Fındık alım fiyatları açıklandı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "2017 sezonu fındık için de üreticilerimizin mağdur olmaması ve fındıkta fiyat istikrarı sağlanması için Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) aracılığıyla fındık alımı
...

Ayçiçeğinde büyük beklenti! Son 50 yılın...

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl çiftçilerin buğday ve ayçiçeği verimlerindeki artış nedeniyle yüzlerinin güldüğünü söyledi. Trakya'nın Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşıladığını
...
Anasayfa | KÜTÜPHANE | FİDANCILIK | FİDAN İHRACAT VE İTHALATI İLE İLGİLİ TALİMATLAR

FİDAN İHRACAT VE İTHALATI İLE İLGİLİ TALİMATLAR

Bu konu tarihinde yayınlandı  10053 defa okundu 
Yazı ebatı: Decrease font Enlarge font

FİDAN İHRACAT VE İTHALATI İLE İLGİLİ TALİMATLAR

İTHALAT

İthalat İçin Gerekli Belgeler :

1- Permi Dilekçesi, Ek:3

    a) Proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi.

    b) TÜGEM ön izni + Kontrol Belgesi.

2- Muayene Dilekçesi, Ek:4 ( İthalatçı Firmanın Kaşesi ,Adı soyadı ve İmza aranacaktır. )

3- Bitki Sağlık Sertifikası Aslı ( Gerektiğinde tercümesi istenecektir. )

 

BİTKİSEL ÜRÜN İTHAL KAPILARI

Bağlı Olduğu Başmüdürlük

Gümrük Müdürlüğü

1-ANKARA

Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa,

2-ANTALYA

Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge

3-BURSA

Bursa, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Eskişehir, Çanakkale

4-EDİRNE

Kapıkule TIR,Kapıkule gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala,Tekirdağ, Çorlu Havalimanı

5-GAZİANTEP

Gaziantep, İslahiye, Öncüpınar

6-GÜRBULAK

Erzurum

7-HABUR

Mardin, Nusaybin

8-HOPA

Hopa

9-İSTANBUL

İstanbul Posta, Haydarpaşa, Halkalı,Erenköy, Karaköy Yolcu Salonu, Atatürk Havalimanı, Trakya Serbest Bölge, Yalova, İstanbul Gıda İhtisas, Ambarlı, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge

10-İZMİR

İzmir, Adnan Menderes, İzmir TIR, Ege Serbest Bölge

11-İZMİT

İzmit Derince, Gebze, Sakarya

12-İSKENDERUN

Antakya, İskenderun, İsdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü

13-MERSİN

Mersin, Yolcu Salonu, Taşucu, Mersin Serbest Bölge, Adana

14-SAMSUN

Samsun

15-SİNOP

Sinop, Zonguldak, Karadeniz Ereğli

16-TRABZON

Trabzon, Trabzon Serbest Bölge, Giresun

 

İHRACAT

İhracat İçin Gerekli Belgeler :

1- İhracat Dilekçesi. Gönderilecek ürünlere ait bilgilerin bulunduğu Ek:1'deki  matbu dilekçe ile müracaat edilir. ( İhracatçı Firmanın Kaşesi , Adı, soyadı ve İmza aranacaktır. )

2- Ürüne ait 6 adet Ek liste. ( Ürün çeşidi fazla ise... ) Sağlık Sertifikasındaki ayrılan bölüme ( 8. Bölüm ) sığmayacak kadar fazla ürün çeşidi olduğu zaman bu ürünlere ait Ek:2'de bulunan ek liste hazırlanması gerekmektedir.

3- Gönderilecek ürünler İnspektörler tarafından muayene edilir. Temiz  bulunması durumunda Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenir.

4- İhraç edilecek ürünlerin yükleme yapılmadan önce kontrolünün yapılması gerekmektedir. Karantinadan izin alınmadan hiçbir nebatın çıkışına izin verilmez.

İhracatla İlgili Önemli Not :

 • Tohum, fide ve fidan ihracatlarında İl Müdürlüğü Proje Şb.den ihraç izni alınması gerekmektedir. Ancak ithal edilen teksir maddesininyeniden ihracı isteniyorsa bu iznin TÜGEM'den alınması gerekmektedir.
 • AB ülkelerine antepfıstığı, kabuklu ve kabuksuz fındık ve kuru incir ihracatında Aflatoksin analizi isteniyor.
 • Zeytinyağı ihracatında benzopyrene analizi için Ankara ve İzmir il kontrol lab. görevlendirilmiştir.
 • Sultan üzüm çeşitlerinde parafin analizi yapılması gerekmektedir.
 • 20 07 99 98 gümrük numarası altında gözüken incir ve fındık püreleri,
 • 20 08 19 gümrük numarası altında gözüken, karışımlara dahil olan hazırlanmış veya konserve edilmiş fındık,incir ve antepfıstıkları,
 • Karışımlar,08 13 50 gümrük numarası altında gözüken kurutulmuş meyveler veya sert kabuklu meyveler ve fındık ,incir ve antepfıstığı ihtiva eden karışımları.
 • AB Ülkelerine yapılacak olan kuru meyve ihracatında ( fındık, fıstık, antepfıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler...) Gıda Sağlık Sertifikası almış ürün partilerine Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenir. Düzenlenen her iki sertifikanın da birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir.

İTHALAT VE İHRACATLA İLGİLİ DİĞER KONULAR

İhracatı Yasak Bitki ve Ürünler

Madde 4- Zirai Karantina Yönetmeliğinin 2 No'lu ekinde yer alan "Genel Şartlar" da belirtilen kültür ortamı torf  ve perlit hariç olmak üzere zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, topraklı bitki , ot, tabii gübre, yaprak, sap ve samanın ithali yasaktır.

Canlı hayvanlarla gelen yataklık ve kaba yemler ve inspektörlerce giriş gümrüğünde yakılarak imha edilir.

Şarta Bağlı İthalat

Madde 5- Bitkiler ve bitkisel ürünler Zirai karantina Yönetmeliği'nin l No'lu ekinde yer alan zararlı organizma-lardan ari olmak ve bu Yönetmeliğin 2 No'lu ekinde belirtilen şartlara uymak zorundadır.

Transit Geçiş

Madde 9- Yurt dışından gelerek Türkiye toprakları üzerinden yurt dışına gidecek her türlü bitki ve bitkisel ürünün gümrük kapılarında aktarılması, karaya çıkarılması, bir süre kalması ve serbest bölgelere geçirilmesi transit işlemine tabidir.

Bitkiler ve bitkisel ürünler; zararlı organizmaların dışarıya bulaşmasını önleyecek şekilde gerekli tedbirler alınmış ve nakil vasıtalarının kapısı mühürlenmiş olmak kaydıyla, Müdürlüğün izni ile transit geçer.

Kontrol ve Muayene

Madde 10- İnspektörler, gerektiği hallerde transit geçen nakil vasıtalarını gümrük görevleri ile birlikte aça-rak kontrol ve muayene ederler.

Bitki Sağlık Sertifikası ve Re-export Bitki Sağlık Sertifikası

Madde 13- Bitki ithalinde orijin ülkenin resmi bitki koruma servisince verilen Bitki Sağlık Sertifikası veya bu sertifikada yer alan bilgileri kapsayan başka formatta düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası Türkçe, İngilizce ,Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle yazılmış olmalıdır ve servisin mührü ile yetkilinin adı, soyadı ve imzasını içermelidir.

Türkçe dışında yukarıda belirtilen dillerden biriyle yazılmış olan Bitki Sağlık Sertifikasına yetkili mercilerce onaylı Türkçe tercümesinin eklenmesi şarttır. Bitki Sağlık Sertifikaları sevkıyat tarihinden en fazla 20 gün önce düzenlenir Üzerinde  herhangi bir silinti ve kazıntı bulunmaz.

Bitki Sağlık Sertifikasının Aranmayacağı Durumlar

Madde 14- Yolculuk esnasında tüketilmek amacıyla yolcu beraberinde getirilen yolculuk esnasında tüketilebilecek kadar az miktardaki taze ve kuru meyve ve sebzeler için Bitki Sağlık Sertifikası aranmaz.

Konserve edilmiş veya bitki özelliğini kaybedecek kadar bir işleme tabi tutulmuş zararlı organizmaları taşıma riski bulunmayan bitkisel kökenli mamul ve yarı mamul hale getirilmiş maddelerin ithalinde Bitki Sağlık Sertifikası aranmaz.

Bitki İthal Permisi İçin Başvuru

Madde 15- İthali yapılacak üretim amaçlı bitkiler için "Bitki İthal Permisi Başvuru Formu" ile başvurularak Bakanlıktan veya ilgili Müdürlükten "Bitki İthal Permisi" alınır.

Giriş Kapısında Kontrol

Madde 16- Giriş kapısında inspektörlerce yapılacak zirai karantina kontrolleri sonunda zirai karantinaya tabi zararlı organizmaları taşımayan bitkilerin ithaline izin verilir. Gerekli görüldüğünde lâboratuar testleri de yapılır.

İthal materyalinin laboratuar testleri , özelliklerine göre Zirai Karantina Müdürlükleri, Bakanlık İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri , Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri veya Bakanlıkça görevlendirilmiş diğer Araştırma Enstitülerince yapılır.Yapılan kontroller sonucunda ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine uygun değilse imha edilir veya gönderici ülkeye iade edilir. İadeye karar verildikten itibaren 2 gün içinde gönderici ülkenin resmi bitki sağlık sertifikası, Bakanlıkça bu Yönetmeliğin IX No'lu ekinde yer alan iade formu ile bilgilendirilir.

EK : 1   -   EK : 2   -   EK : 3   -   EK : 4

 

Formları tarayıp, Microsoft Word veya benzer programlarda düzenleyerek kullanabilirsiniz.

 

 

EK : 1

 

Bitki İhraç Dilekçesi

Ek:1

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 (Bitki Koruma Şube Müdürlüğü)

                                                                                               ANKARA

 

                                                                                                 

 

          Aşağıda nitelikleri yazılan bitkilerin, bitki parçalarının veya bitkisel ürünlerin yahut bunları temsil eden numunelerin muayenesiyle, gerekli belgenin verilmesini arz ederim        ...../...../2003

 

                                                                                                       

                           

                                                                                                              (İmza - Kaşe )

 

 

 

   GÖNDERİLECEK OLAN BİTKİYE AİT BİLGİ:

 

İhracatçı Firma 
Alıcı Firma  
Giriş Yeri ve Ülkesi  
Menşei
Taşıma aracı 

         

 

          Ürünün Adı                           Ambalaj Adeti ve Şekli                        Beyan Edilen Miktar

                                                                                                                           (Net)           (Brüt)

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

6-

 

 

 

 

 | Başa Dön |

 

EK : 2

 

Ek:2 

 

 

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

 (BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI)

 

 

 

         NO........................................                             DATE....................................

         (No)                                                                    (Gün)

 

 

NAMES OF  PRODUCE TURKİSH                 NAME BOTANICAL NAME DISTINGUISHING   MARKS

QUANTITY DECLARED

NETT (Kg) GROSS (Kg)
Ürünün İsmi Türkçe Adı Botanik Adı Ayırdedici İşaretler

Net Ağırlık (kg)

Brüt Ağırlık (kg)

 

 

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

6-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                        AUTHORIZED OFFICER                                                                         STAMP OF ORGANIZATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Başa Dön |

 

EK : 3

 

Yorum beslemesine abone olun Yorumlar (0 gönderilen)

toplam: | gösteriliyor:

Yorum gönder

 • Kalın
 • Italik
 • Altı çizili
 • Alıntı

Lütfen resimde gördüğünüz kodu girin:

Captcha
 • Arkadaşına gönder Arkadaşına gönder
 • Sayfayı yazdır Sayfayı yazdır