a) Gıda maddesinin adı,

b) İçindekiler,

c) Net miktarı,

d) Üretici ve paketleyici firmanın adı,tescilli markası,adresi ve üretildiği yer,

e) Son tüketim tarihi,

f) Parti numarası ve/veya seri numarası,

g) Üretim izin tarih ve sayısı,sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı,

h) Orijin ülke,

i) Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları,

j) Hacmen % 1.2. den fazla alkol içeren içeceklerde alkol miktarı,Gıda maddelerinin etiketlerinde, ( a), ( c ), ( e ) ve ( j ) bentlerinde yer alan bilgiler aynı yüzde olmalıdır.