Uzmanlar, balığın, zengin protein içeriği ve yapısında bulunun çoklu doymamış yağ asitleri ile hastalıklardan korunma ve sağlıklı bir yaşam sürdürmede önemli besin maddesi olduğunu söyledi.
Sağlıklı Beslenmede su ürünlerinin önemli bir yer tuttuğu bildirildi. Uzmanlar, balık etinin, zengin protein içeriği ve yapısında bulunun çoklu doymamış yağ asitleri ile vücudun temel besin maddeleri ihtiyacını karşılaması, insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerine olumlu etki yapması yönüyle hastalıklardan korunma ve sağlıklı bir yaşam sürdürmede önemli besin maddeleri arasında gösterildiğine işaret etti.

BALIK TÜKETİMİ VE HASTALIKLAR

Uzmanlar, "İlk kez 1940'ta İngiliz fizyolog Hugh Sinclair tarafından balık ve balık yağının kardiovasküler hastalıklara karşı potansiyel korucuyu etkili olduğunu öne sürülmüş ve balık tüketiminin kardiovasküler hastalıklara karşı etkilerinin gözlenebilmesi için bu tüketimin düzenli ve sürekli olması gerektiği bildirilerek bu hastalık riski açısından yüksek risk grubunda olan bireylerin günde 40-60 gram balık tüketmeleri ile hastalığa bağlı ölüm riskinin yüzde 40-60 oranında azalmıştır."dediler. Uzmanların tespitlerine göre, su ürünlerinin çeşitli rahatsızlıklar üzerine etkileri de şu şekilde belirtildi:

DİYABET Araştırmalar balık tüketiminin fazla olduğu toplumlarda balığın içerdiği n-3 PUFA'nın kan basıncı ve plasma trigliserit düzeylerini düşürerek insulin direncini azaltmasından dolayı diyabedik bireylerdeki kardiovasküler hastalık oranının düştüğünü göstermiştir.

KANSER Balık etindeki n-3 PUFA içeriğinin kanser gelişimini önlemede etkin olduğu düşünülerek 1997 yılında Dünya Kanser Araştırma Kurumu balık tüketiminin kolon, rektum, meme ve over kanserine karşı koruyucu etkisi olabileceğini rapor etmiştir.

ASTIM Balık tüketimi ve astım arasındaki pozitif ilişkinin mekanizması net olarak bilinmemekle beraber, balıktaki yağ asitlerinin yararlı etkileri olduğu düşünülmektedir. Şöyle ki balık yağları, kan damarlarının yüzeyini genişletip dokulara daha fazla oksijen girişine yardımcı olmaktadır.

ALZHEİMER HASTALIĞI Balık ve çoklu doymamış yağ asitleri tüketimi alzheimer riskini azaltmaktadır. Alzheimer hastaları, haftada en az bir kez balık tüketenlerin daha az sıklıkla balık tüketenlere göre hastalık risklerinin yüzde 60 daha az olduğu bildirilmiştir.

BEBEKLER İÇİN ÖNEMLİ Balık tüketimi prematüre bebeklerde görme keskinliği gelişimini hızlandırdığını göstermiştir. Ayrıca 9-10 aylık bebeklerde problem çözme yeteneğini de artırdığı belirlenmiştir. Yapılan bir çalışma balıkta bulunan n-3 PUFA konsantrasyonunun depresyonlu kişilerde sağlıklı kişilere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Deprasyona karşı n-3 PUFA'nın koruyucu etkisinden dolayı balık tüketiminin fazla olduğu ülkelerde depresyon oranının düşük olduğunu göstermiştir.

Toplum sağlığı ve sağlığın geliştirilmesinde optimal beslenmenin önemi bilinmektedir. Optimal beslenme normları içinde yapılan çalışmalarda hem içerdiği besin maddeleri hem de çağımızın belli başlı hastalıklarında tedavi edici rolüyle mükemmel bir besin kaynağı olan balığın haftada 2-3 kez tüketilmesinde yarar vardır."