Ankara 13. İdari Mahkemesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı AOÇ Nazım İmar Planı'nın yürütmesini durdurduğu bildirildi.

TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yapılan ortak açıklamada, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazileri ve hayvanat bahçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrini öngören kanunun 8 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Bu kanunun Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği yetkiyle 12 Ocak 2007 tarihinde Belediye Meclisi'nin Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı İmar Planı'nı onaylayarak yürürlüğe soktuğu belirtilen açıklamada, "Atatürk Orman Çiftliği'ni yok edecek bu plana karşı açtığımız davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi, planın yürütmesini durdurmuştur. Planlama çalışmaları sırasında sıkça hukuka aykırı bulduğumuz hususları ilgili idare ile paylaşmamıza karşın, Büyükşehir Belediyesi uyarılarımıza kulak vermemiştir" denildi.Mahkemenin kararını verirken, AOÇ'nin 1. derece doğal ve tarihi sit alanı olduğu ve AOÇ alanında tarımsal faaliyetleri kısıtlayacak planlama yapılamayacağı hususu üzerinde durduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Yürütmeyi durdurma kararı ardından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, sit alanı olan bölgede bir an önce, 2863 sayılı yasanının 17. maddesi uyarınca, her türlü fiziki ve inşai müdahaleyi durdurmak ve bu konuda tedbir almak zorundadır. Kanun değişikliği ile AOÇ alanını spor kulüplerine kullandırmaya yönelik uygulamaların hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla da anlaşıldığından, bu tür yasama çalışmaları bir an önce durdurulmalıdır.


Yıllardır AOÇ alanının kır ve kent bütünlüğünü sağlayacak biçimde geliştirilmesi, kentlerde gıda krizinin kol gezdiği koşullarda AOÇ'nin tarımsal kapasitesinin arttırılması gerektiğini savunan meslek kuruluşları ve kitle örgütlerinin görüşlerine itibar edilmelidir." (ANKA)