Rhyzopertha dominica (F.) (Ekin Kambur Biti)
Ergin, koyu kırmızımtırak kahve, bazen de parlak kırmızımtırak renkte olup vücut silindirik, baş prothorax'ın altına girmiş ve öne doğru eğik, kamburumsu bir görünüme sahip, pronotum önde yuvarlak ön ve yan kısımlarında çıkıntılar mevcut, elitra üzerinde düzgün sıralar halinde yuvarlak çukurcuklar mevcut, anten üç segmentli topuzla son bulur. Ergin 2.5-3 mm boyundadır. Yumurta pembe renkte ve armut biçimindedir. Larva beyaz renkte ve 5 mm boyundadır. Pupa önceleri beyaz daha sonra kahve renge dönüşür.
Erginler çiftleştikten kısa bir süre sonra yumurta koymaktadırlar. Yumurtalarını teker teker veya 2-40'lık gruplar halinde taneler arasına veya üzerine bırakmaktadırlar. Bir dişi, 59-1005 (314) adet yumurta koymakta ve yumurtadan çıkan larvalar, çok hareketli olup çevresinde bulunan gıda maddeleri ile beslenmektedir. Larvalar, sağlam tanelerde herhangi bir tahribat yapamamaktadır. Genç larvalar, daha ziyade erginler veya diğer zararlılar tarafından parçalanan taneler veya bunların unları ile beslenmektedirler. Larvalar, ancak 2. veya 3. dönemden sonra sağlam taneleri delip içerisine girip beslenebilmektedirler. Larvalar, sıcaklık, nem ve besin çeşidine göre 5-7 gömlek değiştirerek bulunduğu yerde pupa olmakta ve erginler çıkmaktadır. Yazın bir nesil bir ayda tamamlamakta ve yılda 3-4 nesil vermektedir.
Bu tür, her türlü tahıl taneleri, tahıllardan elde edilmiş ürünler, undan yapılmış maddeler, ceviz içi, fındık içi, kuru incir ve baklagil ürünlerinde beslenerek zarar yapmaktadır. Erzurum'da Toprak Mahsulleri Ofisi buğday silolarında bulunduğu ve bazen yoğunluk oluşturduğu görülmüştür.
Şekil 30. Rhizopertha dominica (F.)'da ergin ve larva