Anasayfa | KÜTÜPHANE | ORMAN VE ORMANCILIK BİLGİLERİ

ORMAN VE ORMANCILIK BİLGİLERİ

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next toplam: 85 | gösteriliyor: 71 - 80

Kent Ormanlarının İşlevleri

  Doğal hayatın destek sisteminin önemli bir elementi olan ağaçlar, aynı zamanda kentsel yaşamın sürdürülebilir olmasında oldukça etkin rol oynarlar. Kentlerde yer alan ağaçlar sadece ... Devamı

Kent Ormancılığının Tarihsel Gelişimi

14/03/2007 22:30:00

Doğanın uyumlu bir üyesi olarak yaşayan insan, ilk kez neoli­tik çağda yerleşik düzene geçerek çevresini kendi istek ve ihtiyaçlarına göre değiştirmek suretiyle doğayı etkilemeye başlamıştır. ... Devamı

Kent Ormancılığının Hukuksal Boyutu

14/03/2007 22:13:00

"Kent Ormanı" kavramı planlama literatüründe ve yasal mevzu­atta yer almayan bir kavramdır. Dolayısıyla kent ormanının yasal bir tanımı, kapsamı, yasal statüsü, kent ormanı yönetiminde yetkili ... Devamı

ORMAN, KENT VE KENT ORMANCILIĞI KAVRAMLARININ TANIMLARI

14/03/2007 21:58:00

1. Orman Kavramının Tanımı Orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte ... Devamı

Ülkemiz Ormancılığında Uygulanan Silvikültür Teknikleri

26/02/2007 20:23:00

  Ülkemiz orman alanı 13.839.176 hektarı Koru Ormanı , 6.863.946 hektarı baltalık orman olmak üzere toplam 20.703.122 hektardır. (Bakınız; 2004 Orman Envanteri Sonuçları) Koru ormanlarımız %57 ... Devamı

Ülkemiz Silvikültür Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi

26/02/2007 20:14:00

   Henüz genç olan Ülkemiz silvikültür çalışmalarının tarihsel gelişimini irdelediğimizde ; Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kırsal kesimdeki cibal-i mübaha zihniyetine karşı koruma ağırlıklı düzensiz seçme işletmeciliği dönemi ... Devamı

Silvikültür Nedir?

22/02/2007 12:02:00

  Silvikültür; Latince kökenli bir kelime olup "Silva=orman" ve "Kültüra=yetiştirmek" kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur... Anlamı orman yetiştirmek'tir.  SİLVİKÜLTÜR = ORMAN YETİŞTİRMEK Silvikültür; yeni ormanların planlı olarak kurulması ve ... Devamı

Ormanlardan Elde Edilen Ürün ve Hizmet Çeşitleri

21/02/2007 12:37:00

Ormanlardan elde edilen ürün çeşitleri; odun, yaprak, çiçek, meyve, tohum, reçine, kabuk, kök, çalı, ot, av hayvanı, su, toprak, kil, taş, kömür ve madenler gibi ... Devamı

Orman Nedir?

20/02/2007 13:55:00

Orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su , ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler ... Devamı

Orman Mühendisi Ne İş Yapar?

20/02/2007 13:52:00

Orman Mühendislerinin, özellikle de taşrada işletme şefi olarak görev yapanların bilfiil yaptıkları işleri kalem kalem alt alta yazmaya kalksak sayfaya sığmayabilir. Öyleki herbiri ayrı bir ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next toplam: 85 | gösteriliyor: 71 - 80