KİMYASAL YÖNTEMLERLE TOPRAK STERİLİZASYONU
Kimyasal maddelerle yapılan sterilizasyon toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini sıcak buharlı sterilazyonda olduğu kadar bozmaksızın topraktasi organizmaları öldürür. En uygun ve başarılı olan kimsayal maddeler Methyl-Bromide, Vapam, Formalin ve Basamid'tir. Bununla birlikte, kimyasal sterilizasyon sonucunda, amonyak bakterilerinin faaliyetini engelleyen organizmaların ortadan kalkması nedeniyle toprakta amonyak üretimi artabilir. İyi bir kimyasal sterilizasyon için toprak nemli ve 18-24°C sıcaklıkta olmalıdır. Toprak sterilazyonunda kullanılan önemli kimyasalpreparatların etki alanı, dozu ve bekleme süreleri aşağıda açıklanmıştır:
Methyl-Bromide: Toprak sterilizasyonunda kullanılan kimyasal maddeler içersinde en yaygın ve başarılı olanıdır. Methyl-Bromide ile nematodlar, böcekler, yabancı ot tohumlarının ve mantarların çoğu ölür. Ancak Sclerotinia'ya etkili değildir. Bu arada uygulamasının kolay olması da diğer bir üstünlüğüdür. Uygulaam için harç uygun bir zemin (Tercihen beton) üzerine 20-30 cm. kalınlığında ve düzgün bir şekilde yayılarak üzeri sağlam, plastik bir örtü ile sıkıca kapatılır. Daha sonra içerisinde m2'ye 70-100 g. gelecek şekilde tüpler patlatılarak veya özel aletler yardımıyla verilir. Plastik örtü genellile 48 saat kapalı tutulur. Harcın sıcaklığı 25 cm. derinlikte 8°C'nin altında olmamalıdır. 15°C'nin üzerinde toprak sıcaklığında 24 saat kapatma yeterlidir. Örtü açıldıktan sonra harç birkaç kez aktarılır, böylece harca verilen gaz uçurulur. Methyl-Bromide ile sterilize edilen harçlar en az 4-7 gün sonra kullanılabilir. Bu kokusuz madde uçucu olup insanlar için çok zehirlidir; dolayısıyla kullanılırken ya maske takılmalı veya çok iyi havalandırma yapılmalıdır.
Vapam: Suda çözünebilen bir fumigant olup yapancı otları, çimlenmekte olan yabancı ot tohumlarını, toprak mantarlarının çoğunu ve özel koşullarda nematodları öldürür. Çabucak parçalanarak nüfuz yeteneği çok fazla bir gaz açığa çıkarır. Vapam harcın yüzeyine yağmurlama şeklinde serpme sulama veya özel aletlerle enjekte edilir. Tohum yastıklarının fumigasyonu için, 1 I. sıva Vapam 9-13.5 I. suya karıştırılarak yaklaşık 10 m2 alana serpilerek uygulanır. Uygulamadan sonra toprak üzerine bir miktar su dökülür veya yüzey bir örtü ile kapatılır. Uygulamadan iki hafta sonra ekim veya dikim yapılabilir. Her ne kadar insanlar için az zehirli ise de buharların solunumla alınmamasına ve serpilen sıvının deri üzerine gelmemesine dikkat edilmelidir.
Formalin: Çoğunlukla toprak mantarlarını öldürür. Piyasada satılan Formalin'in 1 l.sine 49 I. su eklenerek elde edilen karışım süzgeçli kova ile harcın 1 m2'sine 5-10 I. gelecek şekilde uygulanır. İşlem gören alan hemen hava geçirmez materyalle kapatılmalı ve 24 saat bu durumda bekletilmelidir. 3-5 gün sonra ekim veya dikim yapılabilir.
Basamaid (Dazomet): Toprak mantarlarının çoğunu, nematodlar ve yabancı ot tohumlarını öldürür. Granül
halde olduğu için kullanımı kolay olan bu preparattan m2'ye 40-50 g. serpilerek, 25-30 cm derinliğe kadar harca
karıştırılır. Kullanım için üç hafta beklenmesi gerekir.
Teleno II: Harçlarda nematod olması olası ise, yalnız nematodların öldürülmesi amacıyla Teleno II veya buna benzer nematod öldürücü kimyasal maddeler kullanılabilir.
Bu uygulamalar yapılamıyorsa harçların Çaptan ve Thiram'lı toz fingisitlerle ilaçlanmasında yarar vardır. Genellikle, 1 m3 harç için 300-400 g. ilaç önerilir.