Anasayfa | KÜTÜPHANE | MEVZUAT

MEVZUAT

1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 69 | gösteriliyor: 1 - 10

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik

Zirai ilaç bayii olmak isteyen ve ilaç bayii olanlar için yeni yönetmelik yazının devamındadır. Bu Yönetmeliğin amacı, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satılması ve ... Devamı

Tarım İle İlgili Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Sirküler, Talimatlar, genelgeler, Diğe

02/04/2007 13:01:00

Tarım Bakanlığımıza görev yükleyen kanun, kanun hükmünde kararname ve tüzüklere aşağıda yer verilmektedir. Bu kanun, kanun hükmünde kararname ve tüzüklere istinaden çıkarılan yönetmelikler, tebliğler, sirkülerler, ... Devamı

ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ

21/03/2007 23:12:00

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 24/7/1996      No: 96/8396             Dayandığı Kanunun Tarihi        : 27/9/1984      No: 3046                 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 22/8/1996      No: 22735                  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5   Cildi: 35   ... Devamı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

18/03/2007 22:03:00

Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 36'ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.   Madde 2- Gecekondu Kanununun 8, 14, 15, ... Devamı

İLLER BANKASI YAPI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

18/03/2007 22:02:00

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR   Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; İller Bankasınca yaptırılan veya yapı denetim hizmetleri Bankadan talep edilen veya ihalesi Ortak İdarelerce yapılıp ... Devamı

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 46, 47, 48 VE GEÇİCİ 7. MADDELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

18/03/2007 22:00:00

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1.01.- 3194 sayılı kanunun 46, 47, 48 ve geçici 7. maddelerinin uygulanması ile ilgili aynı kanunun geçici 8. maddesine istinaden ... Devamı

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKK

18/03/2007 21:59:00

Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194 - 9.5.1985 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - ... Devamı

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKK

18/03/2007 21:57:00

Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194 - 9.5.1985 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - ... Devamı

İMAR PLANI YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

18/03/2007 21:56:00

 BİRİNCİ BÖLÜM                      Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı: İnsan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yatından etkileyen ... Devamı

İMAR PLANLARININ YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ

18/03/2007 21:54:00

Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194 - 9.5.1985 Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916 BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu ... Devamı

1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 69 | gösteriliyor: 1 - 10