler genişleyebilir ve bazan taç yaprakları tahrip eder, bunlar da hemen dökülür. Rutubetli şartlar altında "boz küf mantarı olan Bottytis cinerea gelişir ve hastalıklı çiçekler etmenin sera içinde yayılma kaynağı olurlar. Mücadele ; hastalıklı çiçekler görülür görülmez hemen kesilir ve yok edilir.
  Çürüklük : Orkide'lerde Pellicularia filamentosa mantarının yarattığı "kök çürüklüğü" hastalığı'nda esmer bir misel oluşturulur, bu da saksıdaki bitkilerin yaprakları ve kökleri üzerinde gelişir. Mantar seraya muhtemel olarak daha önce hastalığın baskın olduğu patates {Solanum tuberosum) veya başka ürünlerin yetiştirilmiş olduğu toprak ile gelmektedir. Mücadele ; etkili bir denetim usulü geliştirilmemiştir; "siyah çürüklük"de olduğu gibi bitkilerin dibini "natrifen" içine batırmak etkili olabilecektir.
  "Siyah çürüklük" hastalığı etmeni olan Phytophthora cactorum mantarı yapraklara, yalancı soğansı gövdelere (pseudobulb), yeraltı gövdelerine (rhizom) ve çiçek tomurcuklarına saldırır. Yapraklar üzerindeki etkilenmiş kısımlar morumsu esmer veya siyahtır. Yalancı soğansı gövdelere hastalık bulaştığı zaman, merkezden uzak kısım solar ve ölür. Mücadele ; kötü biçimde hastalanmış bitkiler atılır; hastalıklı yapraklar ve yalancı soğansı gövdeler budanır; bitkileri dilimlemede kullanılan bıçaklar "fısan 20" çözeltisine batırılarak dezenfekte edilir; hastalıklı bitkiler imalatçının talimatı yönünde "natrifen" çözeltisine batırılır; eğer çürüklük devam ederse bir hafta içinde muamele tekrarlanır.
  "Dip çürüklüğü" etmeni olan ve toprakta yaşayan Pellicularia rolfsii mantarı kök boynunu istila eder, yaprakların içerisine uzanır. Yapraklar solar, rengi bozulur, çoğunlukla dipte parçalanarak kurur biter. Gövdenin dibi çoğunlukla mantar misel keçesi ile örtülüdür. Misel keçesi küçük ve yuvarlak sklerotium'ları hasıl eder, bunlar başlangıçta beyazdır, daha sonra sarımsı ve sonunda esmer renkte olurlar. Yayılma oluşumları olan sklerotium'ların 4 yıl kadar uzun zaman canlı kaldıkları ifade

  edilmektedir. Yüksek rutubetin ve yüksek sıcaklığın hüküm sürdüğü seralarda hastalık çok şiddetli olabilir. Mücadele ; bitkiye mümkün olduğu kadar hasar vermeden sklerotium'larve misel örgüsü uzaklaştırılır; bitkiler % 1 'lik "bakırsülfat (blue vitriol)" çözeltisine batırılır; saksılar ve toprak veya üretimde kullanılan lifler 60 oC'Iik sıcak suya 15 dakika süre ile daldırılarak pastörize edilir.
  Erwinia carotovora bakterisi tarafından sebep olunan "yumuşak çürüklük" hastalığı çok değerli orkidelere arız olur ve bunları tahrip eder. Yaprak ayalarında kehribar (sarı-kızıl) renkli "leke"ler gelişir. Bunlar esmerleşir ve çok hızla yayılırlar, öyle ki tüm yaprak kaplanır ve kestane rengi olur. Eğer hastalık yaprağın aşağı ucunda ortaya çıkarsa, üst kısım besin maddesi yokluğundan dolayı sarımsı olur. "Çürüklük" tüm bitkiyi kapsayabilirce böylelikle bitkiyi tahrip eder. Mücadele ; hastalığın sadece yaralardan girdiği farzedildiği için, bitkileri yaralamadan kaçınılmalıdır; hastalıklı yapraklar uzaklaştırıldığı zaman, kesit yüzeyleri "fisan 20" ile muamele edilir; "streptomisin"e daldırma da etkili olabilir.
  Diğer Hastalık Etmenleri : Mantarlardan Nectria ochroleuca, N. bulbicola ve N. bulbophylly "yumru çürüme"; Hemileia amehcana "pas"; Gloeosporium affıne, G. oncidii, Colletotrichum orchidearum, C. orthianum "doku ölümü veya yanıklık" hastalıklarına sebep olurlar. Bakterilerden Bacterium oncidii "yaprak çürüklüğü", Bacillus cypripedii, Bacillus carotovorus "yaprak sapı çürüklüğü" hastalık'lan yaratırlar.
  Pas : Uredo behnickiana mantarının meydana getirdiği bu hastalık'da, yaprak alt yüzlerinde portakal-sarı renkli "yama"lar görünür. Üst yüzler, yama'ların tam üstünde sarı-yeşil "sararma" gösterir. Bu hastalık bazı orkide çeşitlerinde görülürken, bazılarında ciddi halde olur. Mücadele.: şiddetle hastalıklanmış tüm bitkiler yok edilir; mülayim biçimde hastalanmış olanlar diğer hassas türlerden ayrı halde tutulur; bitkiler çiçeklenmediği zaman "ıslanabilir kükürt" püskürtmesi yapılır.
  Orkide'ye saldırdığı bilinen diğer pas mantarları arasında Uredo niğropuncta ve U. guacea bulunmaktadır.
  Mozayik: Orkide'deki (Cymbidium sp.) mozayik virüsü, bazı orkidelerde "yaprak ölümü"ne sebep olur. Belirtileri "halka"lar, "çizgi"ler, bilhassa yaşlı yapraklarda düzensiz, esmerden siyaha değişen ve ölü dokulardan ibaret "gömülü kısımlardır. Bazı orkide çeşitlerinde en göze çarpan belirti ise yapraklarda "alacalanma"dır, birçok bazılarında da yaşlı yapraklarda esmer ve ölü dokular gelişir.
  Mücadele : Bu virüs ve başka orkide virüsleri, kesmede kullanılan kirli aletler yolu ile nakledilirler. Bıçakların, makasların ve başka aletlerin "fisan 20"ye veya "trisodyum-ortho-fosfat" çözeltisine batırılması, özsu içinde nakledilen virüslerin aktifliğini yok edecektir. Hastalıklı bitkiler atılmalıdır. Diğer bitkilere ise virüs hastalıklarını nakleden emici böcekleri denetlemek üzere "malathion" püskürtülür.
  Çiçek Kırımı: Tütün'deki mozayik virüsü 'nün orkide'deki çeşidi ile sebep olunan bu hastalık'da olağandışı "renkdeseni oluşumu" ve çiçeklerin "biçim bozukluğu" ortaya çıkar. Hastalığı, yeşil şeftali bit'i olan Myzus persicae yaymaktadır. Mücadele ; hastalanmış bitkiler atılır ve bitleri denetim altına almak üzere "malathion" püskürtülür.
  Nematod : Çoğunlukla seralardaki eğreltiotu'nu istila eden Aphelenchoides olesistus nematodu orkide yapraklarına da saldırır. İstila edilmiş eğreltiotu yapraklarındaki gibi, geniş damarlar ile sınırlanan esmer veya siyahımsı "leke"ler, ortaya çıkar. Hastalanmış yapraklar ölür.
  Alevçiçeği'nde {Phlox sp.) gövde nematodu olan Ditylenchus dipsaci de

  alt yaprakların dibine ve orkide yalancı soğansı gövdelerine girer, biraz "biçim bozulmasına sebep olur. Yapraklar gevrekieşir ve kolayca kırılgan hale gelir.
  Orkide kök'lerinde bulunan birkaç nematod vardır. 2-3 tür biraz hasar yaratır. Bunlar hakkında Alevçiçeği ve Eğrelti başlığı altında bilgi verilmektedir.
  Çayır nematodu olan Pratylenchus pratensis de orkide köklerinde bir parazittir.

  Prof.Dr.Sabri SÜMER --SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI ---2008
  Merhaba.Orkidelerimin yapraklarında oluşan hastalıktan ötürü bir araştırma içerisine girdim ve yazınızı okudum.Hastalığının Fusarium oxysporum olabileceği kanısındayım ama sizdende teyit almak isterim.Hangi ilacı kullanmalıyım.Saygılar.
  Attached Images Attached Images

 6. #6
  ceydasüel
  Guest
  Alıntı ubeyd Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ORKİDE (Oğlanotu) (Orchis sp.) HASTALIKLARI (Park-Bahçe Çiçeği)
  Yaprak Lekelenmesi: Phyllosticta sp., Diplodia laeliocauleyae, Chaetodiplodia sp., Volutella albido-pila, Leptothyrium sp., Cercospora massalonğa, C. peristeriae, C. epipactidis, Selenophoma sp. mantarları orkidelerde "yaprak lekelenmesi "ne yol açar. Mücadele ; eğer leke'ler baskın durumda ise, daha fazla yayılmasını önlemek üzere "bakirli" bir mantar ilacı püskürtülür.
  Yaprak Yanıklığı : Phythium ultimum mantarından doğan hastalığın belirtileri Phytophthora cactorum'unkine benzemektedir. Bu mantar aynı zamanda saksıdaki toplu fideciklerde "devrilme" hastalığı yaratır. Bu iki etmenin ayırt edilmesi ancak laboratuvarda ayrıklarına testleri ile yapılabilir. Mücadelesi, "siyah çürüklük"deki gibidir.
  Solgunluk: Fusarium oxysporum var. cattleyae mantarı bir "yaprak solgunluğu"na ve "yaprak dökülmesi"ne, yalancı soğansı gövdelerin ve yeraltı gövdelerinin "ölümü"ne sebep olur. Mücadele için, etkili bir usul geliştirilmemiştir.
  Doku Ölümü : Gloeosporium sp. ve Physalospora cattleyae mantarları birçok orkide türünde "doku ölümü" hasıl ederler. Rahatsızlıkların çoğu tropik ülkelerden getirilen bitkiler ile nakledilir. Şimdilerde yürütülen karantina tedbirleri ile, hastalıklı

  ve ölü yapraklar sınırı geçmeden evvel uzaklaştırılmaktadır. Yine de, hastalıklı birçok bitki seraya ulaşmaktadır. Bitkileri önce ayrılmış bir binada geliştirmek en iyisidir. Leke'ler sarımsıdan açık esmere değişkenlik gösterir; yumuşak, azçok yuvarlak ve bir derece dokuya gömülü olurlar. Leke'ler yapraklar ve yumru gövdeler (tuber) üzerinde olabilir. Spor taşıyan kabarcık'lar aynı merkezli halkalar halinde dizilmeye eğilim gösterirler. Gül renkli veya kırmızımsı sarı spor kitleleri bu kabarcıklardan dışarı sızar. Hastalık şiddetli olduğu zaman, yapraklar ve hatta yumru gövdeler öldürülebilir. Mücadele ; "Amerikan doku ölümü" hastalığındaki usuller kullanılır; su serpmekten ve çok fazla "azotlu gübre" kullanmaktan özellikle kaçınılmalıdır; bitkiler ışıklı ve iyi havalandırılmış binalarda tutulmalıdır.
  Glomerellâ cincta mantarının husule getirdiği "Amerikan doku ölümü" hastalığı, çoğunlukla yaprak uçlarında başlar ve diplere doğru yayılır. Hastalıklı kısım koyu renkli ve çürüklü'dür. İlerleme çizgisi iyice belirgindir. "Çürüme" gösteren yaprak ve gövdelerde birçok spor kabarıntısı gelişir, öyle ki hastalığı denetim altına almak zordur. Mücadele ; hastalıklı yapraklar kesilip yok edilir ve "amonyaklı bakır karbonat" veya "bordobulamacı" püskürtmesine tutulur; mümkün olduğu kadar yüzey ıslatılmasından kaçınılır; kötü biçimde hastalıklı bitkilerden çoğaltma yapılmaz; bu hastalık çok hasar yarattığından önleme tedbirleri çok istenir.
  Taç Yaprak Yanıklığı: Etmeni Sclerotinia fuckeliana mantarı olan bu hastalık'da, bazan ince ve pembe halkaların çevrelediği küçük "leke"lertaç yaprakların yüzeyinde yayılma gösterir. Bu lekeler genişleyebilir ve bazan taç yaprakları tahrip eder, bunlar da hemen dökülür. Rutubetli şartlar altında "boz küf mantarı olan Bottytis cinerea gelişir ve hastalıklı çiçekler etmenin sera içinde yayılma kaynağı olurlar. Mücadele ; hastalıklı çiçekler görülür görülmez hemen kesilir ve yok edilir.
  Çürüklük : Orkide'lerde Pellicularia filamentosa mantarının yarattığı "kök çürüklüğü" hastalığı'nda esmer bir misel oluşturulur, bu da saksıdaki bitkilerin yaprakları ve kökleri üzerinde gelişir. Mantar seraya muhtemel olarak daha önce hastalığın baskın olduğu patates {Solanum tuberosum) veya başka ürünlerin yetiştirilmiş olduğu toprak ile gelmektedir. Mücadele ; etkili bir denetim usulü geliştirilmemiştir; "siyah çürüklük"de olduğu gibi bitkilerin dibini "natrifen" içine batırmak etkili olabilecektir.
  "Siyah çürüklük" hastalığı etmeni olan Phytophthora cactorum mantarı yapraklara, yalancı soğansı gövdelere (pseudobulb), yeraltı gövdelerine (rhizom) ve çiçek tomurcuklarına saldırır. Yapraklar üzerindeki etkilenmiş kısımlar morumsu esmer veya siyahtır. Yalancı soğansı gövdelere hastalık bulaştığı zaman, merkezden uzak kısım solar ve ölür. Mücadele ; kötü biçimde hastalanmış bitkiler atılır; hastalıklı yapraklar ve yalancı soğansı gövdeler budanır; bitkileri dilimlemede kullanılan bıçaklar "fısan 20" çözeltisine batırılarak dezenfekte edilir; hastalıklı bitkiler imalatçının talimatı yönünde "natrifen" çözeltisine batırılır; eğer çürüklük devam ederse bir hafta içinde muamele tekrarlanır.
  "Dip çürüklüğü" etmeni olan ve toprakta yaşayan Pellicularia rolfsii mantarı kök boynunu istila eder, yaprakların içerisine uzanır. Yapraklar solar, rengi bozulur, çoğunlukla dipte parçalanarak kurur biter. Gövdenin dibi çoğunlukla mantar misel keçesi ile örtülüdür. Misel keçesi küçük ve yuvarlak sklerotium'ları hasıl eder, bunlar başlangıçta beyazdır, daha sonra sarımsı ve sonunda esmer renkte olurlar. Yayılma oluşumları olan sklerotium'ların 4 yıl kadar uzun zaman canlı kaldıkları ifade

  edilmektedir. Yüksek rutubetin ve yüksek sıcaklığın hüküm sürdüğü seralarda hastalık çok şiddetli olabilir. Mücadele ; bitkiye mümkün olduğu kadar hasar vermeden sklerotium'larve misel örgüsü uzaklaştırılır; bitkiler % 1 'lik "bakırsülfat (blue vitriol)" çözeltisine batırılır; saksılar ve toprak veya üretimde kullanılan lifler 60 oC'Iik sıcak suya 15 dakika süre ile daldırılarak pastörize edilir.
  Erwinia carotovora bakterisi tarafından sebep olunan "yumuşak çürüklük" hastalığı çok değerli orkidelere arız olur ve bunları tahrip eder. Yaprak ayalarında kehribar (sarı-kızıl) renkli "leke"ler gelişir. Bunlar esmerleşir ve çok hızla yayılırlar, öyle ki tüm yaprak kaplanır ve kestane rengi olur. Eğer hastalık yaprağın aşağı ucunda ortaya çıkarsa, üst kısım besin maddesi yokluğundan dolayı sarımsı olur. "Çürüklük" tüm bitkiyi kapsayabilirce böylelikle bitkiyi tahrip eder. Mücadele ; hastalığın sadece yaralardan girdiği farzedildiği için, bitkileri yaralamadan kaçınılmalıdır; hastalıklı yapraklar uzaklaştırıldığı zaman, kesit yüzeyleri "fisan 20" ile muamele edilir; "streptomisin"e daldırma da etkili olabilir.
  Diğer Hastalık Etmenleri : Mantarlardan Nectria ochroleuca, N. bulbicola ve N. bulbophylly "yumru çürüme"; Hemileia amehcana "pas"; Gloeosporium affıne, G. oncidii, Colletotrichum orchidearum, C. orthianum "doku ölümü veya yanıklık" hastalıklarına sebep olurlar. Bakterilerden Bacterium oncidii "yaprak çürüklüğü", Bacillus cypripedii, Bacillus carotovorus "yaprak sapı çürüklüğü" hastalık'lan yaratırlar.
  Pas : Uredo behnickiana mantarının meydana getirdiği bu hastalık'da, yaprak alt yüzlerinde portakal-sarı renkli "yama"lar görünür. Üst yüzler, yama'ların tam üstünde sarı-yeşil "sararma" gösterir. Bu hastalık bazı orkide çeşitlerinde görülürken, bazılarında ciddi halde olur. Mücadele.: şiddetle hastalıklanmış tüm bitkiler yok edilir; mülayim biçimde hastalanmış olanlar diğer hassas türlerden ayrı halde tutulur; bitkiler çiçeklenmediği zaman "ıslanabilir kükürt" püskürtmesi yapılır.
  Orkide'ye saldırdığı bilinen diğer pas mantarları arasında Uredo niğropuncta ve U. guacea bulunmaktadır.
  Mozayik: Orkide'deki (Cymbidium sp.) mozayik virüsü, bazı orkidelerde "yaprak ölümü"ne sebep olur. Belirtileri "halka"lar, "çizgi"ler, bilhassa yaşlı yapraklarda düzensiz, esmerden siyaha değişen ve ölü dokulardan ibaret "gömülü kısımlardır. Bazı orkide çeşitlerinde en göze çarpan belirti ise yapraklarda "alacalanma"dır, birçok bazılarında da yaşlı yapraklarda esmer ve ölü dokular gelişir.
  Mücadele : Bu virüs ve başka orkide virüsleri, kesmede kullanılan kirli aletler yolu ile nakledilirler. Bıçakların, makasların ve başka aletlerin "fisan 20"ye veya "trisodyum-ortho-fosfat" çözeltisine batırılması, özsu içinde nakledilen virüslerin aktifliğini yok edecektir. Hastalıklı bitkiler atılmalıdır. Diğer bitkilere ise virüs hastalıklarını nakleden emici böcekleri denetlemek üzere "malathion" püskürtülür.
  Çiçek Kırımı: Tütün'deki mozayik virüsü 'nün orkide'deki çeşidi ile sebep olunan bu hastalık'da olağandışı "renkdeseni oluşumu" ve çiçeklerin "biçim bozukluğu" ortaya çıkar. Hastalığı, yeşil şeftali bit'i olan Myzus persicae yaymaktadır. Mücadele ; hastalanmış bitkiler atılır ve bitleri denetim altına almak üzere "malathion" püskürtülür.
  Nematod : Çoğunlukla seralardaki eğreltiotu'nu istila eden Aphelenchoides olesistus nematodu orkide yapraklarına da saldırır. İstila edilmiş eğreltiotu yapraklarındaki gibi, geniş damarlar ile sınırlanan esmer veya siyahımsı "leke"ler, ortaya çıkar. Hastalanmış yapraklar ölür.
  Alevçiçeği'nde {Phlox sp.) gövde nematodu olan Ditylenchus dipsaci de

  alt yaprakların dibine ve orkide yalancı soğansı gövdelerine girer, biraz "biçim bozulmasına sebep olur. Yapraklar gevrekieşir ve kolayca kırılgan hale gelir.
  Orkide kök'lerinde bulunan birkaç nematod vardır. 2-3 tür biraz hasar yaratır. Bunlar hakkında Alevçiçeği ve Eğrelti başlığı altında bilgi verilmektedir.
  Çayır nematodu olan Pratylenchus pratensis de orkide köklerinde bir parazittir.

  Prof.Dr.Sabri SÜMER --SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI ---2008
  Merhaba.orkidelerimin yapraklarındaki hastalıklar hakkında sizden bilgi almak istiyorum.Sanırım yeni alınan bir orkideden hastalık kaptılar.fotograflarını ekte sunuyorum.Hastalığın Fusarium oxysporum olabileceğini düşünüyorum.hangi ilacı kullanmalıyım.Sizden yardım istiyorum.
  Attached Images Attached Images

 7. #7
  ceydasüel
  Guest
  Merhaba.orkidelerimdeki hastalığın ismini ve hangi ilacı kullanmam gerektiği hakkında sizden yardım istiyorumçHayırlı günler
  Attached Images Attached Images

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •