Fındık alım fiyatları açıklandı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "2017 sezonu fındık için de üreticilerimizin mağdur olmaması ve fındıkta fiyat istikrarı sağlanması için Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) aracılığıyla fındık alımı
...

Ayçiçeğinde büyük beklenti! Son 50 yılın...

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl çiftçilerin buğday ve ayçiçeği verimlerindeki artış nedeniyle yüzlerinin güldüğünü söyledi. Trakya'nın Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşıladığını
...
Anasayfa | KÜTÜPHANE | TEMEL TARIMSAL BİLGİLER ORTAK KONULAR | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Genel Proje Süreci

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Genel Proje Süreci

Bu konu tarihinde yayınlandı  3373 defa okundu 
Yazı ebatı: Decrease font Enlarge font

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama İlleri ve Yatırım Süresi
 
Proje başvurusu kabul edilecek iller hangileridir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yapılacak başvurular, aşağıda belirtilen illerde yapılacak yatırımlar için kabul edilecektir.
Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak

 

 

Yatırımların tamamlanma süresi nedir?

Yatırım projeleri, başvuruları kabul edilen proje sahipleri ile tarım il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra en fazla onbeş (15) ayda tamamlanmak zorundadır.
Bu süre içerisinde kalmak kaydıyla, yatırımcıların yüklenicilerle yapacağı sözleşmelerde yüklenicilerin işi tamamlama süreleri en fazla oniki (12) ay olmalıdır.


I. Aşama
PROJE BAŞVURUSU
Toplam Süre: en fazla 60 gün

II. Aşama
PROJE BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İl düzeyinde : 15 gün
Merkez düzeyinde : 20 gün
Nihai karar : 10 gün
Toplam Süre: en fazla 45 gün

III. Aşama
HİBE SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması,sözleşmeye davet : 7 gün
Hibe sözleşmesinin akdedilmesi : 15 gün
Toplam Süre: en fazla 21 gün

IV. Aşama
UYGULAMALAR
Uygulama hazırlıkları : 3 ay
Uygulama sözleşmelerinin tamamlanması : 12 ay
Toplam Süre: en fazla 15 Ay

Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Yatırımlar

Yatırım Konuları

Yatırım Konuları ve Kapsamı Nedir?

2006 yılında bireysel ve grup başvuruları şeklinde teklif edilecek ekonomik faaliyetlere yönelik proje yatırım konuları şunlardır:
a) Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanmasına yönelik yatırım tesisleri yapımı
b) Jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları kullanılan seraların yapımı.
Program kapsamında, tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmemektedir. Program üretilmiş bir tarımsal ürünün, üretim sonrası depolanması, işlenmesi, paketlenmesi ve ambalajlanmasına yönelik yatırım konularını kapsamaktadır.
Ancak, yatırım tesislerinde depolanacak, işlenecek, paketlenecek tarımsal ürünlerin üretim ve yetiştirilmesinin proje illerinde gerçekleşmiş olması, özellikle paketleme tesislerinde de o ürünün ilk işlemesi de aynı yatırım projesi kapsamında gerçekleştirilmesi koşuluyla hibe desteği verilecektir.

Örneğin çay, zeytinyağı vb. gibi başka bir yatırım tesisinde işlenmiş, mamul haline getirilmiş ürünlerin program kapsamında yapılacak yatırımlarla sadece ambalajlanması, paketlenmesine yönelik yatırımlara hibe desteği verilmeyecektir.

Başvurabilecek Kişi ve Kuruluşlar
 
Başvurular, program kapsamında belirtilen 65 ilin sınırları içinde ve belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları ile bireysel, grup veya ortaklık başvurusu şeklinde yapılacaktır.
Bireysel başvurularda bireysel başvuru sahibinin, grup başvurularında başvuru sahibi tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması ve bu belgeyi mutlaka hibe başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, eğer Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine son başvuru tarihinden önce kayıtlı ise, tekrar Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğu yoktur. Grup başvurularında başvuru sahibi tüzel kişiliğin kaydı esastır, bu nedenle grubu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin bireysel olarak kayıt olmaları gerekmemektedir.
Proje başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine, başvuru son tarihinden önce kayıtlı olmaması ve/veya bu belgeyi başvurusu ekinde sunmamış olmaları durumunda hibe başvuruları hibe desteği dışında bırakılacaktır.
Örneğin tarımsal amaçlı kooperatifler, birliklerin kuruluş ve tüzük/yönetmeliklerine Bakanlık tarafından onay veriliyor ise, bu tüzel kişiliklerin ayrıca belirtilen kayıt sistemine kayıtlı olmaları koşulu aranmayacaktır. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte Bakanlık tarafından onaylanmış en son tüzük/yönetmeliklerini vereceklerdir.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvuruda bulunacak yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayan kişi ve kuruluşların, yetkili kurul ve/veya organlarından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvuru yapabilme, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olması gerekmekte ve bu yetki belgesini hibe başvuruları ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
Örneğin, hibe başvurusu şirket adına yapılıyorsa, başvuruyu imzalayarak sunan kişinin yetkilendirildiğine dair yetkili organ kararı, kooperatif adına kooperatif başkanı tarafından yapılan bir başvuruda ise, kooperatif başkanına yetki veren bir yönetim kurulu kararı (Kooperatif Genel Kurul kararı ile yönetim kurulu) bu tip yetkilendirmeler için yetki almışsa mutlaka hibe başvurusu ekinde verilmelidir.

Bireysel  olarak kimler başvurabilir?

Bu rehberde belirtilen illerin kırsal kesiminde yaşayan, fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle iştigal eden veya küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren kişiler, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartı ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hibe desteğinden yararlanmak üzere bireysel olarak başvurabilirler.

Grup olarak kimler başvurabilir?

Bireylerin biraraya gelerek oluşturdukları;
a) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda tanımlanan âdi ortaklık, iş ortaklığı, kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,
b) 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu veya 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde kurmuş oldukları vakıflar,
c) İlgili kanunlara göre kurmuş oldukları tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile bunların üst örgütleri, bu rehberde belirtilen illerde kurulmuş olmaları ve tüzel kişi olarak Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartı ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hibesinden yararlanmak üzere başvurabilirler.
Belirtilen kuruluşların yatırımın gerçekleştirileceği illerde yerleşik olmaları, ana faaliyetlerinin bu il sınırları içerisinde olması şarttır.
Bu nedenle şirketlerin proje illerindeki şubelerine ait başvurular, tüzel kişi olarak ikâmetgâhı yatırımın yapılacağı il dışında bulunan veya fiilen bu il dışında yaşayan ve faaliyet gösterenlerin hibe başvuruları kabul edilmeyecektir.
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile bunların üst örgütleri başvuru konusu yatırımla ilgili faaliyet yapma yetkisinin, kuruluş tüzüklerinde/belgelerinde belirtilmiş olması kaydıyla ilgili yatırım konularına başvurabilirler.
Örneğin tarımsal sulama kooperatiflerinin, ekonomik faaliyetlere yönelik bir yatırım konusu için başvuru yapabilmesi için, Bakanlık tarafından onay verilmiş tüzüğünde, o yatırımı yapabileceği konusunda bir hüküm bulunması koşuluyla başvuru sahibi olabilecektir.

Kimler "Ortaklık" Yaparak Başvurabilir?

Yukarıda grup başvurularında tanımlanan tüzel kişilerin kendi aralarında oluşturacakları ve görev, sorumluluk ve ortaklıktaki paylarının detaylı olarak gösterildiği yasal ortaklıklar vasıtasıyla yapacakları başvurular da grup başvurusu olarak kabul edilir.
Ayrıca, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan ve yukarıda tanımlandığı şekilde "grup başvurusu" yapamayacak kişiler tarafından kurulmuş olan şirketler de, "grup başvurusu" yapabileceği belirtilen kuruluşlarla ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, bu kuruluşların ortaklıktaki payları hiçbir şekilde % 30 (otuz)'u geçemez.
Programa başvurmak için aranılan niteliklere sahip ancak proje il sınırları dışında ikâmet eden veya faaliyet gösteren kuruluşlar, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki il sınırları içinde bulunan ve belirtilen nitelikleri sağlayan kuruluşlarla ortak üye olarak projeye katılabilirler. İl dışında ikamet eden ve/veya faaliyet gösteren kuruluşların ortaklıktaki payıları hiçbir şekilde % 49 (kırkdokuz)'dan fazla olamaz.
Ortaklık başvurularında proje başvuruları, aranılan niteliklere sahip grup başvurularında, "Grup olarak kimler başvurabilir?" başlığı altında (a), (b) ve (c) maddelerinde tanımlanan kuruluşlar tarafından yapılmalıdır. Proje başvuru sahibi, mutlaka belirtilen nitelikleri sağlayan (a), (b) ve (c) maddelerinde tanımlanan kuruluşlar olmalıdır.

İlişkili kuruluş nedir ve ne kapsamda projeye dahil olabilir?

Başvuru sahibi, projenin geçerliliğini veya sürdürülebilirliğini artırmak ve/veya teknik destek sağlamak için ortaklık haricinde dilediği kişi ve kurumları "ilişkili kuruluş" olarak kabul ederek proje hazırlayabilir. Bununla birlikte bir ilişkili kuruluşun dahil edilmesi, bu kuruluşun destekleyici veya ikincil bir rol oynayacak olduğu durumlar ile sınırlı olmalıdır. Bu türden ilişkili kuruluşlar projenin uygulanmasında bir rol oynamalarına karşın hibeden herhangi bir finansman desteği alamazlar. Bu ilişkili kuruluşun proje ile ilgili masrafları, hiçbir şart altında hibeden karşılanamaz. İlişkili kuruluşlar başvuruda bu ilişkiyi onayladıklarını belirtmelidir.

Hibeden yararlanamayacak olan proje sahipleri ve katılımcılar kimlerdir?

Başvuru sahiplerinden;
a) Başvuru sırasında ve sözleşme yapılmadan önce iflas edenler veya tasfiye halinde olanlar, işleri mahkemelerce idare edilenler, alacaklılarıyla herhangi bir düzenlemeye girmiş olanlar, iş veya faaliyetlerini askıya almış olanlar, bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olanlar veya yürürlükteki mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olanlar,
b) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, profesyonel olarak yürüttüğü mesleği ile ilgili bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı almış olanlar,
c) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce; kamu haklarından mahrum olanlar, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar,
d) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı davranışlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti olanlar,
e) Teklif edilen proje ile haksız rekabet/çıkar çatışması konumunda olanlar,
f) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce yalan beyanda bulundukları tespit edilenler,
g) Başvuru çağrısı süresince, başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce gizli bilgi ve belge temin elde etmeye veya değerlendirme birimleri ile sözleşme makamını etkilemeye teşebbüs edenler,
bu rehberde belirtilen nitelikleri ve esasları sağlamış olsalar bile, hibe desteğinden yararlandırılamazlar.

Kaynak: tedgem.gov.tr

Yorum beslemesine abone olun Yorumlar (0 gönderilen)

toplam: | gösteriliyor:

Yorum gönder

  • Kalın
  • Italik
  • Altı çizili
  • Alıntı

Lütfen resimde gördüğünüz kodu girin:

Captcha
  • Arkadaşına gönder Arkadaşına gönder
  • Sayfayı yazdır Sayfayı yazdır