Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Kanola tarımı

 1. #1
  ubeyd
  Guest

  Kanola tarımı

  1. KANOLA TARIMININ ÖNEMİ:

  Kanola (Brasicca napus Oleifera sp.), bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu
  bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk ve yer fıstığı arasında üretim açısından üçüncü sırayı
  almaktadır. Dünya'da yıllık üretimi 22 milyon ton civarındadır. En çok üreten ülkelerden Çin
  4.5, Hindistan 4.4, Kanada 2.8, Polanya 0.5, Fransa 0.47, Pakistan, 0.4, Almanya 0.4, İngiltere
  0.3 milyon ha ekim alanına sahiptir. Ülkemize ise Balkanlardan gelen göçmenler ile kolza adı
  ile 1960 yıllarında getirilmiş ve Trakya'da ekim alanı bulmuştur. Ancak kolza ürününün
  yağında insan sağlığına zararlı Erusik asit, küspesinde de hayvan sağlığına zararlı
  Glukosinolat bulunması nedeniyle 1979 yılında ekimi yasaklanmıştır.
  Kolza'da erusik asit ve glukosinolat ihtiva etmeyen çeşitler araştırmalar sonucu
  geliştirilmiştir. Bu çeşitler ilkönce Kanada'da ıslah edilmesi nedeniyle kanola adı verilmiştir.
  Ülkemizde bitkisel yağ açığını kapatmak amacıyla kanola tarımının yaygınlaşması için
  çalışmalar yapılmaktadır.
  Ülkemizde rapiska, rapitsa, kolza isimleriyle de bilinen kanola, kışlık ve yazlık olmak
  üzere iki fizyolojik döneme sahip bir yağ bitkisidir. Kanola danesinde bulunan % 38-50 yağ
  ve % 16-24 protein ile önemli bir yağ bitkisidir. Eskidene kolza olarak isimlendirilen çeşitler
  % 45-50 oranındaki Erüsik asit içeriği ıslah çalışmaları ile % 0 düzeyine düşürülmesi sonucu
  bitkinin tekrar bitkisel yağ ihtiyacı için yeniden üretime alınmasını sağlamıştır (Algan, 1990,
  Shahidi, 1990).
  .
  Dünya kanola üretimi son yıllarda 12 milyon ton’dan 16 milyon tona yükselmiştir. Ülkemizde kanola tarımına tekrar son yıllarda Tekirdağ, Edirne,
  Kırklareli ve Samsun yörelerinde başlanmıştır, ancak ekilişi henüz 2000 ha gibi çok küçük
  alanda yapılmaktadır.
  Kanola bitkisinin kışlık çeşitlerinin Ülkemizde uygun iklim koşullarında buğday ile
  ekim nöbetine girmesi sonucu ekim nöbeti zenginleşebileceği gibi yağ açığının kapatılmasına
  da önemli katkısı olacaktır. Bu bitkinin yetişmesi için uygun iklim koşulları Ege, Çukurova,
  Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun pamuk, Marmara bölgesinin Trakya kesiminde ise
  ayçiçeği ve buğday ekilen alanlarında mevcuttur.
  Kanada ve Avrupa ülkelerinde ıslah edilmiş erüsik asitsiz, yağ ve protein oranı yüksek
  yeni kolza çeşitleri kanola ismiyle ekilmektedir. Kanola çeşitlerinden elde edilen bitkisel yağ
  besin değeri ve içeriği bakımından zeytinyağı ve yerfıstığı yağının kalitesine yakın olup,
  dünya kanola üretiminin önemli bir kısmı insan beslenmesinde kullanılmaktadır (Atakişi,
  1991). Kanola tohumlarında yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe değerli bir hayvan
  yemidir. Küspesinde %38-40 protein bulunduğundan soya küspesi ile karıştırılıp hayvan yemi
  olarak kullanılabilmektedir. Kanola arıları cezbeden sarı çiçeklere bol miktarda sahip
  olduğundan arıcılar içinde değerli bir bitkidir. Bir hektardan kanolanın çiçek döneminde bal
  arıları 15 günde 100 kg bal ve yaklaşık 1 kg bal mumu yapabilir.
  Bunun yanında kolza olarak isimlendirdiğimiz erusik asit oranı yüksek olan
  çeşitlerden elde edilen yağlar sanayide, elektrik trafolarında, bioyakıt (biodizel) olarak Fransa
  ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde kullanılmaktadır.
  Kanola tohumlarından soğuk presleme ile elde edilen ham yağ metanol ile katalizör
  eşliğinde normal basınç ve ısıda estere dönüştürülür ve Dın 51606 kalitesindedir. 1 kg
  tohumdan 450 gr yağ çıkmaktadır ve metanol ile reaksiyondan sonra 450 gr biodizel yakıt
  elde edilebilmektedir.

  Trakya bölgesinde 54 civarında kapasitesi 2 milyon tonun üzerinde ayçiçeği ürününü
  işleyen yağ fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikaların ürün işleme kapasitesi Türkiye'nin
  bitkisel yağ ihtiyacının tamamından fazlasını işleyebilecek düzeydedir. Türkiye ayçiçeği
  üretimi 850-950.000 bin ton arasında yetersiz bir düzeyde olduğundan bu yağ fabrikaları
  hammadde yetersizliğinden kapasitelerinin ancak % 30-40’ını kullanmaktadırlar (İnan ve
  Gaytancıoğlu, 1996). Oysa ayçiçeğinin olmadığı dönemde olan Temmuz ayından itibaren
  fabrikalar kanola ürünü işleyerek kapasitelerini değerlendirme şansına sahip olabilirler.

  2. İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ:
  Kanola bitkisi kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde genellikle
  kışlık kanola tarımı yapılmaktadır. Kışlık kanola kışa kar altında -15 oC'ye kadar dayanıklıdır.
  Ancak kışa girerken kuvvetli bir kök oluşturması ve rozetleşmesini tamamlamış olması
  gerekmektedir. Bunun içinde Ekim ayı başında tavlı toprağa ekilmeli ve çıkışı sağlanmalıdır.
  Eğer kuraklık nedeniyle kuruya ekilmişse bir çıkış suyu verilmesi zamanında bitki çıkışını ve
  kış gelmeden bitkinin yeterince kuvvetlenmesini sağlar. Kışa zayıf giren kanola bitkileri
  soğuktan sıfırın altındaki sıcaklıklarda zarar görmektedir. Kışlık kanolanın sıcaklık isteği
  toplamı 2300-2500 oC'dir. Yazlık kanola daha çok ılıman iklim bölgeleri olan Ege ve
  Akdeniz'de yetiştirilmektedir.
  Kanola bitkisi kumlu ve hafif topraklar dışında hemen hemen her toprakta
  yetişmektedir. Toprak yüzeyinin tesviyesi iyi olmalıdır, su tutan, göllenen tarım
  alanlarında çok zarar görmektedir. En iyi yetiştiği toprak humuslu derin yapılı nötr veya
  hafif alkali ve hafif asit topraklardır. pH:6.5-7.5 arası en uygun topraklardır.

  3. TOPRAK HAZIRLIĞI:
  Kanola tohumu çok küçük ve çimlendikten sonra toprak yüzeyine çıkış gücü düşük
  olduğundan tohum yatağının iyi hazırlanması gerekmektedir. Hububat hasadından sonra
  kanola ekilecekse, gölge tavında veya düşen yağışlardan sonra pulluk ile sürüm yapılarak anız
  toprağın altına gömülür. Daha sonra goble disk ve tırmık çekerek ince bir tohum yatağı
  hazırlanır. Kanola ayçiçeği, mısır veya pamuk yerine ekilecekse hasatta kalan saplar tırmıkla
  tarla dışına çıkarılır. Daha sonra eğer tarla otlu veya çiğnenmiş ise sürülerek, otsuz ise
  kazayağı veya goble disk ve tırmık ile tohum yatağı keseksiz olarak hazırlanır. Gerekirse
  ekimden önce ve sonra toprağın yüzeyinin düzgün olması ve bastırılması için merdane
  çekilmelidir.

  4. EKİM ZAMANI:
  ısısı ile yakından ilgilidir. Çimlenmenin iyi olabilmesi için toprak
  ısısı en az 10-12 oC olmalıdır. Bundan daha yüksek sıcaklıkta tohumların çimlenme ve çıkışı
  daha hızlı olur. Kanola ekim zamanı Trakya-Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, Marmara,
  Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında yapılmalıdır.
  Eylül ve Ekim ayı içerisinde düşecek yağışlar toprağa ekilen kanola tohumlarının çıkmasına
  yardımcı olacaktır. Bu şekilde iyi çıkış yapan kanola bitkileri kışa 6-8 yaprak arasında (rozet
  devresi) girer ve kuvvetli bir kök sistemi geliştirerek soğuktan zarar görmez. Eğer kanola
  ekimleri Kasım ayına sarkarsa çıkış yavaş ve fidelerde çok zayıf olduğundan soğukların
  başlaması ile sıcaklık - 2 oC ve altına düştüğünde genç fideler zarar görmektedir. Bu nedenle
  kanola ekiminde geç kalınmamalıdır.

  5. TOHUMLUK:
  Ekolojik kanola tarımında tohumluğun önemi büyüktür. Sofralık bitkisel yağ
  üretiminde içeriğinde erusik asit ve küspesinde glukozonalat içermeyen kanola tohumluğu
  kullanılmalıdır. Çiftçiler kendi hasat ettikleri üründen kesinlikle tohumluk olarak
  ayırmamalıdır. Çünkü kanola bitkisi %50'lere varan ölçüde yabani hardal türleri ile
  melezlendiğinden ikinci yıl hasat edilen ürün tohumluk olarak ekildiğinde hasat edilen ürünün
  yağında erusik asit ve küspesinde glukozanalat oranı artacaktır. Her yıl kontrollü olarak
  üretilen sertifikalı tohumlukların üreticiler tarafından alınması gerekmektedir. Alınacak
  tohumluğun ekileceği bölgede denenmiş ve kış soğuklarına dayanıklı olması gerekmektedir.
  Ekilen kanola çeşidinin yağ oranı da %40'ın üzerinde olmalıdır.
  a) Her yıl kanola üreticileri mutlaka sertifikalı yeni tohumluk ekmelidirler.
  b) Ekilecek tohumlukların temiz, çimlenme oranı ve çıkış gücü yüksek olmalıdır.
  c) Verim düşüklüğüne neden olmamak için, hastalık ve zararlılara dayanıklı kanola
  tohumluğu tercih edilmelidir.
  d) Ekilecek tohumluklar tohumla geçen hastalılara karşı ilaçlanmalıdır.

  6. EKİM ŞEKLİ:
  Kanola ekimi yonca ekim makinesi gibi küçük tohumları ekebilen mekanik
  (şanzımanlı) ya da pnomatik mibzerlerle yapılabilir. Üreticiler gelişmiş hassas ekim
  makinelerini kullanarak, sıra arası, sıra üzeri ve ekim derinliğini kolaylıkla ayarlayabilirler.
  Bu tip gelişmiş ekim makineleri ile ekimde bir dekara kullanılan tohum miktarından önemli
  4 / 10 tasarruf sağlanmakta, bir dekara 400 gram yeterli olmaktadır ve düzgün bir çıkış elde
  edilmektedir.
  Kanola ekiminde sıra arası mesafe 17-30 cm ve sıra üzerindeki bitkiler arasındaki
  mesafe ise toprak verimliliği ve yağış durumuna bağlı olarak 4-6 cm arasında olabilir. Ekim
  derinli 1.5 cm civarında olmalıdır. Aşırı sık ve derin ekimden kaçınılmalıdır. Derin ekimde
  çıkışlar mütecanis olmaz, geç kalır ve kışa iyice gelişmeden gireceğinden zarar görür. Sık
  ekim içinde aynı zayıf gelişme söz konusudur. Zayıf kök yapısına sahip kanola bitkileri kış
  soğuklarından önemli ölçüde zarar görmektedir
  Bazı gevşek yapıdaki topraklarda ekimden sonra merdane geçirilirse çıkış iyi
  olmaktadır.

  7.BAKIM:
  Normal zamanında yapılan ekimlerde kanola gür geliştiği için içerisinde yabancı ot
  barındırmaz (Resim: 1). Tarlada yabancı ot olarak hardal varsa kanola ekilmez. Çünkü ikisi
  de aynı familyadan olduğundan mücadelesi zordur ve daha sonra hasat edilecek kanola
  ürününe karışarak kaliteyi bozar. Ayrıca kanola bitkileri Nisan ayına kadar olan gelişme
  döneminde toprakta taban suyu yüksekliğine ve su tutmasına karşı çok hassas olduğundan
  yağışlı dönemlerde tarlada göllenme olursa hemen su tahliye edilmelidir.

 2. #2
  ubeyd
  Guest
  8.GÜBRELEME:
  Kanola tarımında doğru bir gübreleme yapılması için üreticilerin topraklarını analiz
  yaptırması şarttır. Kanola tarımında yeterli ve dengeli bir gübreleme için kuru ve sulu
  şartlarda uygulanabilecek gübre form ve dozlarının çeşitli seçenekleri aşağıda çizelge 3’ de
  belirtilmiştir. Fosforlu gübrelerin ekimden önce toprağa verilmesi, bitkiler tarafından ileri ki
  gelişme dönemlerinde kolay ve yeterli alınmasını sağlar. Azotlu gübrelerin kanola üretiminde
  ideal uygulanması üçe bölünerek yapılır. Birinci uygulamada üçte biri ekimden önce veya
  ekimle birlikte Amonyum sülfat (%21) formunda veya 18-46-0 ile 20-20-0 kompoze
  gübrelerinden birini kullanarak dekara 25 kg, ikinci uygulamada diğer üçte biri Mart ayı
  başında üre formunda 10 kg/da , son üçte birlik kısımda Mart ayı sonu veya Nisan ayı başında
  Amonyum nitrat (%26) formunda olmak üzere 15 kg/da hesabıyla tarlaya verilmesi uygundur.
  Kanola, yetişme döneminde kükürt besin maddesine diğer bitkilere göre daha fazla ihtiyaç
  duyduğundan toprakta kükürt noksanlığı varsa, sülfat veya kükürtlü gübrelerin
  kullanılmasında fayda vardır.
  .
  Gübre Formu Uygulama Zamanı UygulanabilecekMiktarlar(kg/da)
  1. Amonyum sülfat Ekimde 20–25 veya 18-46-0 Ekimde 20–25
  2. Üre Şubat sonu - Mart başı 8–10
  3. Amonyum nitrat Mart sonu - Nisan başı 14–15

  8.1. Kanola Tarımında Kullanabileceğimiz Gübre Çeşitleri:

  8.2. Azotlu Gübreler:
  Azotlu gübreler, Amonyum sülfat (%21 N), Üre (%46 N) ve Amonyum Nitrat (%26
  N)’ tır. Bu gübrelerin tümü bitkinin ihtiyacı olan azotu sağlamalarına karşın özellikleri gereği
  toprak asitliğini nötrleştirmek için tuzlu veya alkali topraklarda Amonyum sülfat ekim öncesi
  veya ekimde tercih edilmeli, diğer nötr veya asit toprak karakterlerinde üre kullanılabilir.
  Amonyum nitrat gübresini, İlkbaharda, bitkinin hızlı geliştiği dönemde kullanmak uygundur.
  Azotlu gübreler topraktan değişik yollarla kayba uğradığından her yıl mutlaka toprağa
  verilmesi gerekir.
  Kanola tarımında, dekardan en yüksek dane verimi alabilmek için yapılan araştırmalar
  sonucunda saf madde olarak 12-14 kg/da arası azot yeterli olmaktadır. Yapılan araştırmalarda
  elde edilen sonuçların ekonomik analizi yapılarak gübreye verilen para ve tarladan alınan
  ürünün geliri olarak değerlendirilmektedir.

  8.3. Fosforlu Gübreler:
  Sadece fosfor içermesi yönünden en çok bilinen Triple Süperfosfat (%43 - %46
  P2O5)’ tır. Eğer toprak analizi sonucu bu gübreye ihtiyaç duyulursa tamamı ekim öncesi
  toprağa verilip karıştırılmalıdır. Her yıl fosforlu gübrelerle toprağa verdiğimiz fosfor besin
  maddesinin topraktan yağışlarla yıkanarak kaybı söz konusu değildir. Bu nedenle toprak
  analizi yaptırmadan her yıl gereksiz yere fosforlu gübre kullanmaktan ve gereksiz masraftan
  kaçınılmalıdır.

  8.4. Potasyumlu Gübreler:
  Türkiye toprakları genelde potasyum açısından zenginse de toprak analizleri sonucunda
  kumsal topraklarda potasyum besin maddesinin az olduğu görülmektedir. Toprak analizleri
  sonucu tavsiye edilen potasyum gübresi çoğunlukla potasyum sülfat (%50 K2O) formunda
  ekim öncesi toprak altına yapılacak bir gübreleme ile karşılanır.

  8.5. Kompoze Gübreler:
  Kompoze gübreler azot, fosfor ve potasyumun belli oranlarda karıştırılmasından
  yapılmıştır. Trakya çiftçisi en çok 20:20:0, 18:46:0, 26:13:0 ve 15:15:15 kompoze gübrelerini
  kullanmaktadır. Burada birinci rakam azot, ikinci rakam fosfor, üçüncü rakam ise potasyum
  miktarını göstermektedir. Özellikle kanola tarımında toprağımızın fosfora ihtiyacı varsa 18-
  46:0 gübresi ekim öncesi veya ekimle birlikte dekara 25 kg hesabıyla kullanılabilir. Burada
  şunu belirtmekte yarar var, her yıl kompoze gübrelerin bazı çiftçiler tarafından sürekli
  kullanılması sonucu tarla topraklarında fosfor fazlalığı söz konusudur. Bu nedenle Toprak
  analizi sonucunda fosfora ihtiyaç yoksa kompoze gübreler yerine diğer azotlu gübrelerden
  uygun olanının kullanılması daha ekonomik ve verimli olur.

  8.6. Yaprak Gübreleri:
  Yaprak gübreleri, son yıllarda ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır. Yaprak
  gübreleri içerisinde bir veya birden fazla besin maddesi elementi bulunmaktadır. Eğer tarla
  toprağında taban suyu, su kusması nedeniyle yüksek ve iklimde serin ise soğuk toprak
  şartlarına bağlı olarak azot, fosfor, çinko gibi herhangi bir besin maddesinin noksanlığı
  görülebilir. Söz konusu bu besin maddelerinin kanola kökleri ile alımı stres şartlarında zor
  olacağından, doğal olarak oluşacak bitki besin maddeleri noksanlığı nedeniyle gelişme
  geriliği, yaprak renklerinde morarma, kahverengileşme ve sararmalar (klorozis) görülebilir.
  Özellikle bu sorunlar Trakya’da serin geçen Mart ayında ortaya çıkabilmektedir. Eğer kök
  hastalığı değilse bu sorun, büyük ihtimalle mikro besin maddesi noksanlığıdır. İşte bu şekilde
  besin maddesi noksanlığından emin olunan kanola tarlalarına, serbest piyasadan Bakanlık
  kullanım iznine sahip ihtiyaç duyulan besin maddesi noksanlığını karşılayacak yaprak
  gübreleri temin edilerek, kullanma talimatına göre doğru oranda su ile karıştırılarak uygun bir
  pülvarizatörle verilmelidir.
  Yaprak gübrelerini tek başına, kanola tarımında ekim öncesi veya ilkbaharda
  kullanılan mineral gübrelere alternatif olarak kullanılması dekardan istenen verim artışını
  sağlamaz. Unutulmamalıdır ki bitkinin esas besin maddesi, su alma ve toprakta dik durmasını
  sağlayan kökleridir. Dolayısıyla bitki doğal olarak topraktan normal bir şekilde besin
  maddelerini alabilir. Ancak toprakta bitki besin maddesi yoksa, iklim ve toprak şartları
  nedeniyle bitki besin maddesi alınamıyorsa fotosentez organı olan yapraktan bitkiye zorunlu
  olarak yaprak gübreleri kanalıyla noksan olan besin maddesi verilebilir. Bu şekilde bilinçli
  gübreleme çiftçilere önemli oranda ekonomik kazançlar sağlayabilir.

  9. EKİM NÖBETİ (MÜNAVEBE):
  Tarım topraklarının üretim gücünün ve sağlığının korunması, ilaçlara bağımlılığın
  azaltılması ve üretilen kolza bitkisinin sağlığı için ekim nöbeti uygulanmalıdır. Tarım yapılan
  alanlarda aynı bitkinin aynı tarlaya üst üste ekilmesi toprağın fakirleşmesine ve o bitkinin
  hastalıklarının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kanola tarımından yüksek verim
  alabilmek için mutlaka ekim nöbeti planlaması yapılmalıdır.
  Kanola tarımında ekim nöbeti planlamasında dikkat edilecek esaslar:
  - Yüzeysel köklü bitkilerle ekim nöbetine girmesi (hububat, pırasa, marul, soğan),
  - Az su tüketen hububat gibi bitkilerle ekim nöbetine girmesi,
  - Toprağı temizleyen bezelye, soya, fasulye ile ekim nöbetine girmesi,
  - Monokültür üretimden kaçınılması,
  - Münavebe planında yer alan bitkiler toprağın verimlilik özelliklerini dengelemeli,
  Kanolanın gireceği bazı münavebe modelleri şu şekilde olabilir:
  1. Model: Soya Fasulyesi + Kanola + Buğday + Mısır
  2. Model: Buğday + Kanola + Baklagil + Ayçiçeği
  3. Model: Pamuk + Kanola + Şeker pancarı + Kavun-karpuz
  4. Model Ayçiçeği + Kanola + Buğday

  10. KANOLA TARIMINDA YABANCI OT MÜCADELESİ:
  Yabancı ot mücadelesi kanolanın ilk yetişme devresinin ilk ayında çok önem taşır ve
  yapılması % 20-30 oranında daha fazla verim alınmasını sağlayabilir. Hızlı gelişme
  yeteneğine sahip yabancı otlar özellikle ilk gelişme devresinde faydalı tarla alanını kaplayarak
  kanola bitkisinin gelişmesini engelleyerek ve bitki besin maddelerine ortak olarak önemli
  oranda zarar yaparlar. Kanola bitkisi 30-40 cm boyunda olduğunda gür gelişip, gölge yaparak
  diğer yabancı otların gelişmesi büyük ölçüde engellemektedir.
  Yabancı ot mücadelesi kültürel tedbirlerle, mekanik yollarla ve kimyasal yöntemlerle
  yapılmaktadır.
  10.1. Kültürel Yabancı OtMücadelesi:
  - Ekimde yabancı ot tohumu bulundurmayan temiz tohumluk kullanılmalıdır.
  - Mümkün olduğunca ekim nöbeti yapılmalıdır.
  - Rizomlarla vegetatif olarak büyüyüp gelişen ayrık gibi otların toprak işlemesi
  sırasında kullanılan aletlerle bir tarladan başka bir tarlaya taşınması engellenmelidir.
  - Tarla sınırlarındaki yabancı otlar ile de mücadele edilmelidir.
  10.2. Kimyasal Yolla Yabancı Ot Mücadelesi:
  - Kanola tarımında en ekonomik yabancı ot mücadelesi yabancı ot ilaçları ile yapılır.
  Kimyasal yabancı ot ilaçları kullanımında aşırı ilaç kullanımından kaçınıp, çevre dostu doğru
  ilacı, doğru zamanda, gereken dozda ve ayarlı uygun basınçta ilaçlama başlıklarına sahip
  pülvarizatörle yeterli suyla (30-40 litre/da), rüzgarsız, güneşin etkili olmadığı sabah ve akşam
  saatlerinde yapılmasına dikkat edilmelidir.
  - Kimyasal mücadelede tarlada görülen yabancı ot türlerine göre seçilen ilaçlar
  kullanım özelliklerine göre ekim öncesi, ekim sonrası veya çıkış sonrası uygulanabilir.
  - Kanola tarımında ekim öncesi trifluralin etkili maddeli yabancı ot ilaçları 150 cc/da
  ölçüsünde pülvarizatörle toprağa uygulanıp goble disk veya diskaro ile 10-12 cm derinliğe
  iyice karıştırılsa etkili bir yabancı ot kontrolü sağlamaktadır.
  - Ekim sonrası çıkış öncesi kullanılan yabancı ot ilaçları tarla yüzeyine atılır ve
  toprağa karıştırılmaz.
  - Çıkış sonrası kullanılan ilaçlarının, yabancı otların 2-4 yaprak olduğu küçük
  dönemde kullanılması çok etkili olmaktadır. Uygulamada geç kalınırsa kanola bitkilerine
  zarar verebileceği gibi yabancı otlar da iyi kontrol edilemez.

  11. KANOLA HASTALIK VE ZARARLILARI:
  Kanolanın önemli zararlıları toprak pireleri, tarla salyongozu, kanola sap hortumlu
  böceği, lahana böceği ve yaprak bitidir. Özellikle Trakya'da bazı lokasyonlarda lahana böceği
  zararı fazladır

  Lahana böceği yaprakların öz suyunu emerek beyazlama yapmakta ve önemli verim
  kayıplarına neden olmaktadır.
  Kanolanın önemli hastalıkları ise mildiyö, kolza kök uru, kurşuni küftür. Trakya'da
  hastalıklar pek yaygın değildir.

  12. KANOLADA TOHUM BAÐLAMA:
  Kanola çiçeklenme döneminde tozlanma (döllenme) için çeşidin kendine
  tozlanmasının az veya çok olmasına bağlı olarak bal arılarına ihtiyaç duyar. Bu nedenle
  çiçeklenme dönemindeki süre de kanola üretim tarlaları yakınında arı kovanı bulunması
  harnuplarda (kapsüllerde) döllenme, dane tutmayı artırır. Çiçeklenme ve döllenme bitkide
  alttan yukarı doğru olmaktadır. Nisan sonu Mayıs ayı başında kanolanın çiçeklenmesi arılara
  bol miktarda çiçek tozu


  13. HASAT VE DEPOLAMA:
  Kanola, havaların sıcak veya yağışlı gitmesine ve çeşitin erkenciliğine bağlı olarak
  çiçeklenmeden 40 ile 50 gün sonra hasat olumuna gelir. Trakya'da 10 Haziran, Akdenizde 10
  Mayıstan itibaren Kanola hasadı yapılabilmektedir. Kanola hasat olumuna geldiğinde
  bitkilerin sap, yaprak ve kapsülleri tamamen kuruyup sararır, sarı bir renk oluşur. Tohum
  kahverengine dönüşmüşse hasat zamanı gelmiş demektir. Tohumdaki hasat rutubeti %10-12
  düzeyinde olabilir.
  Kanola bitkisinde olgunlaşma aşağıdan yukarı doğrudur. Hasatta bitkilerin tam
  olgunlaşması beklenirse alt kapsüllerde çatlama ve dökülmeler görülür. Erken hasatta ise üst
  kapsüller tam olgunlaşmadığından hasat kaybı olur. Kanola daneleri çok küçük olduğundan
  hasada başlamadan önce biçerdöverin ayarları çok iyi yapılmalıdır. Hasatta kayıpları azaltmak
  için uygun silindir hızı (250-350 devir/dakika), batör-kontrobatör açıklığı, vantilatör, elek
  ayarları yapılmalıdır. Hasatta biçerdöverin ön tablası ayarlı olmalı ve uygun yükseklikten
  zamanında hasat yapılmalıdır. Fazla yüksekten hasat yarı yatık bitkilerin biçerdöverin ön
  tablasına alınmasını önleyerek verim kaybına neden olabilir. Dekardan alınan verim ekilen
  çeşidin verim gücüne ve toprak verimliliği ile iklim koşullarına bağlı olarak 200-350 kg/da
  arasıdır (Resim: 4).
  Emniyetli bir depolama için danelerin rutubeti % 9'u geçmemelidir ve ürün içersinde
  yaş ot tohumları ve bitki parçaları olmamalıdır. Kanola, kuru ambarlarda depolanmalıdır, aksi
  halde çok çabuk kızışma olur ve küflenir.

  14. SONUÇ:
  Sonuç olarak kanola tarımında çiftçilerimiz birim alandan yeterli kazanç elde etmeleri
  aşağıda belirtilen yetiştirme tekniği esaslarını tam olarak uygulamalarına bağlıdır.
  · İyi, mütecanis, keseksiz bir tohum yatağı hazırlığı,
  · Her yıl sertifikalı yeni tohumluk kullanılması,
  · Zamanında, uygun ekim makinesi ile ekim,
  · Ekimden sonra merdane çekilmesi,
  · Yabancı ot için zamanında bilinçli bir mücadele,
  · Tohum dökümüne fırsat vermeden zamanında hasat,
  · Depolamada tane rutubetin %9’ın altında olması gerekir.
  Kanola tarımı konusunda daha geniş teknik bilgi almak isteyenler en yakın Tarım ve
  Köyişleri Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitüleri ile Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine
  başvurdukları takdirde kendilerine yardımcı olunacaktır. ÜRÜNÜNÜZ BOL VE
  BEREKETLİ OLSUN.

  YARARLANILAN KAYNAKLAR:
  Algan, N., 1991. “Çukurova Bölgesinde Kışlık 2.Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Yemlik
  Kolza (B.nappus ssp.rapifiera) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine
  Araştırmalar”. 1.Çukurova Tarım Kongresi 9-11 Ocak 1991, Adana.
  Algan, N:, 1990. “Kanola Tarımında Çeşit Sorunu ve Agroteknik Yöntemler”, TOKB Ege
  Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Menemen, İzmir.
  Arnaud, F., 1989. “L’evoution des surfaces et des varietes de colza en France” Colza d’hiver
  1989/90, France.
  Atakişi, İ.K, 1991. “Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı”, T.Ü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın
  No: 148, Ders Kitabı No : 10, Tekirdağ.
  DİE, Çeşitli Yıllar, “Tarımsal Yapı ve Üretim” Ankara.
  İnan, İ.H., Gaytancıoğlu, O., 1996. “Türkiye’de Ayçiçeği Tarımı ve Bitkisel Yağ Sanayiinin
  Ekonomik Yapısı”T.Ü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 4, Tekirdağ
  Süzer, S. 2001. Kanola Tarımı. Marmara'da TARIM. Yayın No: 77-78:38-43.
  Süzer, S. 2001. Destek Kapsamına Alınan Kanola Tarımı. CİNETARIM,Yıl:5, Sayı:38:38-9.
  Öğütçü, Z. Ve Ö. Kolsarıcı, 1979. Kolzanın Yetiştirme Tekniği ve Islahı.
  Kroeze, H.F, 1987. “Dünyadaki Bitkisel Yağ Üretimi”, Tebliğler ve Panel, İ.K.V Yayınları,
  İstanbul Matbaası, s.21-28, İstanbul.
  Oil Word, 1995. “The 95/96 Outlook for Rapeseed” Oıl Word Annual 1995, s.36-37,
  Almanya.
  Sezgin. S. ve N. Yıldız., 1992. Yağ Bitkisi Olarak Kanolanın Önemi ve Çukurova Tarım
  İşletmesi Müdürlüğünde Kanola Tarımı. TİGEM. Yıl:7, Sayı:37:13-19.
  Shahidi, F., 1990. Rapeseed and Canola :Global Production and Distibution Chapter 1, Grain
  Research Laboratory Quality of Canadian and Flaxseed Cargoes.1989-1990 Crop
  Yearcargo Bulletin, No.260, Canada.

  KANOLA TARIMI
  Dr. Sami SÜZER
  Ziraat Yüksek Mühendisi
  Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı
  Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, EDİRNE
  suzersami@yahoo.com

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •