Anasayfa | KÜTÜPHANE | MEVZUAT

MEVZUAT

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 69 | gösteriliyor: 51 - 60

383 SAYILI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Kanun Hük. Kar.nin Tarihi   : 19/10/1989,  No : 383   Yayımlandığı R. G. Tarihi   : 13/11/1989,  No :20341                        I. BÖLÜM         Amaç, Kapsam, Tanımlar   AMAÇ   Madde 1 ... Devamı

5442 İL İDARESİ KANUNU

11/03/2007 21:14:00

Kanun no : 5442 Kabul Tarihi: 10/06/1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/06/1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7236   BÖLÜM I MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİNİN KURULUŞLARI Madde 1 - (Değişik madde: 12/05/1964 - ... Devamı

6200 SAYILI DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN

11/03/2007 21:12:00

Kanun Numarası : 6200 Kabul Tarihi : 18/12/1953 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 25/12/1953 Sayı: 8592 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 94 I - Umumi ... Devamı

5272 SAYILI BELEDİYE KANUNU

09/03/2007 23:24:00

Kabul Tarihi : 7.12.2004   BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR   AMAÇ Madde 1. - Bu Kanunun Amacı, Belediyenin Kuruluşunu, Organlarını, Yönetimini, ... Devamı

2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU

09/03/2007 23:21:00

Kabul Tarihi: 02/03/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/03/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18344   AMAÇ VE KAPSAM: Madde 1 - Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve ... Devamı

İLLER BANKASI KANUNUKanun no : 4759

09/03/2007 23:19:00

Kabul Tarihi: 13/06/1945 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/06/1945 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6039 BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ Madde 1 - İl özel idareleriyle belediye ve köy idarelerinin ve bu ... Devamı

3998 MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

09/03/2007 23:17:00

Kabul Tarihi : 09/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21959   MÜLKİYET Madde 1 - Devlet mezarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki tarihi mezarlıklar ile şehitlikler ve ... Devamı

3621/3830 SAYILI KIYI KANUNU

09/03/2007 23:15:00

Kabul Tarihi: 04/04/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20495   BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu ... Devamı

442/3367 SAYILI KÖY KANUNU

09/03/2007 23:12:00

Ek Madde 9 - (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 11 inci md. hükmü olup    madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                     Köy muhtarı, köy ihtiyar meclisinin olumlu kararını ... Devamı

2560 SAYILI İSKİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

09/03/2007 23:08:00

Kuruluş:       Madde 1 - (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/1 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/1 md.)       İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 69 | gösteriliyor: 51 - 60