Ocak
Ilık bölgelerde asma dipleri açılır. Boğaz kökleri temizlenir. Gübreleme yapılabilir. Bazı ılıman bölgelerde derin krizme yapılır.
Soğuk hava depolarında muhafaza edilen üzümler piyasaya sevkedilir.

Şubat
Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde derin belleme (Krizma) yapılır, gübrelenir.
Köklü ve köksüz asma çubuğu dikimi devam eder.
Budama yapılmaya başlanır.
Bağlarda kış mücadelesi yapılır. Omcalar bordo bulmacası ile yıkanırlar.

Mart
Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde toprak işlemesi ve gübrelemeye devam edilir.
Köklü ve köksüz bağ çubuğu dikimine devam edilir.
Don tehlikesi olmayan yerlerde bu ay içinde bağ budamasına son verilir. Tehlikesi olan yerlerde donların geçmesi beklenmelidir. Nispeten mutedil iklimli yerlerde ve ılıman bölgelerde aşılama işlemlerine de başlanır.
Hastalık ve zararlılarla mücadele edilmeli, soğuk bölgelerde omcalar gözler patlamadan bordo bulamacı ile yıkanmalıdır.

Nisan
Bağlarda İlkbahar krizması yapılır. Asmaların boğazları açılır. Gerekli gübreleme işleri yapılır.
Bazı bölgelerde asma çubuğu dikimi bu ay boyunca da devam eder.
Bağlarda budama sıkı bir şekilde devam eder. Bazı ılık bölgelerde uç alma işlemi uygulanır. Omcalar hereklere alınır. Bazı bölgelerde aşılama devam eder.
Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama önemle yürütür.

Mayıs
Bazı serin bölgelerde bağlarda toprak işlemesi ve gübreleme uygulaması yapılır.
Asma çubukları dikimi devam eder.
Serince bölgelerde budama, boğaz açma, aşılama devam eder. Ilık bölgelerde uç alma ve hereklere bağlama işleri yürütülür.
Mildiyö ve külllemeye karşı mücadele yapılır. Diğer zararlılarlada savaşılır.

Haziran
Bazı bölgelerde toprak işlemesi ve gübreleme devam eder.
Bağlarda sulama, uç alma, boğaz açma, çapalama, hereklere bağlama ve diğer bakım işleri devam eder.
Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. Ay sonuna doğru turfanda üzümler hasat edilmeye başlanır. Piyasaya arz edilir.

Temmuz
Bağlarda toprak işlemesi durmuştur.
Dikim işleri görülmez.
Bağlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve hereklere bağlama işleri devam eder. Sulama, çapalama gibi bakım işleri yürütülür.
Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
Bağlarda üzüm hasadı başlar. Ambalaj ve pazara sevki yanında değerlendirme usullerine de başvurulur. Özellikle kurutmacılık ay sonunda başlar.

Ağustos
Bağlarda uç alma, yaprak toplama, sulama gibi bakım işleri yapılır.
Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
Hasat, pazarlama ve değerlendirme işleri devam eder.

Eylül
Bağlarda sulama, hereklere bağlama gibi bakım işleri devam eder.
Çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
Üzüm hasadı, pazarlaması ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine devam edilir.

Ekim
Bağlarda toprak işlemesi ve bakım işleri durmuştur.
Kışı yaprak altlarında ve kovuklarda geçirecek böceklerle yumurtalarına karşı mücadele devam eder.
Üzüm hasadı ay ortalarına kadar yapılır. Kurutulma, pekmez, sirke, şıra şeklinde değerlendirme devam eder.

Kasım
Bağlarda sırık ve herekler toplanır ve gelecek yıla saklanır. Bağlara koyun ve sığır sürüleri salınarak yapraklar yedirilir. Böceklere yuva teşkil eden örtü böylece kaldırılır. Bazı soğuk bölgelerde omcalar toprakla höyük şeklinde örtülür.
Bazı sıcak bölgelerde üzüm hasadı ve değerlendirilmesi devam eder.

Aralık
Bağlarda herekler toplanır ve saklanır.
Üzümler depolarda muhafaza edilir ve pazarlanır.