Anasayfa | KÜTÜPHANE | SULAMA

SULAMA

back 1 2 3 4 5 6 7 8 next toplam: 71 | gösteriliyor: 11 - 20

Seralarda sulama yöntemleri

Ülkemizde seracılığın önemi artık iyice anlaşılmıştır. Seracılık, uygun bölgelerimizde yoğun olarak yapılmakta ve hızla yayılmaktadır. Her bitkinin iklim, toprak, besin maddesi, su gibi istekleri, birbirinden ... Devamı

Sebzelerde sulama yöntemleri

29/08/2007 17:21:00

 Sebze tarımında da suyun ve sulamanın vazgeçilmez bir yeri vardır. Çeşitli sebzelerin bünye yapısının % 60-90 ını su oluşturmaktadır. Bu nedenle de sebzeler diğer bitkilere ... Devamı

YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ NEDİR

29/08/2007 17:17:00

Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde, yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme "Yağmurlama Sulama Yöntemi" adı ... Devamı

Tarlanın sulamaya hazırlanması

29/08/2007 17:14:00

Sulama yapılmadan önce uygun sulama yönteminin seçilmesi gerekir. Seçilen sulama sisteminin tarım arazilerine başarı ile uygulanması ve randıman alınabilmesi için gerekli olan tarla içi geliştirme ... Devamı

SULAMA VE SULAMANIN ÖNEMİ

29/08/2007 17:12:00

Sulamanın önemini daha iyi anlayabilmek için suyun bitki hayatındaki önemini bilmek gerekir.              Yeryüzünde susuz bir hayat düşünülemez. Bitki ağırlığının ortalama % 90'ını su oluşturur. ... Devamı

Sulama zamanının ve bir defada verilecek sulama suyunun tesbiti

29/08/2007 17:08:00

Kazançlı bir üretim yapabilmenin önemli şartlarından biriside, bütün girdilerde olduğu gibi, suyunda uygun zamanda ve uygun miktarda kullanılmasıdır.              Ülkemizin coğrafi konumu itibariyle, topraklarımızın yüzde ... Devamı

Tarımsal sulamanın önemi

29/08/2007 17:05:00

Sulama; toprağın yapısına ve verimliliğine zarar vermeden, su, toprak ve işçilik israfına neden olmadan, bitkilerin etkili kök derinliğindeki elverişli nem eksikliğinin suni olarak tamamlanmasıdır . İklim ... Devamı

Bağların (ASMA) Sulanması

29/08/2007 17:02:00

Asma, kurak koşullara adaptasyon yeteneği çok yüksek bir bitki olmasına karşın, dengeli bir büyüme ve olgunluk için toprakta belli bir miktar suya ihtiyaç göstermektedir . Asma, ... Devamı

SULAMA VE SULAMA YÖNTEMLERİ

29/08/2007 16:59:00

Sulama birim alandan daha fazla verim elde etmek için mutlaka yapılması gereken bir kültürel işlemdir. Sulamanın geçmişi en az tarımın geçmişi kadar eskidir. İnsanoğlu yüzyıllarca ... Devamı

Geleneksel Sulama Yöntemleri - Kapalı borulu sulama sistemleri

29/08/2007 16:56:00

Sulama : Bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken yer ve zamanda verilmesidir. Sulamada esas ilke tarla başına kadar getirilmiş ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 8 next toplam: 71 | gösteriliyor: 11 - 20