İnsanoğluna ilham kaynağı olan hayvanlardan bu kez de eczalıkta faydalanılacak.

Afrika'nın doğusundaki Uganda'nın tropik ormanlarında bitkilerle
kendilerini 'ustalıkla' tedavi eden bir grup şempanze, bilim
adamlarına yeni ilaçlar bulma konusunda rehber oldu.


Afrika'nın doğusundaki Uganda'nın tropik ormanlarında bitkilerle
kendilerini 'ustalıkla' tedavi eden bir grup şempanze, bilim
adamlarına yeni ilaçlar bulma konusunda rehber oldu.


Aylardır bu şempanzeleri inceleyen bilim adamlarından Fransız
veteriner Sabrina Krief, ilk kez insanlar için ilaç bulma amacıyla
şempanzelerin gözlenmesinin bilimsel çerçevede yapıldığını belirtti.


Krief, Kibale bölgesinde, 50 kadar şempanzeyi izledi, hasta
şempanzenin belirlenmesinin ardından bu hayvanın beslenme şeklini not
etti ve idrar örneklerini tahlil etti.


Örneğin Krief bağırsak rahatsızlığı olan Yogi adını verdikleri bir
şempanzenin 'Aneilema aequinoctiale' adlı bitkinin yapraklarını
yediğini, daha sonra tedavisine parazitleri öldürdüğü bilinen 'Albizia
grandibracteata' bitkisinin yapraklarıyla devam ettiğini gördü.


Makoku adlı ateşli ve halsiz başka bir şempanzeninse gün boyu hemen
hemen sadece sıtmaya karşı etkili olduğu belirlenen 'Trichilia
rubescens' bitkisinin yapraklarını yediği gözlendi.


Ugandalı ve Fransız bilim adamları bu araştırmayla şempanzelerin
davranışlarını daha iyi anlamayı ve bunları yeni ilaçlara ışık tutan
rehberler gibi kullanmayı amaçlıyor.