Anasayfa | KÜTÜPHANE | MEVZUAT

MEVZUAT

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 69 | gösteriliyor: 31 - 40

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, ağaç ... Devamı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11/03/2007 23:14:00

Resmi Gazete Tarihi: 9/10/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25254 MADDE 1 - 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan karma orman ... Devamı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

11/03/2007 23:12:00

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2872 - 9/8/1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Aralık 2003 - Sayı: 25318 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ... Devamı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

11/03/2007 23:11:00

MADDE 1 - 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu Yönetmeliğe ... Devamı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

11/03/2007 23:09:00

R.G. Tarihi : 05/01/2002 R.G. Sayı : 24631 (M) BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMadde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin ... Devamı

ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ YAPILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

11/03/2007 23:08:00

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK/443 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Kasım 2000 - Sayı: 24220 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu ... Devamı

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME FONU YÖNETMELİĞİ

11/03/2007 23:06:00

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 2872 - 9.8.1983 Resmi Gazete'de Neşir ve İlânı: 17.5.1985 - Sayısı: 18757 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ... Devamı

BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLÂTININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLE

11/03/2007 23:05:00

Resmi Gazete Tarihi: : 2 Aralık 1990 Resmi Gazete Sayısı: 20713   BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR   Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönetmelik, ... Devamı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN EKOLOJİK METODLARLA ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

11/03/2007 23:03:00

Resmi Gazete Tarihi: 18 Aralık Resmi Gazete Sayısı:22145   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ekolojik dengeyi korumak veya bozulan ekolojik ... Devamı

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ

11/03/2007 23:01:00

Resmi Gazete Tarihi: 11 Aralık 1986 Resmi Gazete Sayı : 19308     BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER   Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 69 | gösteriliyor: 31 - 40