Toplam 2 Sayfadan 1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Toplam 11 sonuçtan 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Kompost Hazırlama ve Kullanımı

 1. #1
  ubeyd
  Guest

  Kompost Hazırlama ve Kullanımı

  Doğal Sistemlerde Kompostlaşma:
  Kompostlaşma bir başka ifadeyle canlı organizmaların toprağa karışıp çürüyerek mineralize olması doğada; madde yani besin dönüşümünü, enerji akışını, doğal sisteme bağlı canlıların yaşamlarını sürdürebilmesini, tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik elemanların denge içerisinde fonksiyonelliğini sürdürmesini sağlayan en önemli olgudur. Doğal ortamlarda bitkilerin yani birincil üreticilerin büyük bir kısmı toprağa geri döner. Parçalanır, çürür, yeniden mineral madde olarak bitkilerin yaşaması için besin kaynağına dönüşür. Yine pek çok büyük, küçük hayvan her türlü atığını toprağa bırakarak yaşar ve sonunda ölerek toprak olur, yani kompostlaşır. Toprakta bitki ve hayvan artıklarının parçalanmasını, karışmasını, çürüyerek toprak olmasını yağmurlarların, güneşten gelen ısının ve diğer iklimsel olayların etkisiyle gerçekleştiren milyonlarca canlı vardır. Kendi yaşamlarını devam ettirip, çoğalırken doğal dengeleri de korumaktadırlar.

  Tarım Sistemlerinde Kompost Kullanımı:
  Tarımsal üretimde amaç insanın temel gıda ve hammadde gereksinimlerini karşılamaktır. Bu yüzden elde edilen ürün doğadakinin aksine sistemin kendisini dengelemesi için toprağa değil sistem dışına çıkar, tüketim merkezlerine ulaşır. Hasattan ve tüketim sonrası kalan atıklar ise ya hayvan yemi, yakacak benzeri anlamlarda değerlenir ya da şehir çöpü dediğimiz atık merkezlerinde birikir. Toprakta ürün kaldırmaktan oluşan besin maddesi noksanlığı çoğunlukla kimyasal gübreler, çiftlik gübresi dediğimiz sığır, koyun, tavuk, at gübreleri yoluyla ya da toprağa birtakım baklagil, buğdaygil grubundan tek yıllık bitkiler ekip karıştırarak giderilmeye çalışılır. Tarımda kompost kullanımı değişik anlamlarda sistem dışına çıkardığımız her türlü bitkisel ve hayvansal organik maddelerden değişik metodlar ve teknikler kullanarak elde edilen ürünün yetiştirme tekniği ve amacına uygun olarak çeşitli şekillerde uygulaması ile olur. Böylece atık maddeleri değerlendirerek kaynak kazanılmış, organik çöplerin uygun olmayan koşullarda depolanmasıyla oluşan doğal kaynakların kirlenmesi ve bozulması önlenmiş olur.

  Toprağa Kompost Uygulamakla Sağlanan Yararlar :

  Toprak yapısında iyileşme,
  Topraktaki yararlı organizmaların çoğalması ve fonksiyonlarını sürdürmesi,
  Toprağın mineral besin maddesi içeriğine katkı,
  Toprağın havalanması ve nem tutma kapasitesinde artış,
  Toprağa uygulanan mikro ve makro besin elementlerinden bitkinin daha iyi ve daha uzun sürelerde faydalanması.

  Günümüzde sebzecilik, süs bitkileri, fidancılık hatta bodur meyve yetiştiriciliğinde topraksız veya kısmi topraklı gelişme ortamlarının kullanılmasının oldukça yaygınlaştığı düşünülürse ekonomik, doğaya dost ve verim artırıcı olan kompostun birçok gelişme ortamına alternatif ya da destek olabilecek bir materyal olarak ilerde gittikçe önem kazanacağı göz önünde bulundurulması gereken diğer yönüdür.

  Kompost Üretimi:

  Kompost yapılacak materyal bitkisel ve hayvansal kaynaklı tüm organik atıklardan elde edilebileceği için çok değişik kaynaklardan temin edilebilir.


  Kompost Üretiminde Hammadde Sağlayabilecek Kaynaklar :

  Tarım işletmesinde bitkisel ve hayvansal ürünlerden kaynaklanan enerji ve madde olarak daha rasyonel bir amaca doğrudan hizmet etmeyen (hayvan yemi, yakacak, çiftlik gübresi, vb.) tüm atıklar.
  Kışla, okul, işyerleri gibi toplu yemek yenilen yerler ve yemek fabrikalarından kaynaklanan mutfak atıkları.
  Orman ürünleri üreten işletmelerin talaş, yonga vb. atıkları.
  Gıda fabrikalarından çıkan atıklar(konserve, dondurulmuş gıda, meyve suyu vb.)
  Şehir kanalizasyon ve çöp atıkları.
  Kompost yapılacak materyal ayrı ayrı toplanır. Şehir çöplerinden kaynaklanan mutfak atıkları çok zengin olmasına rağmen yerinde ayrım uygulanmıyorsa (kaynağında çöplerin kağıt, cam, organik, plastik ve ilaç,pil gibi kimyasalların tehlikeli menşei belirsiz vb.tasnif edilerek ayrı toplanması) henüz kompost üretiminin yapılacağı yığına ulaşmadan istenmeyen kompostlaşma işlemi toplama ve depolama sürecinde başlamış ve besin maddesi, su kaybı olmuş, ayrıca ağır metallerle bulaşmış olabilir.


  Kompost Yapımında Kullanılacak Materyali Seçimi :

  İçerisinde cam, teneke, plastik gibi maddeler bulundurmamalı, ağır metallerle bulaşık olmamalıdır.
  Azot ağırlıklı çabuk çürüyen şekerler, amino asitler, protein, nişasta ihtiva eden taze yeşil materyal ile karbon ağırlıklı selüloz,hemiselüloz ve lignin ihtiva eden geç kompostlaşan odunsu materyaller dengede olmalı. Kompostlaşmayı sağlayacak olan bakteri ve mantarlar enerji ve büyüme için karbon, protein sentezi için azot isterler.
  Komposta ne kadar çok değişik kaynaktan materyal girerse ürüne katkı fazlalaşır ve besin içeriği artar. Fiziksel, kimyasal, biyolojik olayların dengesi kolaylaşır.
  Materyali toplarken taze materyalin özellikle mutfaktan çıkan sebze ve meyve atıklarının soğuk ve kapalı tutulması mümkünse sap saman gibi materyalle karıştırılarak bekletilmesi önemlidir. Böylece kızışmanın başlayıp koku yapması, böcek, kurtçuk bulundurması aynı zamanda azotun amonyak olarak kaybolması önlenmiş olacaktır. Elde etmek istediğimiz son ürün miktarının başlangıç materyalimizin ağırlık olarak yarısından az, hacim olarak ise daha da yüksek bir kayıpla gerçekleşeceğini göz önünde bulundurmalıyız. Eğer orman altı ya da bahçe, peyzaj alanlarındaki temizlikten gelen yaprak komposta girecekse oranı %20’yi geçmemeli, aksi halde işlemi yavaşlatır. Biçilmiş çim kullanılacaksa yığındaki miktarı %50’yi geçmemeli soldurularak ve diğer maddelerle iyice karışımı sağlanarak kullanılmalı, aksi halde anaerobik solunuma neden olur.

  Kompost Yapım Teknikleri :
  Kompostu teknik bir işlem olarak değil de biyolojik bir olay olarak düşünmek sağlıklı, besin maddesi yönüyle zengin bir kompost eldesi için çok önemlidir. Kompostu insanda sindirim ile karşılaştırabiliriz;
  Ağız -->Parçalama-->Karıştırma-->Ön işlem-->Mide-->İşleme Girme-->Kompostlaşma
  Bağırsak-Organizma tarafından kullanılma (insanda kana karışma bitkide bünyeye alınma)
  Bu işlevler özellikle büyük miktarlarda şehir çöpü ve kanalizasyonu gibi atıkların kompostlaştırılması geliştirilmiş fabrikalarda yapılabildiği gibi tarım işletmesi içinde, ya da küçük ev bahçelerinde de rahatlıkla ilkel metodlarla gerçekleşebilir. Pratik anlamda en çok kullanılan kompost metodlarından bazıları şunlardır:


  İndore Metodu:


  Sağlamamız gereken ana parametreler; Oksijen oranı:%12, Nem:%50-60, Sıcaklık:50-60 C (40 tan düşük, 70 ten yukarı çıkmamalı). Malzemenin parça büyüklüğü 1-5 cm. C/N oranı:25-35/1 dir.Orman altı örtüsü C/N:110, buğday samanı C/N:70/1, mısır sapı ve yaprakları C/N:26/1, taze yeşil materyalde ise 7-15/1 civarındadır. Oranlar dikkate alarak karbonla azot arasında istenilen denge rahatlıkla sağlanabilir. Ancak kompost organik atıkların değerlendirmesine hizmet eden bir ürün olduğu için elimizdeki materyale göre birtakım ayarlamalara gidebiliriz. Örneğin başlangıç materyalinde karbon oranı yüksekse azot gübresi ilavesi ile işlemlerin çabuklaşması sağlanabilir. Materyalimiz çok kaynaktan geliyor, parçalama ve karıştırma işlemimiz sağlıklı yürümüşse toprak, kimyasal gübre, kan, kemik unu gibi aktivatörleri hiç kullanmayabiliriz. Örneğin seralardan hasat sonu sebze atıkları kullandığımız durumda bitki kökleriyle birlikte yeterli toprak karışıma eklenmiş olacaktır. Tüm malzemelerin parçalama ve kıyma işlemi yapıldıktan sonra yığın hazırlığına geçilir. Yığın yapacağımız yer besin ve suyu sızdırmaması için beton bir zeminlik olmalı, ihtiyaç duyduğumuz anda su kaynağını kullanabilmeliyiz. Yığınımızın yüksekliği 1,5 m. genişliği 2,5-3 m. civarında olmalı. Uzunluğu yerimizin ve malzememizin durumuna göre 3 m.den az olmamak kaydıyla ayarlayabiliriz. Beton zemin üzerine en alta sap, saman gibi kuru malzeme sererek su ve besin kayıplarını en aza indirme yoluna gidilmelidir. Bunun üzerine 15-20 cm. kalınlıkta kompost malzemesi koyduktan sonra kalınlığı 2,5 cm yi geçmeyecek şekilde bir miktar toprak ya da eski kompost serilir. Bir ton komposta 10-100 kg sınırları arasında toprak girebilir. Bundan sonra gerekiyorsa azotlu ve fosforlu gübre serpilebilir. Yığın yapma işlemine yükseklik istediğimiz ölçüye gelene kadar devam edilir. En son sulama işlemi de yapıldıktan sonra yığın kapatılır. Aralara belli aralıklarla havalanma sopaları koyup yığın son şeklini aldığında bunlar çıkarılmalıdır. Son işlem olarak yığın sulanarak karıştırılır ve kapatılır. Örtü olarak havalanmayı kolaylaştıracak bir malzeme tercih edilmeli eğer naylon kullanılacaksa hava delikleri açılmalıdır. İklim şartları, yığına giren materyalin parça büyüklüğü ve kimyasal yapısı, nem ve havalandırma durumuna göre kompostun oluşumu bu metodla 2 ay-2 yıl arasında değişir. Her 10-15 günde bir havalandırma, karıştırma ve eksilen nemin ilavesinden sonra yığın yeniden kapatılır. Kompostlaşma işlemi 3-4 yığın açımından sonra gerçekleşmişse elenme işlemine geçilir. Olgunluk; kahverengi siyah humuslu toprak görünümü ve kokusu alması, nötr pH da olması, içerisinde bazı toprak canlılarının görünmesi ile anlaşılır.

  Varil Yöntemi:


  ABD’de ev bahçeleri için geliştirilen basit ve kullanışlı bir tekniktir. Varil şeklinde ve büyüklüğünde tavuk kümesi teline benzeyen bir malzemeden imal edilen kutu içerisine kompostlaştırılacak malzemeler ve aktivatörler konur. Bir eksen etrafında döndürülebilen düzeneği sayesinde karıştırma işlemi gerçekleşir. Telli olduğu için rahatlıkla havalanabilir. Oldukça yaygın kullanımı olan bu metodla 45-60 günlük periyod içerisinde üretim sağlanmakta bahçeli evlerde çöp problemi halledilmektedir.


  14 Gün Yöntemi:


  Kaliforniya üniversitesinde geliştirilen ancak Amerika’da özellikle organik bahçecilik yapan ev hanımları tarafından çok eskiden beri kullanılan bu yöntemde 3-4 günde bir karıştırma ve gerekirse nem ilavesiyle 14 gün gibi kısa sürede ürün elde edilir.

  Anaerobik yöntem:


  En az 4000 yıldır kompost kullandığı bilinen Çin’de fazlaca uygulanan ancak koku sorunu olan bir yöntemdir. yığın yapıldıktan sonra olgunlaşıncaya kadar açılmaz.


  Kompost Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar:


  Kompost olayında ana nokta hangi tekniği uygularsak yada başlangıç materyalini kullanırsak kullanalım elimizdeki son ürünün yetiştiricilik hedefimize uygun olmasıdır. Örneğin meyve ağaçlarımız için iyice kıyılmış materyali doğrudan toprağımıza uygulamak bize daha fazla enerji ve madde kazandırabilir. Oysa tohum atacağımız, çöğür yetiştireceğimiz kompostun son derece iyi olgunlaşmış olması çimlenme yada taze materyale zarar yapacak yanma safhalarını geçmiş, azot stabilizasyonunun sağlanmış olması gerekir

 2. #2
  jungle
  Guest

  Cevap: Kompost Hazırlama ve Kullanımı

  Merhaba, cevabınız için teşekkür ederim. Varil yöntemini bende okudum, hatta görsel olarak yapımını you tube dan izledim ancak pratik bulmadım, bu amaçla varil satan bir depodan varil bile aldım ancak atıkların konulduğu kapak konusunda tereddütüm oldu, dik yaparsam ayak problemi doğuyor, yatık yapsam varilin ortasından kapak açtırmam gerek vs vs. Bu konuda daha önce herhangi bir üye daha pratik bir yol izledimi? Site içerisinde olduğuum için compost haznesini ortalıkta bırakamıyorum, görsel ve koku açısından uygun bir çözüm bulmak zorundayım en azından çevreye duyarlı atığını kendi telafi eden bir ev olmak istiyorum.
  İlave bilginiz var ise memnun olurum.
  Teşekkürler,
  Serdar Öçal

 3. #3
  ERAY-Kadir
  Guest

  Cevap: Kompost Hazırlama ve Kullanımı

  Teknik buluşumun açıklanması
  Sayın,Arkadaşlar size kendime ait olan bir teknikle çukurda kompost oluşumunu anlatacağım.

  Bizler topraklarımızın mikro biyal populasyonlarının artılması yönünde çalışmalarda bulunursak bunların oluşumlarını müspet yönde etkileyen organik bitki besin maddelerini organik atıkların çürüntülerini sağlarsak onların topraklarımızda çoğalmasını teşvik etmiş oluruz, aksini yaparda kimyasal ilaç ve bitki besin maddelerini kullanarak onların topraklarımızdan çıkarmış oluruz müspeti uyguluyarak alt yapıyı oluşturursak solucanlarında menülerine bir çok besin maddesinide ekliyerek toprak solucanlarımızın artışını sağlamış oluruz.

  Sayın Arkadaşlar benim çukurda kompost yapmamın sebeblerini sıralamam gerekirse ben organik atıkların bertarfını sağlamamın yanında her türlü bitki besin maddelerinin ( bütün hayvan dışkıları da dahil ) toprağa ve de bitkilere yarayışlılığı en üst seveviyeye getirmek düşüncesiyle uygulanan klasik yöntemlerden daha uygun görmemin sebepleri arasında soğuk kompost oluşumuyla kokusuz, kızışmasız olarak mikrobiyal populasyonlarda yıkıma sebebiyet vermeden işleyen yöntem oluşuyla tercih ederken yeni tekniğimin ip uçlarınıda yakalamış oldum.

  Bulduğum ip ucu değildi ben bir keşif yapmıştım, çukurdaki komposta olayına solucanları vede dana burunları da sokarak bir eko sistemin işleyişiyle özdeş olabilecek bir teknikle bitki besin madedelerini doğanın kendisine yaptırıyordum.

  Solucanlar komposta nihayi işlemi uygularken, danaburunları da çukurun etrafında populasyonlarını artışıyla açtıkları kanallarla çukurun içini hava sirkülasyonun yanında kolonilerinide buralarda kurduklarından bahçenin başka köşelerinde onlara rastlamam ender bir vaka haline geldiğinden zararlarınıda minimize etmiştim.

 4. #4
  altinediz
  Guest

  Cevap: Kompost Hazırlama ve Kullanımı

  Sayın solucanlar;
  Kompostta uyguladığınız çukur yöntemi gerçekten mantıklı. Solucanlar konusu özellikle. Fakat Danaburnu konuunda söyledikleriniz hiç aklıma gelmemişti. Daha doğrusu dikkat etmemiştim. Bende bahçede kompost yaptığım zamanlar olmuştu. Şimdi düşündüğüm zaman gerçektende danaburunları hep kompostun içinden yada çevresinden belirirdi. Bahçenin diğer taraflarında çok nadir rastlanıyordu.
  Bu konudaki görüşümde şu yönde. Kompost o tür böcekler için çok güzel bir sığınma saklanma ortamı. Yazın serin kışın ise sıcak olmasından kaynaklı olarak kompost içini mesken tutmaları çok mantıklı.

  Fakat bunu siz bu şekilde dile getirene kadar düşünmemiştim.

  Teekkürler ve çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 5. #5
  ERAY-Kadir
  Guest

  Cevap: Kompost Hazırlama ve Kullanımı

  Ahır gübrelerinin kompostlaştırılması
  Arkadaşlar Ahır gübreleri, organik gübreler olarak birinci sırada olmasına rağmen, kulanımında azami faydaların sağlanması bakımından toprağa tatbik edilmeden önce, içeriğinin bitkinin alacağı forma dönüşütürmesi gerekmektedir.

  İçindeki zararlı bakterlerin bertarafının sağlanarak toprakta zararlı patojen bakteri populasyonların aktifliğini artırmadan, etkin olanları aktif edecek yönde işleme tabi tutarsak, gübrelerimizin bitkiler tarafından daha etkin alımını sağlarken, toprağımızdaki bakteri populasyonlarından etkin olanlarada besin maddesi sağlıyarak topraktaki canlılığın artmasıyla toprak içersinde bulunan zararlı atıklardan pestistlerin parçalanarak zararlı toksinlerin toprak yararına dönüşünüde sağlamış olacağız.

  Diğer taraftan çözünemez forma dönüşmüş olan bitki besin maddelerininde toprak canlıları tarafından ayrışması sağlanarak bitkilerin beslenmeleri için emilim forumlarına dönüştürmüş olacağız.

  Bu işlemler genelde kompost işlemi içersinde yapılarak toprak yapısına uygun iyi bir toprak şartlandırıcılığı içinde görülsede, kompostun oluşum sürecinde bazı farklılıklardan dolayı işlemin farklı mikro organizmalırın sürece katılmasıyla işlemin sonucunda faklı oluşumlar meydana gelmektedir.

  Her türlü ahır gübrelerinin kompostlaştırma işleminde etkin olan mikro organizmalara bu işlemi tamamlatmak istiyorsak, bu işin yöntemi havasız ortamda faaliyet gösteren mikroorganizmalara yaptırmak zorunluluğu vardır, kompostumuzda faydalı(etkin) mikroorganizmalarla aktiliğinin sağlanarak bu tür mikro organizmaların kompostumuzda çoğalarak hakim duruma gelmesiyle de, ahır gübreleri bitkilere uygulamasında en verimli ve yarayışlı bitki besin maddesi sağlanarak, toprak yapısınıda en iyi toprak şartlandırıcı duruma gelimiş olacaktır.

  Arkadaşlar Toprak ve gübreler konusundaki sorularınızı cevaplamaktan büyük haz duyacağımı belirterek, sizlerden gelen soru ve önerilerinizi bu başlıklarda beklemekteyim, hepiniz sevgiyle kalın.


 6. #6
  fleylak
  Guest

  Cevap: Kompost Hazırlama ve Kullanımı

  Öncelikle Değerli bilgileriniz için çok teşekkürler,
  Benim oldukça küçük(40 metrekare civarında)bir bahçem var.Toprağımın kaliteside çok iyi değil.İşin kolayına kaçıp bir kamyon kaliteli toprak almaktansa zor şartlarda oluşan toprağımı kıymetlendirmek için komposta merak saldım.
  Ancak bu kadar ufak bir bahçe de kompost için yer ayıramayacağım için 40-50 cm.lik bir çukur kazıp organik maddeleri(meyve kabukları,çiçek artıklar,çay artıkları,çim ,dal parçaları v.b.) bunun içine doldurmaya başladım.
  Sorum şu;
  Acaba bu yığıntı kızışmadan üstünü toprakla örtsem iş yarar mı?
  Böyle bir uygulama deli saçması mı?

 7. #7
  ERAY-Kadir
  Guest

  Cevap: Kompost Hazırlama ve Kullanımı

  Alıntı fleylak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Öncelikle Değerli bilgileriniz için çok teşekkürler,
  Benim oldukça küçük(40 metrekare civarında)bir bahçem var.Toprağımın kaliteside çok iyi değil.İşin kolayına kaçıp bir kamyon kaliteli toprak almaktansa zor şartlarda oluşan toprağımı kıymetlendirmek için komposta merak saldım.
  Ancak bu kadar ufak bir bahçe de kompost için yer ayıramayacağım için 40-50 cm.lik bir çukur kazıp organik maddeleri(meyve kabukları,çiçek artıklar,çay artıkları,çim ,dal parçaları v.b.) bunun içine doldurmaya başladım.
  Sorum şu;
  Acaba bu yığıntı kızışmadan üstünü toprakla örtsem iş yarar mı?
  Böyle bir uygulama deli saçması mı?
  Sayın fleylak; organik atıkların kompostlanarak toprağa kazandırma düşüncenizi öncelikle tebrik ederim, hele bu işi toprak içinde yapmanızın okadar pratik ve yararları var ki anlatılmayacak kadar çok, bu uygulamada bir önemli nokta bu atıkları direk uyguladığımız toprak üstünde yakınında bitki ekili olmamasına dikkat etmemiz gerekli.

  Kompost işlemini toprak içi çukurda yaparken , tek noktada değilde daimi değişken olarak düşünere rotasyana tabi olarak gerçekleştirmen bahçe toprağının her tarafının organik maddelerce zenginleştirmiş olacaksın, kompost çukurunu kapatmadan önce bir miktar ahır gübresi ilave etmekle kompostu iyi bir şekilde aktif etmiş olacaksınız.

 8. #8
  fleylak
  Guest

  Cevap: Kompost Hazırlama ve Kullanımı

  Değerli Bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler,
  Aşağı yukarı iki aydır bahçemde böyle çukurlar açıp organik atıkları gömüyorum.Hem Çevreye hemde toprağıma fayda sağlıyorum.Tüm arkadaşlara tavsiye ederim.
  Saygılar

 9. #9
  Hüseyin Güzelsevgi
  Guest

  Cevap: Kompost Hazırlama ve Kullanımı

  Yarasa gübresini damla sulama yöntemi ile vermek istiyorum uygulanacak yöntem ve şekil hakkında bilgi ve görüş düşünceleriniz için teşekkür ederim.

 10. #10
  TABİATCI
  Guest

  Cevap: Kompost Hazırlama ve Kullanımı

  Sn ERAY-Kadir:Evvelen verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.Ancak;dana burnu bitkiler için son derece zararlı bir böcektir.Kuvvetli çeneleri ile başta sebzeler,fideleri aynen doğrar.Hatda küçük çaptaki fidanların köklerini kemirerek zarar verir.Bu nedenle;Hazırlanan kompostun mutlaka etkili bir böcek öldürücüyle ilaçlanması şahsımca uygun görülmektedir.Hazırlanan kompostun,ilkbahar sonlarında yada;Yaz başlarında verilmesi uygun olur.Zira;Günümüzde kullanılan böcek ilaçlarının büyük kısmı,böcek larvalarını öldürmemektedir.Larvaları öldüren böcek ilaçlarının büyük kısmı yasaklanmış,yada Tabiat'a zararları söz konusudur.Böcek larvaları büyük oranda havanın ısınmasıyla çıkmakta ve beslenmeye başlamaktadır.Fakat solucan harika bir canlı.Buna benzer değerli buluşlarınızın devamını bekliyoruz.Sağlıklı günler dileğimle.Sn Hüseyin Bey:Edindiğimiz bilgilere göre yazıyorum.Bu zamana kadar yarasa gübresi kullanmadım.Ancak;Elime geçti ve bu yıl kullanacağım.damlamayla tavsiye etmiyorum.Ağaç taç izdişümlerine usulünce verilmesi taraftarıyım.Sağlıcakla kalınız.

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •