Çim alanlarda yabani otlarla zamanında ve uygun aralıklarla mücadele yapılmaz ise çim alan kısa sürede bozulur. Çünkü yabani otların bir çoğu özellikle ayrık türleri hızla gelişir, sahaya kısa sürede yayılırlar. Bunlar kuvvetli kök ve ışık mücadelesi ile mevcut çimlerin gelişmesine olanak vermezler. Mücadele ne kadar erken olursa o ölçüde etkin olunur.
Mücadelede esas ağırlık, çim tesisinden önce alınacak önlemlerdir. Tesisten önce toprağın sürülerek yabani otların tohum tutmasına meydan vermeden temizlenmesi ve gerektiğinde total yokedici kullanılmasıdır. Tesisten sonra yabani ot mücadelesi erken ve sık sık yapılmalı özellikle her biçimden sonra ortaya çıkan boşluklar ekim veya vejetatif yolla tamamlanmalıdır. Böylelikle yabani otların sahaya gelmesi engellenir. Otlar bıçakla değil ot kaşığı ile alınmalıdır.
Geniş alanlarda ot kontrolü şeritler halinde sistemli olarak yapılmalıdır