Anasayfa | KÜTÜPHANE | ORMAN VE ORMANCILIK BİLGİLERİ

ORMAN VE ORMANCILIK BİLGİLERİ

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next toplam: 85 | gösteriliyor: 61 - 70

Küresel Isınma Ormanları Yakacak

ABD'li bilim insanları küresel ısınmanın orman yangınlarını tetiklediğini vurguluyor. Son yıllarda yaz sıcaklıklarının yükselmesi, orman yangınlarının da sayısını artırıyor. ABD'de son yıllarda artışa geçen orman yangınlarını ... Devamı

İstanbulun Kent Ormancılığı Açısından İncelenmesi

15/03/2007 22:54:00

  1. İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumu İstanbul kenti yeşil alanları rekreasyon amaçlı aktif olarak kullanılan yeşil alanlar ile aktif olarak kullanılmayan yeşil alanlar olmak ... Devamı

İzmir Modelinde Kent Ormancılığının İncelenmesi

15/03/2007 22:53:00

  İzmir kenti, Ege kıyı bölgesinin tam ortasında yer almaktadır. Gerek kuzeyden, gerek güneyden İzmir'e yaklaştıkça yağış azalmakta, doğuya doğru ise yağış daha da azalmakla ... Devamı

Ülkemizde Kent Ormanları Üzerinde Artan İlginin Sebepleri

15/03/2007 22:52:00

  Kent Ormancılığı kavramının ortaya çıkma ve gelişme sebepleri şöyle sıralanabilir; Ülkemizde rant ekonomisine dayalı, kentsel planlama ve uygulamalar sonucu hava kirliliği, gürültü, toz, çarpık ... Devamı

Kent Ormanı Planlama Aşamaları

15/03/2007 22:45:00

  Kent Ormanı olarak planladığımız alan üzerinde proje çizimimiz için gerekli bütün verileri topladıktan sonra, alan kulanım olarak projemizi oluşturmamız gerekir. 1. Giriş ve Çıkış ... Devamı

Kent Ormanlarının Planlanmasına İlişkin Temel Kriterler ve Yöntemler

15/03/2007 22:41:00

  Günümüzde insanların büyük bir kısmı kentlere yerleşmiş durumdadır. Fakat artan insan oranına göre kentin ekolojisi açısından herhangi bir iyileştirme çalışması yapılmamıştır. Kentlerin insanlar üzerindeki ... Devamı

Kent Ormanlarında Teknik Altyapı

15/03/2007 22:38:00

  1. Mülkiyet ve Kadastro Kent ormanları, orman veya hazine arazilerinde tesis edilmelidir. Bu sahalarda kadastro çalışmaları bir an önce tamamlanmalı ve tapuları mülkiyet durumuna göre, ... Devamı

Kent Ormanlarının Hukuki Çerçevesi

15/03/2007 22:34:00

  Kent ormancılığını, 6831 sayılı Orman Kanununun 4. maddesine göre incelediğimizde vasıf ve karakter bakımından işletme ormanları değildir. Kent ormancılığının tanımlarına bakıldığı zaman görüleceği gibi ... Devamı

Kent Ormanlarının Yönetilmesi

15/03/2007 22:33:00

  Kent ormanları dâhil, ülkenin yeşillendirilmesinde sadece Ormancıların çalışması yeterli değildir. Başta Belediyeler ve İl Özel idareleri olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşların da ... Devamı

Kent Ormanlarının Planlanması

15/03/2007 22:29:00

  1. Kent Ormanlarının Planlanmasında Amaç ve Öncelikler Kentlerin çevresindeki ormancılık faaliyetleri, her şeyden önce kentin içinde bulunduğu doğal koşullara uygun olmak zorundadır. Prensip olarak doğal ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next toplam: 85 | gösteriliyor: 61 - 70