Anasayfa | KÜTÜPHANE | MEVZUAT

MEVZUAT

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 69 | gösteriliyor: 11 - 20

İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

   İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği    Devlet Bakanlığından    Resmi Gazete Tarihi: 17/08/2002    Resmi Gazete Sayısı: 24849    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar    Amaç ve Kapsam    Madde ... Devamı

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik

13/03/2007 22:09:00

 Madde 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 35 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ... Devamı

İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FE

13/03/2007 22:07:00

Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194 - 9.5.1985 Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin ... Devamı

PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

13/03/2007 22:06:00

(Değişik:17/3/2001-RG:24345 / 1 md.) BİRİNCİ BÖLÜM   AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR Amaç   Madde 1 (Değişik:17/3/2001-RG:24345 / 2. md.) Bu Yönetmeliğin amacı; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ... Devamı

BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE VE DIŞINDA PLANI BULUNMAYAN ALANLARDA UYGULANACAK İMAR YÖN

13/03/2007 22:04:00

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, ... Devamı

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

13/03/2007 22:02:00

(DEĞİŞİK RG: 30.06.2001) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, ... Devamı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

13/03/2007 21:58:00

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara ... Devamı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

12/03/2007 22:02:00

R:G. Tarihi: 11.09.2003 Perşembe      Sayı: 25226 (Asıl)   BİRİNCİ KISIMGENEL HÜKÜMLERBİRİNCİ BÖLÜMUYGULAMA İLKELERİ   Amaç ve kapsamMadde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ... Devamı

EMANET İŞLERE AİT UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

12/03/2007 21:58:00

Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 84/8125 - 1.6.1984 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2886 - 8.9.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Temmuz 1984 - ... Devamı

HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA A

12/03/2007 21:57:00

R.G. Tarih: 11.10.1993 R.G. Sayı: 21725 BİRİNCİ BÖLÜMAMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik harita mühendislik hizmetlerini yapacak kişi veya kuruluşlarda aranacak nitelikleri düzenlemeyi ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 69 | gösteriliyor: 11 - 20