Anasayfa | KÜTÜPHANE | ORGANİK TARIM

ORGANİK TARIM

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 65 | gösteriliyor: 51 - 60

Organik Tarımın Uygulanamayacağı Yerler

Ana yollara 1 km. mesafedeki tarım arazilerinde; ağır sanayi tesisleri, reaktörler, hidrolik ve termik enerji santrallerine, maden işletmelerine kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlara 3 ... Devamı

Organik Besin Nedir?

12/09/2007 13:03:00

Organik Besin;Ürün yetiştirmede kimyasal savaş yerine biyolojik savaş (Kültür bitkilerinde zararlılar ve yabancı otlar aleyhine yaşayan organizmaları kullanmak suretiyle zararlı populasyonu ekonomik zarar eşiği altında ... Devamı

Organik Tarım (Biyolojik, Ekolojik Tarım)

12/09/2007 13:00:00

Tarımsal üretimin insana ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirildiği, ekolojik sistemde sentetik kimyasallar ve bu kimyasalların hatalı uygulamaları sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik bir ... Devamı

AVRUPA BİRLİĞİNDE ORGANİK TARIM

29/04/2007 12:58:00

Organik tarım yüzyıllardır sayısız köyde ve çiftçilikle uğraşan topluluklarda geleneksel tarım uygulaması şeklinde görülmüştür. Yöresel çiftçiler deneme yanılma ile elde ettikleri sonuçları bir jenerasyondan diğerine ... Devamı

Organik Tarım Konusunda En Önemli Soruna Bir Çözüm Önerisi

29/04/2007 12:42:00

Organik tarım, özellikle son 10 yıldır giderek artan oranda kullanılmaya başlayan bir kavram. 1940'lardan önce böyle bir kavram yoktu. Çünkü bir tarımsal ürünün organik ya ... Devamı

Organik Tarım, Organik Ürün Nedir?

23/03/2007 23:01:00

Ekolojik sistemde hatalı sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanılmasıyla hızla bozulan doğal dengenin, modern tarımın tüm imkanlarını da kullanarak yeniden iyileştirilmesini amaçlayan, ... Devamı

Meyve Bahçelerinde Organik Gübreleme

23/03/2007 22:44:00

Çiftliklerde yan ürün olarak üretilen organik gübreler daha çok içerdikleri yüksek miktardaki organik madde nedeniyle toprağa verilirler. Organik maddenin toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ... Devamı

Dünyada ve Türkiye'de Organik Tarımın Gelişimi

23/03/2007 18:47:00

Organik tarımın geliştirilmesi açısından ilk ciddi gelişme 1972  yılında Almanya’da Uluslar Arası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM)’ nun kurulmasıdır... Dünyada Çevre Koruma, insan ve toplum sağlığı ... Devamı

Organik Tarım Sözleşmeli Bir Tarım Şeklidir

19/03/2007 13:42:00

Organik Tarım diğer sözleşmeli sektörlerde  olduğu gibi, tarımsal üretim yapan çiftçilerle bunların ürünlerini satın alacak özel veya tüzel kişiler arasında “sözleşme” ye  dayalı bir üretim ... Devamı

Bazı üzümsü meyvelerin (frenküzümü, ahududu, böğürtlen ve nar) ekolojik yetiştiriciliğe uygunluğu

07/03/2007 01:51:00

GİRİŞ Dünyada artan çevre kirliliği ve yarattığı sorunların insan yaşamını her alanda tehdit etmesi, özellikle kimyasal atıkların, hava kirliliğinin, suların kirliliğinin yediğimiz yiyecekler üzerinde dolayısıyla ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 next toplam: 65 | gösteriliyor: 51 - 60