Ülkemizin 20.yy'ın ortalarından itibaren yaşamaya başladığı hızlı kentleşme ani ve kontrolsüz betonlaşma kısa bir süre sonra çarpık kentlerin oluşmasına, plansız yerleşim alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Zamanla çevre bilinci önem kazanmaya başlamış,yoğun kent yaşamından yorulan insanlarımız gerek yaşadıkları iç mekanlarda gerekse dış mekanlarda yeşil alanlar oluşturmayı daha güzel bir çevrede yaşamayı istemişlerdir. Bu amaçla Peyzaj ve Süs Bitkileri ve yetiştirilen bitkilerin iç ve dış mekanlarda kullanımları önem kazanmıştır.Son yıllarda özelikle bölgemizde yoğun teknolojinin kullanıldığı entegre tesisler kurulmuş, bu işletmelerde çağdaş yöntemlerle üretilen kalite standardı yüksek dünya piyasalarıyla rekabet edebilecek ürünler yetiştirilmeye başlanmıştır.Kuşkusuz bütün bu gelişmeler ve yetiştiricilik konusundaki atılımlar sektördeki çağdaş bilgiyle donatılmış nitelikli ara eleman gereksinimini de beraberinde getirmiştir. İşte programımızın amacı Peyzaj ve Süs Bitkileri Sektöründeki ara eleman açığının karşılanmasına katkıda bulunmak, başta ilimiz ve çevresi olmak üzere ülkemizde süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştiği tüm yörelerde sektöre nitelikli bireylerle destek vermektir.