Anasayfa | KÜTÜPHANE | ÇEVRE

ÇEVRE

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next toplam: 92 | gösteriliyor: 61 - 70

Gelecek için Sürdürülebilirlik

Dünyamızın milyarlarca yıllık bir süreç içinde geliştirdiği doğal çevrim kendi kendisini yenileyen mükemmel bir sistemdir. Yaşam, güneşten aldığı enerjiyi kullanarak sürdürülebilir bir döngü içinde kendini ... Devamı

Su

22/02/2007 22:19:00

Mustafa ÖZ Jeoloji Mühendisi             Dünyadaki toplam su miktarı 1.4 milyar kilometreküptür. Bu suların %97,5'u okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5'u ise tatlı su olarak karalarda bulunmaktadır. ... Devamı

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı

21/02/2007 20:49:00

 Sürdürülebilir kalkınma, ekosistemlerin taşıma kapasitesinin üstüne çıkmadan insan yaşamının kalitesini geliştirmektir. Ekosistemlerin iklim değişikliğine uyum sağlaması için küresel karbondioksit emisyonlarının %50 azaltılması gerekir. Doğal kaynakların ... Devamı

Hava Kirliliği

21/02/2007 20:33:00

  Hava kirliliği; canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Bir başka deyişle hava ... Devamı

Gürültü kirliliği ve beden sağlığına etkileri

21/02/2007 19:22:00

  Gürültü Kaynakları Endüstriyel uygulamalar, inşaat, büro çalışması, ev yaşamı ve rekreasyonel etkinlikler gürültü kaynağı olabilir. Endüstri ve teknoloji kaynaklı sesler giderek artış göstermektedir. Gürültünün tiz ve ... Devamı

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK YAŞAM VE TARIM İÇİN; Toprağın korunması ve ıslahında biyolojik teknikler

21/02/2007 19:10:00

Ekolojik dengenin sürdürülmesinde toprak kalitesi ve sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilmesinin önemli bir yeri var. Ekolojik tarımdan ormanların korunması, yaygınlaştırılması ve çölleşme ile savaşıma kadar ... Devamı

HİDROJEN ENERJİSİ

21/02/2007 18:42:00

  Hidrojen 1500'lü yıllarda keşfedilmiş, 1700'lü yıllarda yanabilme özelliğinin farkına varılmış, evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, havadan 14.4 kez daha ... Devamı

BİYOGAZ

21/02/2007 11:16:00

BİYOGAZ; organik bazlı atık/artıkların oksijensiz ortamda (anaeorobik) fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz - kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşimininde organik maddelerin ... Devamı

BİYODİZEL

21/02/2007 11:09:00

BİYODİZEL NEDİR? Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile ... Devamı

Jeotermal Enerji Nedir?

21/02/2007 10:51:00

    Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise jeotermal kaynaklardan ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next toplam: 92 | gösteriliyor: 61 - 70