Anasayfa | KÜTÜPHANE | SULAMA

SULAMA

back 1 2 3 4 5 6 7 8 next toplam: 71 | gösteriliyor: 21 - 30

Yağmula Sulama

Genel olarak sulamayı, bitki gelişimi için gerekli olan, fakat yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa verilmesi olarak tanımlayabiliriz. SULAMA METOTLARI Günümüzde, genel olarak kullanılan sulama metotlarını 2 başlık ... Devamı

Sulamanın Önemi

29/08/2007 16:43:00

Yeryüzünde susuz bir hayat düşünmek mümkün değildir. Sulamanın Önemi Yeryüzünde susuz bir hayat düşünmek mümkün değildir. Eski çağlardan günümüze kadar medeniyetin beşiği olarak adlandırılan bölgeler her ... Devamı

Sulama Projelerinde Öncelik Belirleme Kriterleri

29/08/2007 16:41:00

DSİ Genel Müdürlüğü, yatırım programını oluştururken aday sulama projelerini şu kriterlere göre değerlendirmektedir: Sulama Projelerinde Öncelik Belirleme Kriterleri DSİ Genel Müdürlüğü, yatırım programını oluştururken aday ... Devamı

DSİnin Sulama Projelerini Tamamlama Hedefleri

29/08/2007 16:38:00

Son yıllarda devlet yatırım bütçesinin küçülmesi ve buradan DSİ'ye ayrılan payın azalması neticesinde inşaatların tamamlanma süreleri uzamakta, beklenen fayda gerçekleşememekte, vatandaşın güveni sarsılmakta ve buna ... Devamı

DSİ Sulama İşletmeciliği

29/08/2007 16:25:00

DSİ'ce geliştirilerek işletmeye açılmış olan brüt 2 773 650 ha sulama alanının yaklaşık %80'i yerüstü su kaynaklarıyla, %20'si yeraltısu kaynaklarıyla sulanmaktadır. Sulama İşletmeciliği Bu sulamalarda ... Devamı

SULAMANIN ÖNEMİ

29/08/2007 00:12:00

Sulamanın önemini daha iyi anlayabilmek için suyun bitki hayatındaki önemini bilmek gerekir. Yeryüzünde susuz bir hayat düşünülemez. Bitki ağırlığının ortalama % 90'ını su oluşturur. Su ... Devamı

TARLANIN SULAMAYA HAZIRLANMASI

29/08/2007 00:11:00

Suyun temin edilerek ihtiyaç mahallerine sevk edilmesiyle işin bitmediğini, asıl önemli olanın suyun uygun bir şekilde kullanılması ile toprağın daimi olarak verimli kalmasını sağlamak olduğunu ... Devamı

SULAMA ZAMANININ VE BİR DEFADA VEBİLECEK SULAMA SUYUNUN TESBİTİ

29/08/2007 00:10:00

Kazançlı bir üretim yapabilmenin önemli şartlarından biriside, bütün girdilerde olduğu gibi, suyunda uygun zamanda ve uygun miktarda kullanılmasıdır. Ülkemizin coğrafi konumu itibariyle, topraklarımızın yüzde doksan ... Devamı

YUZEY SULAMA YONTEMLERI

29/08/2007 00:08:00

Suyun toprağa veriliş şekline "sulama yöntemi" denir. Sulama yöntemleri iki büyük guruba ayrılır. Bunlar, Yüzey Sulama Yöntemleri ve Basınçlı Sulama yöntemleridir. Yüzey sulama yöntemlerinde su ... Devamı

YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ

29/08/2007 00:06:00

Yüzeyi düzgün olmayan, eğimi fazla, infiltrasyon (su alma) hızı yüksek arazilerde yüzey sulama yöntemlerinin uygulanması randımanlı olmamaktadır. Yine su alma hızı yüksek olan topraklarda, akış ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 8 next toplam: 71 | gösteriliyor: 21 - 30