Anasayfa | KÜTÜPHANE | ÇEVRE

ÇEVRE

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next toplam: 92 | gösteriliyor: 71 - 80

Yenilenebilir Enerji

  İNSAN, yaşamını doğal çevrede sürdürürken ihtiyaçlarını da doğal kaynaklardan sağlıyordu. Kurutmayı ve ısınmayı güneşle, tahıl üretimini rüzgarla yapıyor, bir kandilin ışığıyla aydınlanabiliyordu. Nüfus artıp ihtiyaçlar ... Devamı

Biyolojik Çeşitlilik Nedir?

20/02/2007 15:59:00

  Biyolojik zenginlik ya da biyolojik çeşitlilik, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini ifade etmektedir.  Biyolojik çeşitlilik Gen, ... Devamı

EROZYON VE ÇÖLLEŞME

20/02/2007 15:26:00

  Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca ... Devamı

SU KİRLİLİĞİ

20/02/2007 15:11:00

   İnsan ve canlı yaşamı için hayati öneme sahip olan su kullanılabilir olması için tehlikeli kimyasallardan ve bakterilerden temizlenmiş olması gereklidir. Ayrıca derelerden ırmaklardan ve göllerden ... Devamı

SU

20/02/2007 14:59:00

  SU Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan ... Devamı

KANALİZASYON SUYUNU TEMİZLEYEN BİTKİLER

20/02/2007 11:33:00

    Su Mercimeği ve Su Sümbülü gibi kamış türü bitkiler, kirli suyu arıtarak tarımsal alanda kullanılabilir hale getiriyor. Türkiye'nin 2004 yılında tanıştığı doğal arıtma tesisleri ... Devamı

Çevreci Yakıt Bioetenol

20/02/2007 11:14:00

  Fosil yakıtlarla çalışan taşıt araçlarının egzoz gazlarındaki karbondioksit, küresel ısınmaya neden olduğundan, yenilenebilir kaynaklardan üretilen yakıtlara yöneliş başladı. Kyoto Protokolüne uyum sağlamak için kullanılabilecek önemli ... Devamı

ENTEGRE ATIK YÖNETİMİNİN AMAÇ VE KRITERLERİ

13/02/2007 10:39:00

Entegre atık yönetiminin, atık yönetimini bir bütün olarak değerlendirdiğini ve bu bütünün elemanlarını birer birer verimlilik ve etkinlik açısından irdelediğini bir kavram olarak kabul ettikten ... Devamı

Entegre Atık Yönetimi ve Geri Kazanım

13/02/2007 10:28:00

   Entegre atık yönetimi terimi son yıllarda oldukça sık kullnılan ancak tanımı yeterince yapılmamış bir yönetim şeklidir. Entegre atık yönetimi, atık yönetimini bir bütün olarak ele ... Devamı

ATIK NEDİR?

13/02/2007 09:41:00

Atık en basit tanımı ile, "ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere kullandığımız maddelerin, o an için kullanılmayan veya kullanıldıktan sonra atılan kısmıdır". Sanayide, ulaşımda, tarımda, turizmde, inşaat ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next toplam: 92 | gösteriliyor: 71 - 80