Toprakta bulunan bitki besin maddesi düzeylerini belirleyerek o toprakta yetiştirilecek bitkilerin gereksinim duyduğugübrenin, cinsinin ve miktannın belirlenmesi ve bu gübrelerin en uygun zaman ve şekilde toprağa uygulanması ile mümkündür.

TOPRAK ÖRNEKLERİ NERELERDEN ALINMAZ
*Önceden hayvan gübresi konulmuş yerlerden
* Harman yerlerinden veya hayvanların yatması için
kullanılan yerlerden
* Sap, kök ve yabancı otların yığılarak yakıldığı yerlerden
* Ağaçların altlarından, dere, orman, su arkı ve yollara
yakın kısımlardan
* Kimyasal gübrelerin yığıldığı yerlerden.
* Tarlaların çukur, tümsek yerlerinden, tarla sınırları ve yakınlarından
* Sıraya gübreli ekim yapılan masüllerde sıra üstlerinden.


TOPRAK ÖRNEKLERİ NERELERDEN ALINIR
Aynı tarla içinde yanda belirtilen değişiklikler varsa, her alan için şekil ide gösterilen işlem yapılır ve birer adet karışık toprak örneği alınır. Karışık toprak örneği demek örnek alınacak yer tesbit edildikten sonra tarlanın büyüklüğüne göre 9-10 noktadan alınan toprak örneklerinin hepsi karıştırılarak yapılan bu karışımdan 1-2 Kg. alınarak analiz yapılması için laboratuvara etiketlenerek verilmesidir.
Ayrı Toprak Örneği Almayı Gerektiren Durumlar Şunlardır:
1. Renk : Aynı tarlada koyu, açık gri kırmızımsı gibi toprak
renginde farklılıklar görünüyorsa.
2. Eğim Taban ve yamaçta bulunan yerler
3. Yön: Kuzey-Güney, Doğu-Batı kısımları
4. Toprağın Bünyesi: Kumlu, tınlı, killi vs.
5. Toprağın Derinliği: Derin, orta veya yüksek
6. Tabi Bitkiler: Otlu, otsuz vs.
7. Verim Farkı: Değişik cins miktardaürün kaldırılan kısımlar
8. Gübre Farkı: Değişik gübreleme yapılan kısımlarla
gübreleme yapılmayan kısımlardan.
9. Toprak işleme Farklılığı: Farklı çapalanan ve sulanan kısımlar.
*
TOPRAK ÖRNEĞİ ALINIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
a. Toprak örneği nasıl alınacağına dair bilgi istenir
b. Yer seçildikten sonra örnek alınır.
c. Karışık bir örnek hazırlamak için 9-10 yerden alınan toprak örnekleri karıştırılır.
d. Analiz raporuna gore gerekıi gubre satın alınır ve karlı bir gübreleme yapılır.

TOPRAK ÖRNEĞİ NEYLE, NASIL ALINIR?
Tarlada önemli değişiklik gösteren yerler ayrı birer kısım olarak kabul edilir. Bu kısımlardan her birinden ayrı ayrı karışık birer örnek alınmalıdır. Tarlanın her tarafı aynı özelliğe sahip olsa bile 40 DAdan büyük ise bir tek toprak örneği yeterli değildir. En kullanışlı toprak burgu ve sondasıdır. Bu aletin bulunmaması durumunda ise bahçe küreği ve belle yapılır.
Toprak örneğinin alınacağı derinlik toprak işleme derinliğine göre değişik gübreleme amacıyla alınan bu örneklerin derinliği 15-20 0m. olmalıdır. V harfi şeklinde bir çukur kazılır ve 3-4 0m. kalınlığında 18-20 0m. lik bir toprak dilimi alınır.
Bağ ve meyve ağaçlarının gübrelenmesinde ise 0-20, 20-40, 40-60 0m. derinlikten karışık toprak örnekleri alınmalıdır. Tarlanın büyüklüğüne göre her 10-15 ayrı noktadan alınan toprak örnekleri temiz bir bez üzerine konulurken tezekler, bitki, sap ve yaprak kalıntıları taş parçaları ayıklanmalıdır. Daha sonra bu karışımdan 1-2 Kg. alınarak torbaya konulup etiketlenmelidir.