Anasayfa | KÜTÜPHANE | ORGANİK TARIM

ORGANİK TARIM

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 65 | gösteriliyor: 21 - 30

BAHÇE BİTKİLERİNDE ORGANİK YETİŞTİRME TEKNİKLERİ (Meyveler)

ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMİ Meyvecilik, tarımın uzun vadeli yatırım ve dolayısıyla iyi bir planlama gerektiren bir koludur. Meyve bahçesi tesisinden itibaren, gençlik kısırlığı dönemine bağlı ... Devamı

Organik Arıcılık

26/09/2007 10:38:00

AB-Yönetmeliği No. 2092/91'da yapılan No. 1804/1999 değişikliğine göre dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır: Arıcılıkta ekolojik kalite; ancak özenli bakım, işleme, depolama ve uygun çevre koşulları ... Devamı

Organik Tarımda Kullanılan Tanımlar

26/09/2007 10:13:00

Sertifikalı Ürün: Ekimden hasada kadar geçen sürede, sertifika vermeye yetkili bağımsız bir kuruluşça, önceden sıkı bir şekilde tespit edilmiş üniform standardlara göre kontrol altında üretimi ... Devamı

Organik Tarım Yürütme ve İzleme Organları

26/09/2007 10:11:00

Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür'ün başkanlığında TÜGEM temsilcileri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve ... Devamı

ORGANİK TARIM STRATEJİ BELGESİ (2006-2020)

26/09/2007 10:07:00

1. ORGANİK TARIMIN TANIMI Organik ( Ekolojik, Biyolojik) tarım; ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna ... Devamı

Organik Tarım Nedir?

26/09/2007 10:06:00

Hazırlayan:Nilsen ÇALIŞKAN , Ziraat Mühendisi Organik Tarım Nedir? Hiçbir şekilde yapay (kimyasal) gübre, ilaç ve hormon kullanılmaz. Ürün miktarı değil, kalite önceliklidir. Her türlü kaynaktan en ekonomik ... Devamı

ORGANİK TARIM AMACI VE GELİŞİMİ

26/09/2007 10:04:00

Üretimde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan yönetmelikler çerçevesinde izin verilen girdiler kullanımı ile yapılan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve nihai ürünü sertifikalandırılan bir ... Devamı

Organik Tarımı Seçene Avrupada Pazar Hazır

26/09/2007 10:03:00

"Verimli ve ekonomik ürün ek, pazarını araştır, hangi bölgedeysen o bölgenin insanına da onları eğiterek ve çalıştırarak katkı sağla, sermayenin yüzde 30'unu sen sağla..." AB, ... Devamı

Organik Tarımda Sertifikalama

26/09/2007 10:02:00

Organik tarım, toprağı, doğal yaşamı ve insanları bir bütün olarak kabul ederek yapılan tarım metodudur. Bir ürünün "ekolojik" sıfatını taşıyabilmesi için sistemin bir parçası olan ... Devamı

Dünyada Ve Türkiyede Organik Tarım

26/09/2007 10:00:00

Ekolojik Tarım Avrupa'da 1910'larda uygulanmaya başlamış, kontrollü üretim ise 1930'lu yıllarda yaygınlaşmıştır. Zaman içerisinde küçük çapta da olsa artan oranda bir gelişme göstermiş ve 1970'li ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 65 | gösteriliyor: 21 - 30