Anasayfa | KÜTÜPHANE | PEYZAJ

PEYZAJ

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last toplam: 222 | gösteriliyor: 91 - 100

Dış Aydınlatmada Kullanılan Yapay Işık Kaynakları

Günümüzde kullanılan yapay ışık kaynakları yani lambalar akkor telli lambalar, deşarj lambaları, fiber optik sistemler ve LED lambalar olmak üzere dört ana grupta incelenebilir. 1. ... Devamı

Aydınlatmada Konfor Parametreleri

05/03/2007 00:27:00

  Konfor parametreleri fizyolojik ve psikolojik konfor parametreleri olmak üzere iki ana grupta incelenebilir.  Görsel konfor, psikolojik ve fizyolojik konforun bir arada olduğu koşulda gerçekleşmektedir. ... Devamı

AYDINLATMADA KULLANILAN TANIMLAR

05/03/2007 00:18:00

  1. Aydınlık Düzeyi Aydınlık düzeyi kısaca, birim alana düşen ışık akısı olarak tanımlanabilir. 1 metrekarelik bir yüzeye düşen ışık akısı 1 lm ise, bu ... Devamı

Kentsel kullanımda Yeşil Alanların İşlevleri

05/03/2007 00:12:00

  Kentsel kullanımda yeşil alanların işlevleri, arazi kullanım planlaması, iklimsel, rekreasyon, ruh sağlığı, ekolojik ve ekonomik olmak üzere sıralanabilir.   a-Arazi Kullanım Planlaması Açısından İşlevleri Yeşil alanlar, şehirle ... Devamı

Kentsel Yeşil Alanların Planlama İlkeleri

05/03/2007 00:09:00

  Şehir, insanın iç ve dış mekana özgü tüm fonksiyonlarının bulunduğu bir makro mekandır. Yeşil alanlardan yararlanma, yaş, eğitim ve gelir durumu açısından kullanıcıların birey ... Devamı

KENTSEL YEŞİL ALAN KAVRAMI

05/03/2007 00:03:00

  Bu bölümde kentsel yeşil alan kavramı, sınıflandırılması,  hakkında bilgi verilmiştir. 1. Yeşil Alan Kavramı ve Kentsel Yeşil Alan Tanımı Yeşil alanlar kentin içinde ve ... Devamı

Gülhane Parkının Bugünkü Kullanımı

04/03/2007 23:52:00

Gülhane Parkının yeniden düzenlenmesi için 2000 yılı sonunda çalışmalara başlanmış, yıllarca halkın yoğun ilgisini çeken Gülhane Şenliklerine son verilirken, koruda sağlıksız koşullarda bulunan hayvanat bahçesi ... Devamı

Aydınlatma Armatürleri ve Donanımları

04/03/2007 23:42:00

  Park aydınlatmasında dış mekânlar için uygun aydınlatma armatürleri seçilmelidir. Kullanılacak aydınlatma armatürü gövde, duy ve kaide kısımlarından oluşur (Şekil'de). Armatür gövdesi bazı akkor telli, ... Devamı

Estetik Aydınlatma

04/03/2007 23:30:00

Parklarda bulunan havuz, heykel, ağaç ve çalı gibi görsel çekiciliğe sahip elemanların aydınlatılmasını içerir. Estetik aydınlatmanın sadece dramatik odak noktaları oluşturmak için kullanıldığı düşünülmemelidir. Genelde ... Devamı

Emniyet ve Güvenlik Aydınlatması

04/03/2007 23:25:00

Parklar, belirsiz sayıda insanın ziyaret ettiği ve bir araya geldiği toplu kullanım alanlarıdır. Bu nedenle bu alanların aydınlatılmasında estetikten çok güvenliğin sağlanması büyük bir önem ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last toplam: 222 | gösteriliyor: 91 - 100