BEYAZ SİNEK
Hem ergin hem de larvası zararlıdır. Bitki özsuyunu emerek bitkinin zayıflamasına neden olur. Bitkinin gelişmesi yavaşlar verimin düşmesine neden olur. Yapışkan tatlı madde salgılarlar, bu tatlı madde bitkinin her yerini kaplar. Üzerine yapışan mantar nedeni ile bitki siyahlasın Ergin boyu 1 mm kadardır. Genel görünüşü beyazdır Larva yumurtadan çıktığında hareketlidir. Oval, soluk sarı renklidir. Hortumunu yaprak dokusuna sokarak 8 saatte kendisini sabitleştirir ve hareketsiz duruma geçer. Yumurta 0.25mm kadardır. Yeni konulduğunda beyazdır.
Mücadelesi; kültürel önlemler fazla azotlu güre kullanmamak, suluma gereğinden fazla yapmama, Mart sonu veya Nisan ayı içinde uygun olduğunda bahçeler işlenmelidir.
Kimyasal mücadele ise yaprak başına 6-10 larva bulunduğunda ilaçlamaya başlanır. Koza oluşturduğu dönemde düşük daha sonraki dönemlerde de yüksek populasyon seviyesine göre mücadele yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama 5 ergin beyaz sinek bulunduğunda ergin mücadelesine başlanmalıdır.
Kullanılacak ilaçlar ve dozları

Dozları Lütfen hatırlatın.