ŞEFTALİ BAHÇELERİNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMLARINDA KULLANILACAK İLAÇLAR

Şeftali bahçelerinde uygulanan Entegre mücadele programlarında, kimyasal mücadele en son çare olarak düşünülecektir. Yabancıot mücade-lesi; toprak işleme, çapalama ve biçme şeklinde yapılacaktır. Çok zorunlu olmadıkça yabancı ot ilacı kullanılmayacaktır.
Şeftali Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatında; biyolo-jik mücadele, biyoteknolojik yöntemler, dayanıklı çeşitler, biyogenetik mücadele, mekanik ve fiziksel mücadele ile kültürel tedbirler gibi kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlere öncelik verilmiştir. Alternatif mücadele yöntemleri ile kontrol altına alınabilen hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, kimyasal mücadele tavsiye edilmemiştir. Kimyasal mücadele yapılması zorunlu olan hastalık ve zararlıların mücadelesinde ise "Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında" önerilen bütün ilaçlar değil; insan sağlığı, çevre ve biyolojik denge üzerine olumsuz etkisi çok düşük olan veya hiç bulunmayan, çevre dostu ve spesifik ilaçlar tavsiye edilmiştir. Geçici olarak tavsiye edilen bazı konular dışında, riski yüksek olan ilaçlar, bu talimata alınmamıştır İlaçların seçimi, uluslararası standartlar dikkate alınarak yapılmıştır. Bunun için, konu uzmanı araştırıcılardan oluşan komisyonlar teşkil edilmiştir. Bu komisyonlar, uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen kriterleri kullanarak, ilaçları etkili madde grupları itibariyle değerlendir-miştir. Bu kriterlere göre ilaçlar; insan sağlığı, memeli hayvanlar, doğal düşmanlar (parazitoitler, predatörler, entomopatojenler), bal arıları, kuşlar ve balıklara yan etkileri ile çevre ortamlarındaki (toprak, su, hava) kalıcılık-larına göre puanlamıştır. Bu puanlama sonucu, 7(yedi) ve 7'nin altında puan alanlar, Entegre mücadele programlarında tavsiye edilmiştir. Ancak bunlar da Öncelikli Olarak Tavsiye Edilen İlaçlar ve İkinci Derecede Tavsiye Edilen İlaçlar olmak üzere iki gruba ayrılarak önerilmiştir.
Bazı hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, Entegre mücadele programları için uygun ilaç bulunmaması veya sayısının çok az olması nedeniyle, böyle konularda puanı 7'nin üzerinde olan bazı ilaçlar geçici olarak tavsiye edilmiştir. Karışım ilaçların seçiminde, risk puanı yüksek olan etkili madde esas alınmıştır.
Bundan sonra ruhsat alacak ilaçlar da aynı kriterlere göre değerlendirilecek ve bu talimattaki ilgili bölüme yazılacaktır. Bunun için, ilaç listelerinde boş satırlar bırakılmıştır.
Entegre mücadele programında yapılacak ilaç tavsiyelerinde, öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar grubundakiler tercih edilmelidir. İlaçlar, doğal düşmanların en az zarar göreceği zamanlarda kullanılmalı ve ilaçlamalar, uygun alet ve uygulama tekniği kullanılarak yapılmalıdır. Şeftali bahçelerindeki hastalık ve zararlıların kimyasal mücadelesinde, yüksek basınçlı motorlu pülverizatörlerden biri kullanılmalıdır.
Yukarıdaki esaslar göz önüne alınarak, şeftali bahçelerinde Entegre mücadele programlarında tavsiye edilen ilaçlar, Çizelge 4'de verilmiştir.

Çizelge 4. Şeftali bahçelerinde Entegre mücadele programlarında tavsiye edilen ilaçlar ve dozları
1. Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta Busck )

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Carbaryl , %50 WP 200 g
Carbaryl, %85 WP 120 g
Malathion ,190 g/l EC 300 ml
Malathion, 650 g/l EC 100 ml
Malathion , %25 WP 250 g
Phosalone, %30 WP 200 g
Phosalone, 350 g/l EC 200 ml
Diazinon, 185 g/l EC 200 ml
Diazinon, 630 g/l EC 75 ml


2. Şeftali güvesi ( Anarsia lineatella Zeller.)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Malathion, 190 g/l EC 300 ml
Malathion, 650 g/l EC 100 ml
Malathion, %25 WP 250 g
Phosalone, 350 g/l EC 200 ml
Phosalone, %30 WP 200 g
Trichlorphon, %80 SP 130 g


3. Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae Sultz)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Pymetrozine, %25 WP 30 g
Pirimicarb, %50 WP 50 g


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Bromophos, 360 g/l EC 125 ml
Malathion, 190 g/l EC 300 ml
Malathion, 650 g/l EC 100 ml
Malathion , %25 WP 250 g
Phosalone , 350 g/l EC 200 ml
Phosalone , %30 WP 200 g
İmidacloprid, 350 g/l SC 20 ml
Diazinon,185 g/l EC 200 ml
Diazinon, 630 g/l EC 75 ml
Fenthion, 525 g/l EC 100 ml
Tau Fluvalinate, 240 g/l FL 10 ml


4. San-jose kabuklubiti (Quadraspidiotus perniciosus Comst.)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Petrol yağı, 650 g/l + DNOC, 15 g/l Sıvı 4.5 litre


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Quinalphos, 245 g/l EC 125 ml


Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar
Carbosulfan, 250 g/l EC 150 ml
5. Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona Targ. - Tozz.)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Petrol yağı, 650 g/l + DNOC, 15 g/l Sıvı 4.5 litre
Yazlık yağ ,700 g/l Sıvı 1 litre


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar


6. Erik unlu yaprakbiti [Hyalopterus pruni (G.)]

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Pirimicarb, %50 WP 50 g


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Bromophos, 360 g/l EC 125 ml
Malathion , 190 g/l EC 300 ml
Malathion , 650 g/l EC 100 ml
Malathion , %25 WP 250 g
Phosalone , 350 g/l EC 200 ml
Phosalone , %30 WP 200 g
Chlorpyrifos-methyl, 227 g/l EC 400 ml
İmidacloprid,350 g/l SC 20 ml
Diazinon,185 g/l EC 200 ml
Diazinon, 630 g/l EC 75 ml
Fenthion, 525 g/l EC 100 ml


7. Erik koşnili [ Sphaerolecanium prunastri (Boy)]

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Petrol yağı, 650 g/l + DNOC, 15 g/l Sıvı 4.5 litre
Yazlık yağ, 700 g/l Sıvı 1.5 litre
Yazlık yağ, 850 g/l Sıvı 1.2 litreİkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Malathion, 190 g/l EC 300 ml
Malathion, %25 WP 300 g8. Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata Wied)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Malathion, %25 +
Enzimatik. hidrolize protein, 100-200 g/l WP + EM 4000 g + 5000 ml
Malathion, %25 +
Enzimatik. hidrolize protein, 440 g/l WP + EM 4000 g + 2000 ml


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar9. Şeftali virgül kabuklubiti (Nilotaspis halli Green)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Petrol yağı, 650 g/l + DNOC, 15 g/l Sıvı 4.5 litre
Yazlık yağ, 700 g/l Sıvı 1.5 litre
Yazlık yağ, 850 g/l Sıvı 1.2 litre


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Malathion, 190 g/l EC 300 ml
Malathion, 650 g/l EC 100 ml
Malathion, %25 WP 250 g
Fenthion, 525 g/l EC 150 ml


10. Akarlar (Kırmızıörümcekler)
Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su ) Açıklama
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Kükürt, %80 WP 400 g
Hexythiazox; 50 g/l EC 50 ml Avrupa kırmızıörümceği
Tetradifon, 75.2 g/l EC 200 ml Yassı akara kullanılmaz
Bromopropylate, 500 g/l EC 100 ml
Flubenzimine, %50 WP 75 g
Fenazaquin, 200 g/l SC 50 ml Akdiken akarı ve Avrupa kırmızıörümceği


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Azocyclotin, %25 WP 100 g
Clofentezine, 500 g/l SC 20 ml Kışlayan yumurtalara karşı
Fenbutation oxide, 500 g/l SC 30 ml
Dicofol, 195 g/l EC 150 ml
Propargite, 588 g/l EC 75 ml
Quinomethionate, %25 WP 120 g
Cyhexatin, %25 WP 125 g
Cyhexatin, 632 g/l FL 50 ml
Tebufenapyrad, %20 WP 37.5 g Akdiken akarı
Avrupa kırmızıörümceği
Formothion, 336 g/l EC 150 ml


11. Badem gözkurdu ( Anthonomus amygdali Hugst.)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Carbaryl, %50 WP 200 g
Malathion, 190 g/l EC 300 ml
Malathion, 650 g/l EC 100 ml
Malathion, %25 WP 250 g
Diazinon,185 g/l EC 250 ml
Diazinon, 630 g/l EC 75 ml


12. Şeftali gövde kanlıbiti (Pterochloroides persicae Choli.)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Pirimicarb, %50 WP 50 g


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Gerekirse, Şeftali yaprak bitine karşı tavsiye edilen ilaçlardan birisi kullanılabilir
13. Meyve ağacı dipkurtları (Capnodis spp.)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar


Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar
Oxydematon-methyl, 265 g/l EC 200 ml
14. Baklazınnı [Epicometis hirta (Poda)]

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar


Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar
Endosulfan, 360 g/l EC 150 ml
Endosulfan, %32.9 WP 150 g
15. Şeftali ağaçları ve fidanlarında toprak altı zararlıları (Polyphylla spp., Melolontha spp., Anoxia spp. )

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 1m2 taç izdüşümü alanı )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar

İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar

Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar
Endosulfan, %32.9 WP 8 g
Chlorpyriphos ethyl, %25 WP 15 g
16. Yaprak kıvırcıklığı [Taphrina deformans (Berk)Tull]

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Bakır sülfat, %98 + Sönmemiş kireç Bordo bulamacı 2 kg. + 1 kg.
Bakır oksit, %50 WP 800 g
Bakır oksiklorür, %50 WP 800 g
Folpet, %50 WP 300 g
Cyproconazole, %1 + Captan, %75 WG 125 g


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar


17. Yaprakdelen (Coryneum beijerinckii Oud.)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su ) Açıklama
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Bakır sülfat, %98 + Sönmemiş kireç Bordo bulamacı 3 kg + 1.5 kg 1. İlaçlama
1 kg + 0.5 kg 2. İlaçlama
Bakır oksit, %50 WP 800 g 1. İlaçlama
400 g 2. İlaçlama
Bakır oksiklorür, %50 WP 800 g 1. İlaçlama
400 g 2. İlaçlama
Folpet, %50 WP 300 g 1. ve 2. İlaçlama
Manep, %80 WP 300 g "
Thiram, %80 WP 300 g "
Thiram, %80 WG 300 g "

İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar


18. Monilya (= Mumya) (Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl.)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Thiram, %80 WP 300 g
Thiram, %80 WG 300 gİkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Carbendazim, %50 WP 300 g19. Şeftalide küllemesi [ Sphaerotheca pannosa (Wall) Lev. var. persicae Wor.]

Etkili madde adı ve oranı Form. Tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Kükürt, %73 WP 500 g
Kükürt , %80 WP 400 g
Triforine, 190 g/l EC 125 ml
Triadimefon, %5 WP 50 g
Nitrohalisopropyl, %16.7 + Kükürt, %53.3 WP 150 gİkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Bupirimate, 25 g/l EC 40 ml
Pyrazophos, 300 g/l EC 50 ml20. Şeftali karalekesi (Cladosporium carpophilum Thuem)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Kükürt, %73 WP 300 g
Kükürt, %80 WP 300 g
Manep, %80 WP 200 g
Metiram, %80 WP 200 g
Thiram, %80 WP 200 g
Thiram, %80 WG 200 g
Dithianon, %75 WP 200 gİkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar
Bupirimate, 25 g/l EC 40 ml
Pyrazophos, 300 g/l EC 50 ml21. Kloroz (Demir noksanlığı)

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz
Yaprak ilaçlaması (Preparat / 100 l su ) Toprak ilaçlaması (Preparat/Ağaç)
Metalik demir (Chelate), %5 WP 100 g 50-300 g
Metalik demir (Chelate), %6 WP 50 g 50-300 g
Karaboya ( Fe SO4), %90-95 Kristal - 1-3 kg22. Yabancıotlar

Etkili madde adı ve oranı Form. tipi Doz (Preparat/ 100 litre su )
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Fluazifop-butyl %25 EC 100 ml
Fluazifop-P-butyl%12.5 EC 100 ml


İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar


Şeftali bahçelerinde tavsiye edilen herbisitlerin etkili olduğu yabancı ot türleri

YABANCI OTLAR YABANCIOT İLAÇLARI
Fluazifop-butyl, %25 Fluazifop-P-butyl, %12.5
Adi ayrık s s
Benekli darıcan s
Çatal otu s s
Darıcan s s
Delice s s
Kalemfetük
Kanyaş s s
Kındıra
Kirpi darı s s
Köpekdişi ayrığı s s
Kuş yemi s
Sarı tüylü darı s s
Tavşan bıyığı s
Tilki kuyruğu s s
Yabani arpa s
Yabani yulaf s s
Yapışkanot s
Yeşil kirpi darı s s

Kaynak : ziraatci.com

 


Facebookta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş!
Pinterest'te paylaş!
Yorum ekle

Yorum ekle

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız