Çerezlik kabak toprak istekleri bakımından incelendiğinde hafif, derin ve volkanik tüf topraklarda daha iyi yetişmesi nedeniyle orta Anadolu topraklarında başarı ile yetiştirilebilmektedir. Tarla tarımında sulak ve kurak şartlarda yetiştirilen çerezlik kabak, alternatif ürün listesinde yerini almaktadır. Çerezlik kabaktan yüksek verim ve randıman alabilmek için çekirdek içinin dolu olması gerekmektedir. Hektolitre ve diğer kalibre spekt değerlerinin üst seviyede olması, çerezlik kabak yetiştiricilerinin vazgeçilmez hedefidir.
Çerezlik kabaklarda çekirdeğin boş olamamsı için bir takım besleme ve ekim yöntemleri uygulanır. Kabak çekirdeğinde iç boşluğunun olmaması için mühendisinizle irtbata geçebilirsiniz.


Müh. Fatih UNUTULMAZ
0507 929 59 77
0544 929 59 77
www.muhfatih.com
sss.jpg qqq.png aaa.jpg
müh fatih arkaplan.png