Anasayfa | KÜTÜPHANE | MEVZUAT

MEVZUAT

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 69 | gösteriliyor: 21 - 30

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

RG: 17.02. 2005  Sayı : 25730      MADDE 1 - 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci, ... Devamı

İHALELERE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURULARA AİT YÖNETMELİK

12/03/2007 21:46:00

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 -Bu Yönetmelik; Kamu İhale Kurumunun inceleme yetkisi bulunan ihalelerde, ihalelere ilişkin mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla; ihale sürecinde, ... Devamı

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

12/03/2007 21:43:00

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.6.1984, No : 84/8213 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.9.1983, No : 2886 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.8.1984, No : ... Devamı

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİ

12/03/2007 21:36:00

Yönetmeliğin kapsamı Madde 1- Bu Yönetmelik 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi hükmü ... Devamı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

12/03/2007 21:34:00

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Dayanak Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanununun 37 ve 44. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik ... Devamı

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİ

11/03/2007 23:24:00

Yönetmeliğin kapsamı Madde 1- Bu Yönetmelik 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi hükmü ... Devamı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

11/03/2007 23:23:00

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER   Amaç ve Dayanak Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanununun 37 ve 44. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik ... Devamı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK

11/03/2007 23:20:00

R.G. Tarihi : 15/05/1997 R.G. Sayı : 22990     BİRİNCİ KISIMBİRİNCİ BÖLÜMAMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLARAMAÇ VE KAPSAMMADDE 1 - Bu Yönetmelik karayollarında her iki ... Devamı

84-7601 AVRUPA'NIN YABAN HAYATI VE DOĞAL YAŞAMA ORTAMLARININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

11/03/2007 23:18:00

Kabul Tarihi: 09.01.1984 tarih ve 84/7601 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20.02.1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18318   Önsöz   Avrupa Konseyi'ne üye Devletler ve bu Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler; Avrupa Konyesinin, ... Devamı

94-5434 ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖ

11/03/2007 23:17:00

Kabul Tarihi : 15.03.1994 tarihli ve 94/543 Resmi Gazete Tarihi: 17.05.1994 Resmi Gazete Sayısı: 21937 (Mük.)   Akit Taraflar; İnsan ve çevresinin karşılıklı bağımlılıklarını tanıyarak; Sulak alanların temel ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 69 | gösteriliyor: 21 - 30