İzmir İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme'de turizme açtığı ve ilk etapta 14 golf sahasının yapılacağı alanın turizm yatırımcılarına tahsisini iptal etti. Mahkemenin bu kararıyla Çeşme yarımadasında bulunan katran ardıcı ormanları, makiler, Türkiye'de sadece bu bölgede yetişen sakız ağaçları ve arkeolojik alanlar golf sahası olmaktan kurtuldu.

İzmir 1. İdare Mahkemesi aralarında çok sayıda çevreci avukat, Çeşme Çevre ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği, TMMOB'ye bağlı odaların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme Altınkum Turizm Merkezi, Çeşme Alaçatı- Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile I,II,III,IV,V Numaralı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgeleri Turizm Kentleri olarak ana yatırımcıya 75 yıl süre ile tahsisine ilişkin idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak açılan davayı sonuçlandırdı. Mahkeme söz konusu turizm tahsisinde hukuka uygunluk bulunmadığına karar vererek yönetmeliği iptal etti.


-"ÇEŞME ŞİMDİLİK KURTULDU"-

Davacı avukatlar adına ANKA'ya açıklama yapan Arif Ali Cangı, bu kararla Çeşme'nin şimdilik kurtulduğunu belirterek sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Cangı, Turizm Teşvik Yasası'nda yapılacak değişikliklerle özellikle ormanlık alanların daha korunaklı hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.


Mahkemeye verilen dava dilekçesinde, söz konusu tahsisin Anayasaya, ulusal ve uluslararası sözleşmelere, Danıştay'ın kamu yararı konusundaki kökleşmiş kararlarına temelden aykırı olduğu belirtilerek tahsisin uygulanması durumunda Akdeniz bölgesinin en değerli kültür ve doğal varlıklarını, kıyılarını, orman ve sulak alanlarını, mera ve tarım alanlarını kapsayan Çeşme-Alaçatı Yarımadasını ekolojik ve kültürel olarak mahvedecek ve telafisi olanaksız zararlar vereceği belirtilmişti.

-KATRAN ARDICI ORMANLARINA GOLF SAHASI-

Mahkeme Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tahsisini iptal etmeseydi Çeşme'nin şu an turizme kapalı olan ormanlık ve arkeolojik alanları 75 yıl süreyle turizme açılarak yerli ve yabancı yatırımcıların kullanımına verilecekti. Söz konusu kamu alanına 14 golf sahasının yanı sıra oteller, günübirlik tesisler, okullar ve konaklama tesisleri, konutlar, ticari ve sosyal merkezler, butik tatil villaları ve kongre merkezleri inşa edilecekti. Yaratılacak turizm konaklama tesislerinin kapasitesi ise 75 bin yatak olacaktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Turizm Stratejisi adlı yayınında ise Çeşme- Alaçatı- Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin de içinde bulunduğu beş adet turizm gelişim bölgesinde toplam 64 adet golf sahası yapılacağı duyurulmuştu.


Mahkemenin tahsisini iptal ettiği bölgede Türkiye'de sakız ağacının yetiştiği tek bölge. Bölge aynı zamanda endemik özelliğe sahip olan ve bilimsel adı juniperus macrocarpa olan ktran ardıcı ormanı, makilik alanlar ve arkeolojik kalıntılar bulunuyor. Yapılması düşünülen golf sahalarının sulanması için ciddi bir su harcanacağı ve bunun da İzmir ile Çeşme'yi olumsuz yönde etkileyeceği eleştirileri de yapılıyordu. (ANKA)