Fındık alım fiyatları açıklandı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "2017 sezonu fındık için de üreticilerimizin mağdur olmaması ve fındıkta fiyat istikrarı sağlanması için Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) aracılığıyla fındık alımı
...

Ayçiçeğinde büyük beklenti! Son 50 yılın...

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl çiftçilerin buğday ve ayçiçeği verimlerindeki artış nedeniyle yüzlerinin güldüğünü söyledi. Trakya'nın Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşıladığını
...
Anasayfa | KÖŞE YAZILARI | Prof.Dr. Erol YILDIRIM | Bitki Koruma Ürünlerinin Eczanelerde Satılması

Bitki Koruma Ürünlerinin Eczanelerde Satılması

Bu konu tarihinde yayınlandı  3859 defa okundu  ve  16 adet farklı yorum eklendi.
Yazı ebatı: Decrease font Enlarge font
Bitki Koruma Ürünlerinin Eczanelerde Satılması

30-31 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6308 sayılı kanunla Bitki Koruma Ürünleri artık eczanelerde satılacaktır. Hâlbuki bu durum Ziraat Fakültelerinde Bitki Koruma eğitimini almış ve yasaların belirlediği çerçeve içerisinde; “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” tarafından açılan “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması ”içerikli sınava girerek başarılı olmuş ziraat mühendislerinin özlük haklarına istila olmayacak mıdır?

 

Zirai ilaçların eğitimini, öğretimini almayan ve bilimsel çalışmalarda bulunmayan eczacıların, eczanelerinde en tehlikeli kimyasallar olan pestisitleri, çocuk mamaları ve beşeri ilaçlar gibi insan sağlığını doğrudan ilgilendiren ürünlerle yan yana satması kabul edilebilir mi?

 

Şimdi bilinçsizce kabul edilmiş olan bu acı gerçeğin ileride ne kadar vahim sonuçlar doğuracağı da hesap edilmemiş mi?

 

Yine, kalıntı sorunu nedeniyle ihraç edilen ürünlerimizin gümrük kapılarından sürekli döndüğü günümüzde, tüketici ve halk sağlığının her şeye rağmen mücadele vermeye çalıştığı ülkemizde bu sorunları çözmek yerine, sıkıntıları daha da artıracak olan, bitki koruma ürünlerinin eczanelerde, konu uzmanı olmayan eczacılar tarafından satılmasına izin veren bir düzenleme yapılması gelecekte ülkemizde kanser vakalarını destekleyeceği, kanserle daha çok insanı tanıştıracağı anlaşılamamış mıdır?

 

Hâlbuki aynı yönetmeliğin perakende satış yerlerinde aranan şartlar başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “bayiler her ne suretle olursa olsun insan ve hayvan ilaçları ile gıdalarını satamazlar ve bitki koruma ürünleri ile bir arada bulunduramazlar” hükmü ile eczanelerin bitki koruma ürünleri satabilmeleri hükmünün çeliştiği aşikârdır. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın eczaneleri kontrol yetkisi olmadığı için bu konuda denetim ve cezai yaptırım imkânı da bulunmamaktadır. Bu nedenle, bitki koruma ürünlerinin eczanelerde satılması, sayılmış olan risklerin yanında denetim boşluğu ve kaosa da neden olacaktır.

 

Bu sebeple bitki koruma ürünleri mutlaka bu alanda eğitim almış uzman kişiler tarafından satılmalı ve yine bunların gözetiminde kullanılmalıdır. Bitki koruma ürünlerinin perakende veya toptan satışını yapanların zirai mücadele uygulamaları konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları gerekir. Yeterli bilgi birikimine sahip olmayan kişilerin, bitki koruma ürünlerini satmaları ileride ciddi sorunları beraberinde getirecektir.

 

Zararlıların yanlış teşhisi ve bunun sonucu yanlış tavsiyeler neticesinde canlılarda akut ve kronik zehirlenmeler, çevre kirliliği, kalıntı, fitotoksite ve etki düşüklüğü gibi önemli riskler meydana geleceği gibi, kanserojenik, teratojenik, mutajenik, sinir sistemini felç edici, sakatlık ve ölümlere bile neden olabilecek istenmeyen durumları ortaya çıkarabilecektir. Sonuçta çevre, hava, su, toprak ve buradan yararlanarak yaşamını sürdüren tüm canlılar zincirleme olarak etkilenecek, sürekli darbe vurulan ekolojik denge bir kez daha yenilecektir

 

Pestisitler imal edildikten sonra çiftçiye satışa sunuluncaya kadar çoğu zaman yüzlerce kilometre taşınır ve bu taşınma sırasında toksisitelerinden dolayı insanlara, hayvanlara ve çevreye olumsuz etkileri olur. Bazı ilaçlar kolay alev alabilir ve yanma sırasında da zehirli gazlar çıkarabilirler. Bu ürünlerin satışının yapıldığı yerlerde zararlı kokuların giderilmesi bakımından havalandırma düzeni ile el ve yüz yıkanabilecek su ve lavabo tertibatı, yeteri kadar yangın söndürme cihazının bulunması gerekir. Satış yerlerinde sadece zirai mücadele ilaçları muhafaza edilmeli ve buralarda insanların tükettiği gıda ve ilaçlarla bir arada bulundurulmamalıdır. Yine satış elemanı, eğer ilaçların bulunduğu büroyu kullanıyorsa mutlaka içeride kabin şeklinde kendisine ait bir büro yaptırmalıdır. Çünkü bu ilaçların buharlaşmaları sonucu oraya çıkan zehirli gazlar ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.

 

Pestisitlerin insanlarda ne gibi zararlar yaptıkları incelenmiş ve sinir sisteminde yaptığı tahribatlar sonucu öğrenme güçlüğüne ve hafıza zayıflığına neden oldukları, insanlarda hayati fonksiyonları yerine getiren enzimlere, esterlere ve DNA moleküllerine etki yaparak bozulmalara sebep oldukları, yine bazı pestisitlerin çok az miktarlarının bile vücutta zararlı etkiler yaptıkları ve yağ dokularında birikerek kanser yapıcı, karaciğeri dejenere edici veya böbrek fonksiyonlarını bozucu etkilere sahip oldukları saptanmıştır.

 

Hakikaten günümüzde dünyanın en önemli problemlerinden birisi şüphesiz açlıktır. Özellikle, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde açlık hala ölümlere sebep olmaktadır. Dünyada yeryüzünün %12’si ürün yetiştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu alanın ise ancak, %26’sında gıda üretimi yapılmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunu besleyebilmek için yeni tarım alanlarının açılması gerekirken, maalesef, erozyon, yeni yerleşim yerlerinin açılması, yeni fabrikaların kurulması, trafiğin rahatlaması amacıyla yeni yolların açılması gibi sebeplerle tarımsal üretime elverişli sahalar giderek azalmaktadır. Bu durum karşısında yapılacak iş, birim alandan elde edilecek ürün miktarının arttırılmasıdır. Bu sebeple, modern tarım teknikleri ve girdilerinin kullanılması artık zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca, zirai mücadele ilaçlarının kullanımı bazen gereklilik arz etmektedir. İlaç kullanılmadığı takdirde %45-65 oranında ürün kayıplarının meydana geldiği belirtilmektedir. Bu sebeple, tarımsal ürünleri zararlıların etkisinden korumak amacıyla çok çeşitli kimyasal bileşikler kullanılmaktadır. Fakat verimin arttırılmasında büyük rol oynayan bu zirai mücadele ilaçları istenmeyen bazı yan etkileri de beraberinde getirmektedirler.

 

Şöyle ki, bilinçsizce yapılan ve tekniğine uygun olmayan pestisit uygulamaları sonucunda, insan, hayvan ve çevre sağlığı tehdit edilmekte, hava, su, toprak ve yabani hayat olumsuz etkilenmekte, gıda maddelerinde ilaç kalıntıları söz konusu olmakta, hedef alınan zararlılarda direnç oluşmakta, önemli olmayan bazı zararlılar ana zararlı konumuna geçmekte, yararlıların ve doğal hayatın öldürülmesiyle doğal denge bozulmakta ve bitkilerde fitotoksitite görülmektedir.

 

Bir pestisitin toprakta bıraktığı kalıntı etkisinin 46 yıl süreceği düşünüldüğünde, toprakla iç içe olan yaşamın her noktası irdelendiğinde, ülkemizde bitki koruma ürünlerinin eczacılar tarafından satışı kararı bana göre talihsiz bir karardır….

 

Asla geriye dönüşü olmayan sorunları ortaya çıkaracaktır.

 

Her zaman bindiği dalı kesen bir ülkenin yetiştirdiği bir bilim insanı olarak, bu kararın tekrar irdelenmesi, enine boyuna düşünülmesi geleceğimiz için çocuklarımız için yeni nesillere bırakılacak bir tek ağaç için bile tekrar ele alınması gerektiği kanaatindeyim….

 

 

Pof.Dr.Erol YILDIRIM

 

Yorum beslemesine abone olun Yorumlar (16 gönderilen)

avatar
M. Ali Değirmenci 09/06/2012 17:24:14
Böyle bir konuyu gündeme getirdiği için hocamıza çok teşekkür ederim. Lütfen bu konuda çalışan arkadaşlar yorumlarını yapıp bir gündem oluşturmalıyız.
Hepinize selam ve saygılar
avatar
Zır. Müh. Selami SARAÇ 09/06/2012 20:13:29
Sayın Erol Hocama bu yazısından ve tepkisini ortaya koyduğundan dolayı teşekkür ediyorum.

Bence de bu karar tamamen düşünülmeden, tartışılmadan hesapsızca alınmış bir karardır. Eczacı neree zirai ilaçlar nere? Reçete yazma hususunda Bitki Koruma mezunları haricindeki zıraat mühendislerini bile hiçe sayan, bir bahçe profösörüne bile ilaç yazma yetkisi verilmemiş bir ülkede bu bakanlık acaba tarım ilaçlarının etken maddelerini bile hiç duymamış bir eczacıya nasıl bunları sattırabilir? Aklım almıyor.

O zaman şaşmamak lazım pazarlardaki seyyar sinek ilacı satanlara!

Bence de çok ama çok talihsiz bir karar bu...

Tüm zıraat hocalarımızın bu konuda tepkilerini göstermeleri gerekmez mi? Gündem oluşturulması gerekmez mi?
avatar
Zır. Müh. Korkmaz MERT 10/06/2012 00:05:02
Yakında Ezacılar don gömlek de satarlar. Ne de olsa pazarlarda satılanlar hijyenik değil. Eczaneler daha hijyenik. Bence fırınlarda çok berbat Ekmek,pasta,Tarım ilacı , don-Gömlek hepside bir arada Eczanelerden alalım çarşı pazar dolanmadan hepsi bir arada ne güzel. Bu kanunu n çıkmasını kim akıl etmişse ( pardon akılsızlık) mutlaka kızı-oğlu veya Damadı ya Ezacıdır yada Ecza Deposu vardır.
avatar
mustafa yardım 11/06/2012 10:49:51
değerli hocam bu konudaki yorumunuz ve tespitiniz bkü kullanımı açısından çok isabetli oldu. sizi destekliyoruz. tebrikler ve başarılar diler allah yardımcımız olsun.
avatar
Araş. Gör. Şahin KÖK 11/06/2012 11:41:47
Bu çok önemli olan konuya değinen yazısı için öncelikle değerli hocam Prof. Dr. Erol Yıldırım'a teşekkür ederim.
Günümüzde tarım ilaçları satışı bu işin eğitimini almış olan kişilerin bulunduğu ilaç bayilerinde bile doğru düzgün yapılamazken eczanelerde sanki bir ağrı kesiciymiş gibi satılacak olması çok gülünç bir durumdur. Zehir derecesi yüksek olan bu tarım ilaçları insan tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte nasıl satılabilir ki? Peki ya bizler bitki koruma mezunları olarak 4 yıl okuduktan sonra bir eczacının da bizim işimizi yapması bizi üzmeyecekmi? Erol Hocama katılıyorum. Konunun tekrar irdelenmesi ve herkesin uzman olduğu işi yapması kanaatindeyim.
avatar
Zir.Müh. Vahdet VURAL 11/06/2012 14:01:45
“Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması ”içerikli sınava girerek başarılı olmuş ziraat mühendislerinin özlük haklarına istila olması bir tarafa, bitki koruma ürünü nedir_ hangi koşullarda ne amaçla ve hangi dozlarda kullanılır_etken maddesi nedir_....vs. bu konularda hiçbir fikri olmayan eczacılara, bu ürünlerin gayet serbest bir şekilde satış hakkının verilmesi, geleceğimiz ve ülkemiz için işlenmiş insanlık suçu değilde nedir?
Bilinçsizce ve cahilce alınan bu kararın ortaya çıkmasında etkili olan zihniyet(ler)in, ne büyük bir tehlikeye imzaa attıklarının sorgulanması, tekrar tekrar irdelenerek yapılan bu yanlışın en kısa sürede düzeltilmesi gerek!!!
Çok çok önemli olan, ŞİDDETLE üzerinde durulması ve yapılan yanlışın farKına varılması için bu konuya değinen değerli hocamız Prof.Dr.Erol YILDIRIM'a teşekkür ederiz.
avatar
selda 11/06/2012 17:38:09
sayın Erol hocamıza tepkısını dıle getırdıgı ıcın cok teşekkur ederım umarım yetkılıler bu anlamlı yazıdan pay cıkarırlar
avatar
esmaeil alizadeh 12/06/2012 09:15:50
pro dr. erol hocamiz çok iyi soylemiş ,Her zaman bindiği dalı kesen bir ülkenin yetiştirdiği bir bilim insanı olarak, bu kararın tekrar irdelenmesi, enine boyuna düşünülmesi geleceğimiz için çocuklarımız için yeni nesillere bırakılacak bir tek ağaç için bile tekrar ele alınması gerektiği kanaatindeyim….bende erol hocanın bır doktora örencisi olarak onun bütun ifadelerini destekliğrem ona canedlden allahtan uzun omur arzu edirem. omarım yetgililer onun ifadelerine bakıp karar değıştırmış olurlar.
avatar
Emre Deniz SARI 12/06/2012 22:27:22
Sayın Erol hocam öncelikle bu konu hakkında biz de haberdar ettiğiniz için teşekkür ederim...
Bu alanda en az 4 yıl eğitim almış bizlere bile sınav şartı koyan bakanlığımız nasıl olup ta böyle bir karar verdiğini anlaya bilmiş değilim. inşallah insanlarımız için sağlığımız için vermiş oldukları bu yanlış ve tehlikeli karardan iş işten geçmeden önce vazgeçerler.
Bu yanlış kararı herkese duyuran hocama teşekkür ederim, inşallah yetkililer bu yazıyı görmezden gelmezler.
avatar
Ahmet 13/06/2012 22:14:16
Lütfen ilgili kanundaki madde 28'i dikkatli okumak gerekli....
1 2 next toplam: 16 | gösteriliyor: 1 - 10

Yorum gönder

  • Kalın
  • Italik
  • Altı çizili
  • Alıntı

Lütfen resimde gördüğünüz kodu girin:

Captcha
  • Arkadaşına gönder Arkadaşına gönder
  • Sayfayı yazdır Sayfayı yazdır