Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: TopraĞin Fİzİksel Özellİklerİ

 1. #1
  peyzaj_6134
  Guest

  TopraĞin Fİzİksel Özellİklerİ

  1. TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
  Toprağın fiziksel özelliklerini, toprağın katı fazını oluşturan maddelerin boyutları, bunların birbirlerine bağlanma durumları, agregat sistemleri, agregat veya toprak parçalarının diziliş ve duruş şekilleri teşkil etmektedir. Toprağın fiziksel özellikleri, toprakta havalanma, suyun toprağa sızması ve alıkonulması, köklerin nüfuzunu, toprakta bitki besin maddelerinin tutulmasını önemli ölçüde tayin etmektedir. Mesela kil gibi ince unsurlu maddelerden oluşan toprak kütlesinin havalanması ve suyun sızması güç olmaktadır. Buna karşılık taneli bir yapı gösteren topraklarda havalanma ve su dolaşımı mükemmel olarak cereyan eder.

  1.1. Toprağın Bünyesi (Tekstür)
  Toprağın katı fazını kil, mil ve kum boyutundaki malzemeler oluşturmaktadır. Bu boyuttaki malzemelerin toprak içindeki nispi miktarları ve bunların birbirlerine göre oranları toprağın tekstürünü ifade etmektedir. Toprağın tekstür sınıflarına ayrımında toprağın kimyasal bileşimi, renk, ağırlık ve diğer özellikleri gözetilmeksizin sadece farklı boyuttaki parçaların toprakta bulunan parçaları esas alınmaktadır.
  Toprağı oluşturan parçaların boyutu küçüldükçe 1 gr. da ki parçacık sayısı artmakta ve parçaların işgal ettikleri yüzey de genişlemektedir. Özellikle kilin parçacık sayısı ve yüzey alanının aşırı derecede geniş olması dikkat çekicidir. Kum büyük ebattadır ve eşit ağırlıktaki kil minerallerine göre çok yüzey işgal etmektedir. Bu bakımdan kumun, toprağın kimyasal ve fiziksel aktivitesindeki oynadığı rol ihmal edilecek kadar azdır. Kum toprak yapısında çatı vazifesi görmekte, hava ve suyun dolaşımını kolaylaştırmaktadır.
  Mil, toprak ayrışmasını hızlandırır, bitkilerin büyümesi için eriyik haldeki besin maddelerinin tahliye edilmesinde kuma göre daha elverişli rol oynamaktadır. Ayrıca mil toprakta suyun yerçekimine karşı tutulmasında çok önemli bir yer işgal etmektedir. Demek ki milli topraklar, bitkilerin istifadesine elverişli olan suyu sağlamakta ve bu da dona karşı toprakları korumaktadır.
  Kil, hem toprağın su tutma kapasitesini arttırır hem de toprak çözeltisindeki besin maddelerinin tutulmasını sağlar.Kil miktarı fazla olan topraklara ağır bünyeli, kum miktarı fazla olan topraklara ise hafif bünyeli denilmektedir. Toprağın tekstürel özelliği, toprağın plastiklik, sertlik, geçirgenlik, kuraklık, verimlilik vs. gibi özelliklerini etkiler.
  Belli başlı tekstür sınıfları ise şöyledir: Kil, killi balçık, balçık, kum, balçıklı kum, kumlu balçık, kumlu killi balçık, kumlu kil, mil, milli balçık, milli killi balçık, milli kil.

  1.2. Toprak Strüktürü
  Toprağın strüktürü, toprak parçalarının bir araya gelerek oluşturduğu sıralanma ve bunların duruş şekillerini ifade etmektedir. Bir toprak profilinde farklı horizonların strüktürü toprağın renk, tekstür veya toprağın kimyasal bileşimini ortaya çıkardığı kadar toprağın ana karakterini de yansıtır.
  Toprağın strüktürü toprağın tekstürünün etkisine bağlı olarak değişir; ayrıca nem, havalanma durumu, mikroorganizmaların faaliyetleri, kök büyümesi ve gelişmesi, hatta topraktaki besin maddelerinin bitkiler tarafından alınmasını da etkilemektedir.
  Toprak strüktürü esas itibariyle taneli, bloğumsu, levhamsı ve prizmamsı olmak üzere dört ana tipe ayrılır. Toprak strüktürü, topraktaki boşlukların şekillenmesi açısından son derece önemli olup, toprakta su ve havanın dolaşımını ve hareketini tayin etmektedir.

 2. #2
  Admin X
  Guest
  eksik olan bölümlerde var.Ben devamını getiririm.
  Toprak RengiToprağa renk veren madde ve mineraller; demir, manganez ve organik maddedir. Toprağın tanıtılması ve sınıflandırılmasında rengin önemli bir yeri vardır. Gerçekten toprağın almış olduğu renk, toprak oluşumunda ayrışma olaylarının şiddet ve seyrini açıkça yansıtır. Toprağın ilk oluşum evresindeki rengini ana madde belirler. Örneğin; siyah bazaltlar üzerinde oluşan toprakların rengi koyudur; buna karşın beyazımsı renkte olan marn, kireçtaşı ve kuvarsitler üzerindeki toprağın rengi açıktır. Toprak oluşumunun ilerlemesine bağlı olarak toprağın rengi değişmeye uğrar. Organik maddenin ayrışarak toprağa karışmasıyla renk koyulaşır. Çernezyomların koyu renkli olması toprakta bol miktarda bulunan organik madde ile ilgilidir. Yine toprak, demir minerallerinin oksitlenme durumuna göre renk alır. Sıcak ve nemli bölgelerde demirin iyi oksitlenmesi (Fe203) ile toprağın rengi kızıllaşır (Foto 44, 49). Toprağın uzun müddet su altında kaldığı sahalarda ve soğuk iklim şartları altında demirin indirgenmesiyle FeO hâline gelen oksitler, toprağın rengini matlaştırır; çoğunlukla yeşilimsi ve mavimsi renkler oluşturur. Yüksek miktarda hidrate olmuş ferri oksitler, toprağa esmer veya sarı renk verir. Manganez bileşikleri ise genei olarak toprağa esmer ve siyah renk verir.Toprak Sıcaklığı
  Bitkilerin yetişmesi, mikrorganizmanın faaliyeti, buna bağlı olarak organik maddenin ayrışması ve topraktaki kimyasal olayların seyri, toprak sıcaklığı ile ilgilidir. Toprakların sıcaklığı güneş enerjisinin tutulmasına veya yansımasına bağlıdır. Genel bir kaide olarak güneşten gelen radyasyonun % 80’ini koyu renkli topraklar, % 30 kadarını ise açık renkli kuvars kumlu topraklar tutar. Diğer yandan toprağın ısınması; topraktaki su miktarına, toprağın yüzeyini örten organik maddeye, bitki örtüsüne ve toprak gözenekliliğine bağlı olarak değişir. Özgül ısısı 1’den az olan su ile doygun hâldeki toprak yavaş, kuru ise kısa sürede ısınır. Aynı şekilde organik madde miktarı fazla ve bitki örtüsü ile kaplı olan topraklarda sıcaklık yavaş yavaş yükselir. İşlenmiş, sürülmüş topraklar geniş bir yüzey oluşturduklarından sıkışmış topraklara göre daha fazla ısınır. Bu nedenle uygulamada sürülmüş topraklar, daha çabuk ısınarak ekilen tohumun erken çimlenmesini sağlar.Ayrıca, toprakta bulunan su miktarı, toprağın ısınması ve bitki örtüsünün ilkbahar başlarından itibaren canlanması açısından son derece önemlidir. Nitekim kuru topraklar, ilkbahar başlarından itibaren hava sıcaklığının artması ile kısa sürede ısınarak bitkilerin hemen canlanmasına neden olur. Bu dönemde meydana gelen donlardan ve havanın birdenbire soğumasından bitkiler zarar görür. Buna karşılık, taban suyu seviyesi yüksek veya suya doymuş olan topraklarda ısınma yavaş olduğundan bitkiler geç uyanır ve dolayısıyla ilkbahar donlarından fazla etkilenmez.
  Toprak SuyuToprakta su iki şekilde tutuiur: Adhesion, toprak parçacıklarının çekim kuvveti ile toprak yüzeyinde tutulan sudur. Kohezyon ise toprak boşlukları arasında su moleküllerinin birbirini çekmesi ile tutulan sudur.Toprakta tutulan su şu sınıflara ayrılır:1. Gravitasyonal ya da sızan su:- Büyük toprak boşluklarında tutulan sudur; ancak bu su, yerçekiminin etkisi ile topraktan kısa sürede sızarak uzaklaşır.2. Kapilar su veya tarla kapasitesi: Toprakta 30 mikrondan daha küçük boşluk ve borularda tutulan ve yerçekiminin etkisi ile toprağı terketmeyen sudur. Bu su, toprak parçacıklarında adhesiyon ve kohezyon kuvvetleri ile 1/3-31 atmosfer basınç altında tutulur. Bu suyun 15 atmosfer basınçla tutulan kısmı kökler tarafından alınır. Kökler tarafından kolaylıkla alınan bu suya faydalı su denir.3. Hidroskopik veya ölü su: Toprak parçacıkları tarafından 31 atmosfer ve daha yüksek basınçla tutulan sudur; bu sudan bitkiler yararlanamazlar.Toprakta tutulan su ile toprağın bünye ve yapı özellikleri arasında son derece sıkı ilişkiler bulunur. Genel bir kural olarak, killi topraklar, fazla miktarda su tutar; ancak bu sudan bitkiler yeteri kadar yararlanamaz; çünkü topraktaki suyun büyük bir bölümü, bitkilerin istifade edemeyeceği derecede yüksek basınç altında tutulur. Kumlu topraklar ise çok geniş gözenekler içerdiğinden tutulan suyun büyük bir bölümü kısa sürede sızarak topraktan uzaklaşır. Bu nedenle toprak kuru kalır. Bitkilere faydalı olan su, balçık bünyede ve granüler yapıdaki topraklarda daha fazla tutulur.
  -Admin X

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •