Toplam 5 Sayfadan 1. Sayfa 123 ... SonuncuSonuncu
Toplam 42 sonuçtan 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Organik Gübreler ve Önemi

 1. #1
  ebrar
  Guest

  Organik Gübreler ve Önemi

  Organik Gübreler ve Önemi

  İnsanoğlunun bitkileri tarımsal üretim amaçlı kullanmaya başlamasından beri organik gübreleme, tarımın en önemli konularından biri olmuştur.

  Yalnız ne yazık ki tarımın bu önemli tekniği bugünlerde, o günlerde yapıldığından bile daha yanlış şekilde uygulanıyor.

  Bu yazımda size, nasıl oluyor da organik gübreleri tarımsal üretimin ilk defa yapıldığı ilkel çağlardan bile daha hatalı kullanıyor olduğumuzu anlatıp; bu gübreleri nasıl daha etkin kullanabileceğimizi açıklamaya çalışacağım.

  Organik gübre nedir? Ahır Gübresi, Hayvan Gübresi Nedir?

  Bu organik kelimesini ne kadar çok kullanıyoruz ve aklımız ne kadar çok karışıyor öyle değil mi?

  Organik kelimesinin anlamını merak edip Türk Dil Kurumu sözlüğüne de baksanız pek bir cevap alamazsınız çünkü sanırım bu kelime daha ziyade bir tarım, biyoloji terimi ve bu sebeple terimler sözlüğüne bakmak daha doğru olur.

  Organik kelimesi aslında “organik madde” teriminden geliyor. Organik maddenin tanımı ise biyoloji sözlüğünde verilene göre: “Doğal olarak bulunmayıp canlı organizmalar tarafından sentezlenen maddeler.” olarak açıklanıyor. (Kaynak: TurkMedikal . N E T >> Sözlük, Tıp Sözlüğü, Biyoloji Sözlüğü, Cinsel Terimler Sözlüğü)

  Yani organik madde, organik ürün, organik tarım, organik gübre gibi kavramlarda kullanılan organik sıfatı, aslında bu maddelerin içeriklerinin canlı organizma tarafından yadsınmadan kullanılabileceğini belirtir.

  Yani mesela organik tarımdan üretilen organik ürünlerde, bizim organizmamıza yabancı kimyasallar bulunmaz. Genlerimiz, bu ürünlerdeki tüm maddeleri tanıyordur.

  Benzer şekilde bitkilerimize verdiğimiz organik gübrede de bitki organizmasına yabancı maddeler bulunmaz. Bitkinin genleri bu maddelerin tümünü tanıyordur.

  Çünkü organik gübre de canlı organizma tarafından sentezlenmiş olan bir maddedir. Bu bağlamda organik gübreler hayvan dışkıları, yeşil bitkiler ve mutfak artıkları gibi her türlü organik atıklardır.

  İşte yine bu sebepten dolayı organik gübre ahır gübresi, hayvan gübresi denilen gübreleri de zaten içerir.

  Bugünlerde herkes “organik gübre” terimini nasıl kullanacağı konusunda biraz şaşkınlık yaşıyor. Çünkü “organik gübre” sanki sadece organik tarımda kullanılabilecek gübreymiş gibi bir hava var. Ancak bu yanlış; organik gübre eğer gübreyi üreten canlı da organik besleniyorsa elbette organik tarımda kullanılabilir. Ancak bunun haricinde konvansiyonel tarımda da kullanılan ve canlı bir organizma tarafından sentezlenerek üretilmiş her tür gübre de organik gübredir.

  Organik Gübreleri Nasıl Yanlış Kullanıyoruz?

  Şimdi de gelelim yazımızın başında iddia ettiğimiz hatalı kullanım mevzuuna.

  Her yerde duyuyoruz; yanmış gübre, yanmış ahır gübresi, yanmış çiftlik gübresi…

  Ben köylerde dolaşırken üreticilere "Yanmış gübre nedir? Nasıl yaparsınız?" diye soruyorum. İşte size üreticimizin gübre yakma yöntemleri:

  Yöntem 1: Hayvan gübresi alınır. Sıcak yaz günlerinde evin damına veya geniş açıklık bir araziye serilir ve bir iki ay kurutulur. Daha sonra toplanarak tarlaya, bahçeye atılır (!!!)

  Yöntem 2: Özellikle küçükbaş hayvan ağıllarının gübre temizliği 2-3 yılda bir yapıldığı için buralardan gelen gübreler yanmış gübredir (!)

  Yöntem 3: Hayvan gübresi kurutma makinesinde kurutulur. İşte bu çok güzel yanmış çiftlik gübresidir (!)

  Aman sakın bunları doğru yöntemler sanmayın. Bunlar benim köylerde "Yanmış hayvan gübresi, çiftlik gübresi nedir? Nasıl kullanıyorsunuz?" sorularına aldığım normal cevaplardan bazıları. (Daha önce duymayıp bana inanmayanlar benim yaptığım gibi üreticilerimize sorabilir.)

  Bu yukarıdaki yöntemler yanmış çiftlik gübresi ya da kompostlaştırılmış organik gübre değildir. Gübreyi bu yöntemler sonrası toprağa atar isek gübrenin içerisinde bulunan bir çok besin maddesini kaybederiz. Bakınız bir tablo:

  Özellik
  Gübrenin açıkta bekletilme süresi

  3 ay 6 ay 9 ay
  Toplam ağırlık 39.6 56.0 71.1
  Azot (N) 35.1 42.3 56.9
  Fosfor (P2O5) 17.4 31.5 38.4
  Potasyum (K2O) 24.8 37.9 45.2
  Organik madde 51.7 71.4 79.8

  Tablo 1- Ahır Gübresinin Bekletilme Süresinde Kayıplar % (Kacar, 1962)

  Tablodan da görüleceği gibi açıkta bekletme ile 9 ayda gübrenin ağırlığının % 70’ ini, azotunun % 57’ sini, fosforunun yaklaşık % 40’ ını, potasın % 45’ ini ve en önemlisi organik maddesinin % 80’ ini kaybetmiş oluyor !!!

  Bir dakika o zaman, biz bu gübreyi neden kullanalım? Artık neredeyse işe yarar bir şey kalmamış ki… Eğer bu gübreye para verdiydiysek vah vah, paralar havaya uçtu gitti.

  Geçmiş olsun.

  Eğer gübreyi ahırda bekletir ve tarlaya bahçeye atmadan hemen önce çıkarırsak bu kayıplar belki daha az olacaktır. Ancak o zaman da başka yerden kaybımız olacak. Yabancı ot tohumları !

  Nasıl mı? Şöyle açıklayalım. Hayvanlar birçok çeşit ot yerler. Bu otları elbette tohumları ile beraber de yerler. Özellikle bitkisel üretimde yabancı ot diye bildiğimiz ve verimi düşüren bir çok otun tohumu hayvanın sindirim sistemi içerisinde otlanma kabiliyetini yitirmez (hatta öyle yabancı otlar var ki tohumları ancak bir hayvan tarafından yenip çıkarıldıktan sonra çimlenebiliyor). İşte bu sebeple hayvan gübresinin içerisinde birçok yabancı ot tohumu bulunabilir. Ve uygun şekilde organik gübre yakma yapmazsak bu ot tohumları tarla ve bahçemizde ürettiğimiz ürüne ortakçı olurlar. Bu durumda parayı ya ot öldürücü ilaçlara dağıtmak ya da çok düşen verim sebebiyle o yıl zarar etmek zorunda kalırız.

  Organik Gübreleri Nasıl Doğru Kullanırız?

  Aslında bence en uygun yanmış organik gübre: Oksijenli fermantasyon ile ısısı 60-70 dereceye çıkarılarak içerisindeki ot tohumları öldürülen; daha sonra da oksijensiz fermantasyon ile gübre içerisinde bulunan kompleks besin maddelerinin bitkinin alacağı forma dönüştüğü gübredir.

  Gübreyi bu şekilde yakmak için şunları yapmak gerekir (Aşağıdaki bilgiler tedgem.gov.tr web adresinden alınmış, bazı yerlerde ekleme ve düzeltme yapılmıştır) :

  1. Aşama: Oksijenli (Havalı) Yanma

  Ahırdan çıkarılan ve gübreliğe getirilen gübre önce yaklaşık 60 cm'lik bir tabaka halinde sıkıştırılmadan bırakılır (gübre yığını yüksekliği 1,5 metreyi geçmemelidir). Böylece gübrenin olgunlaşması havalı koşullarda oluşur. Gübrenin içindeki bakterilerin yardımı ile yığının ısısı 60-70 dereceye yükselir ve gübre yanmaya başlar.

  Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Dikkatli olup gübreyi sık sık izleyin. Eğer gübrenin iç sıcaklığı 60-70 dereceyi çok aşar ise gübrenin için kül olacak, alev alacak denli yanar. Bu durum hem işletmenizde yangın riski oluşturur, hem de gübreniz nerede ise işe yaramaz küle dönüşür.

  Bunu önlemek ve iyi bir oksijenli yanmayı sağlamak için, gübre iç sıcaklığını zaman zaman termometre ile ölçmek; sıcaklık 60 dereceye ulaştığı zaman gübreyi ters yüz edip havalı yanmaya devam etmek gübrenin tamamının yanmasını sağlayacaktır. Gübrenin tamamı ortak bir renk alıncaya kadar (3 kere alt üst etmek yeterli olabilir) havalı yanma sürdürülür.

  Havalı yanmada temel amaç yabancı ot tohumlarını öldürmektir. Ancak bu arada bitki besin maddeleri kaybedilir. İşte bu kaybı azaltmak için havalı yanma süresi kısa tutulmaya çalışılmalıdır.

  Unutulmamalıdır ki kuru gübrede havalı yanma olmaz. Gübre çok kuru ise ıslatmak gerekir. Ayrıca havalanma ne kadar iyi ise yanma süresi o kadar kısalır. Bu sebeple bu işlem için gübre olabildiğince ekmek kırıntısı formunda sıkışmamış halde bulunmalı ve havalı bir yerde olmalıdır.

  Çiftlik gübresine olgunlaştırma aşamasında, tonuna 7-8 kg P2O5 hesabı ile fosforlu gübre ilave edilecek olursa, çiftlik gübresinden meydana gelecek olan gaz şeklinde amonyak (NH3) yani azot kaybı önlenirken, aynı zamanda çiftlik gübresinin fosforca zenginleşmesi sağlanmış olur.

  2. Aşama: Oksijensiz (havasız) Yanma

  Daha sonra bu gübre yığınını ıslatıp sıkıştırılır. Gübrenin sıkışması ile bu sefer havasız şartlarda olgunlaşmayı sağlayan bakteriler çalışmaya devam ederek yanmayı tamamlar.

  Soğuk yanma, gübre içerisinde bulunan besin maddelerinin, bitkinin alabileceği formlara dönüşmesini sağlar. Bitki ve verim için soğuk yanma da çok önemlidir.

  Sıcak ve soğuk şartların karışımından elde edilen gübrelere “serin gübreler" denir.

  Organik Gübre Yakmada (Olgunlaştırmada) Dikkat Edilecek Diğer Hususlar:

  1- Gübrenin yığın yapılacağı alan yağış ve rüzgâr almayan ve dış etkenlerden iyi korunmuş bir yerde yapılmalıdır.

  2- İmkânlar ölçüsünde üzeri kapatılmalıdır. (Üzeri koyu renk naylon ile kapatılabilir ancak oksijenli yanma sırasında naylonun içerisine hava girmesi sağlanmalı yani yığının üzerine naylon örtü sıkıştırılmadan serilmelidir)

  3- Mümkün olduğu takdirde gübreyi gübre çukurları içerisinde olgunlaşmaya bırakmalıdır.

  4- Gübre çukurları kullanılmayacak ise gübrelerin olgunlaştırılmak üzere bekletildikleri alanların tabanlarının her iki taraftan ortaya doğru meyilli ve sıkıştırılmış toprak, taş veya betondan yapılmış düz ve geniş bir zemin şeklinde olması sağlanmalıdır. Ancak bu alanlarda toplanan gübrelerin düzensiz bir biçimde yığılmalarının önüne geçmek gerekir.

  5- Yığın sıcak ayrışmanın hızının azaltılması için zaman zaman sıkıştırılmalıdır eğer kuruduysa ıslatılmalıdır.

  Sonsöz

  Değerli okuyucular.

  Bu yazdığım konu topraklarımızın zenginliği, besin gıda-besin zinciri, dünyada açlığın önlenmesi, tarımsal gelirin ve kırsal nüfus refahının arttırılması açısından çok çok önemlidir.

  Umarım organik gübre uygulamaları konusundaki hatalarımızdan vazgeçer ve daha sağlıklı koşullarda üretim yaparız.

  Her yazana, her öneri yapana, her uzmana hemen güvenip inanmamak gerektiği gibi, denemeler ve uygulamalar yapmadan da yukarıda yazdıklarıma ve bana da inanmayınız. Verdiğim bilgileri araştırıp, sorgulayınız.

  Ancak kimseye ve hiçbir bilgi kaynağına da güvenmeyip yıllar boyu denemeler yaparak da zaman kaybetmeyiniz.

  İskoç asıllı tarihçi, yazar ve eleştirmen Thomas Carlyle bu konuda şöyle diyor:

  Deneyler, en iyi öğretmenlerdir. Yalnız okul masrafları biraz çoktur.

  Saygı ve sevgilerimle,

  Hakan Ozan Erzincanlı
  Ziraat Yüksek Mühendisi
  Tarim Hayvancilik Proje Tarimsal Ar-Ge Biyoteknoloji

 2. #2
  TABİATCI
  Guest

  Cevap: Organik Gübreler ve Önemi

  Bilginize teşekkürler; Yanmamış ahır gübresini Çuvallar doldurup,ve havuzu diz kapakta suyla doldurup,çuvallanan gübreyi çiğneyerek bitkiye vermenin zarar ve faydasıne? ot tohumu önemli değil.

 3. #3
  ebrar
  Guest

  Cevap: Organik Gübreler ve Önemi

  Sayın Tabiatçı, çuvalların havuzda sıkıştırılmasını ilk defa duyuyorum. Doğrusu, siz bu soruyu sorunca epeyde bir araştırdım ama böyle bir yönteme rastlamadım. Ama mantık olarak serin gübrelerin elde ediliş şekline benziyor. Bu durumda, havasız ortamdaki bakterileri harekete geçirip, yanmayı sağlar. Bu şekilde ot tohumları ölmezler ve halk arasında şerbet denilen şekil ile de besin maddelerinde kayıp oranı artabilir. Bu konuda daha fazla bilgi ve tecrübesi olan arkadaşlarımızda fikirlerini paylaşırsa sevinirim.
  saygılarımla...

 4. #4
  TABİATCI
  Guest

  Cevap: Organik Gübreler ve Önemi

  Sn Hakan bey ve Ebrar'a teşekkürler:Her iki kardeşimizin yazısını iyice okudum. Tabi bunlar benim bildiğim konular ama;Gezdiğim ve gördüğüm kadarı ile bunları halkımıza kimse anlatmıyor.Memleketimizde hayvancılık yapılıyor, çıkan atıklar ne yapılıyor? Rastgele boş bir tarlaya dökülüyor.Üzerinden 1 veya bir kaç yıl geçtikden sonra, bu atık madde siyaha ve kahverengi arası bir renk alıyor ve Halkımızda buna yanmış gübre diyor.Adeta posa haline gelen bu maddeyi, vatandaşımız alıp, tarlasına yada bahçesine veriyor.Ne acı gerçekki bu atık madde içindeki ot tohumları ve böcek larvalarınıda adeta tarla yada bahçesine kendi eliyle getirmiş oluyor.Ancak son yıllarda bazı çiftliklerdeki üreticilerimiz,çiftlik yakınlarına entegre tesis yaparak gübre üretiminede başladılar.Tabi bu sevindirici bir durum; Dileğimiz bu gibi yerlerin artması.Ayrıca bu çiftliklerin yakınlarına biyogaz tesislerinin yapılarak,elde edilecek gazların,ısıtma amacıyla kullanılması ve ekonomiye kazandırılması.Biyogaz tesisi yapılan yerlerdeki avantajlardan biriside, Gübrenin tekrar yanma için ikinci bir işleme tabi tutulmamasıdır.bu Yanlışın düzeltilmesi için başda basın ve medya olmak üzere,Kamu kurum ve kuruluşlarına,Okullarımıza düşmektedir.Ayrıca biyogaz konusu l980 li yıllarda kapatılan TOPRAKSU ve Köy Hizmetleri müdürlüklerince yapılmakta ve insanımız bilgilendirilmekte idi,Şimdi ise bu konuyu takip eden ve çalışma yapan kurumda kalmadı.Ne yazıkki koskoca çiftlikler bile, personelinin ısınma ve yemek pişirme işini kömür yada LPG ile karşılamaktadır.Oysaki bazı ülkelerde hayvanların vücut ısılarından istifade ederek ısınma ihtiyaçlarını karşılama hususu söz konusudur.Hatda isveçte Yolcu terminallerinin ıstılması için, Terminallerdeki yolcuların ısılarından faydalanılmasıyla ilgili habreleri TV'den izledim ve kendimce hayıflanmadan edemedim.Tekrar teşekkürlerimi sunuyor ve esen kalınız.

 5. #5
  AFRASYAB81
  Guest

  Cevap: Organik Gübreler ve Önemi

  YAŞ GÜBRE NE KADAR SÜREDE TARLAYA ATILIR HALE GELİR?

 6. #6
  TABİATCI
  Guest

  Cevap: Organik Gübreler ve Önemi

  SN AFRASYAB81 bu konuda hatırladığım kadarı ile Sn Ubeyd beyefendinin çok güzel açıklaması var sitede var.Arama butonundan arayınız.kolay gelsin.başarılar.

 7. #7
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: Organik Gübreler ve Önemi

  Çiftlik Gübrelerinin Ekonomiye Kazandırılması
  hayvan gübrelerinin tarımda kullanılır hale getirilip pazarlanabilmesi artık mümkün olabilmektedir.
  Çevre kirliliğine önem veren Dünya'mız ve ülkemizde de artık bu zorunluluktur. Açıkta bekleyen hayvan gübrelerinin insan sağlığına, çevre sağlığına olumsuz etkilerini ortadan kaldıran sistemlerin varlığının bilinmesi gerekir.
  Tarımla uğraşanların tamamının üzerinde anlaştıkları en önemli konulardan birisi de; çiftlik gübresinin tarımsal yapılarda kullanımının gerekliliği ve topraklarımızı olumsuz yönde etkileyen sentetik gübrelerden kurtulma gereğidir.
  İlk bakışta doğru olsa da klasik yöntemlerle gübrenin değerlendirilmesi yaklaşık 5 yıl gibi bir süreçte mümkün olmaktadır.
  Birde tabi bu sürecin sonuna kadar bekleme, depolama, koku, sinek , çevre kirliliği gibi problemler de üreticiyi beklemektedir.
  Peki, kısa zamanda ve çevreye rahatsızlık vermeden gübreyi nasıl ekonomik değer haline getirebiliriz sorusuna çeşitli cevaplar vermek mümkündür.

  Öncelikle gübrenin separe edilerek (ayrıştırma) katısı ve sıvısının ayrılması gerekmektedir.
  Gübrenin sıvısı ,üre değeri nedeniyle işlenmek üzere depolanmalı ve mevsiminde toprağa damlama, salma sulama vb. yöntemle yada serpilerek verilmelidir.Problem kuru maddeyle ilgilidir.
  Kuru madde içinde çeşitli yöntemler denebilir.
  1-Açıkta bekletme ve içinde bulunan metan gazının doğal yollarla ayrışmasını bekleme (yaklaşık 5 yıl almakta, depolama,koku,sinek vb.
  içermesi nedeniyle çevreye rahatsızlık vermektedir.ayrıca yağışlar nedeniyle açıkta depolanması da ayrıca problemdir.) 2-Ayrıştırılmış gübrenin açığa serilerek her gün karıştırmak suretiyle yaklaşık 60-90 gün içinde gazının çıkarılması (mevsimsel nedenler ve yaklaşık 100 hp bir traktörle günde 2 kere karıştırmak oldukça maliyet
  getirmektedir.)
  3- Ayrıştırılmış gübrenin bir kapalı alanda (sundurma altında)otomatik olarak kurulacak bir karıştırıcı sistemle karıştırılarak gazının alınması (yaklaşık 20 gün ), paketlemesi
  4- Ayrıştırılmış gübrenin suyunun hızlı bir şekilde alınarak ve fakat içindeki mineral maddelere zarar vermeden 1 gün içinde paketlenebilir hale getirilmesi kurutma, soğutma, paketlemesi 5-BİYOGAZ

  3. ve 4. maddelerde belirtilen sistemler çok fazla bir yatırıma gerek duymadan gübre ile ilgili problemi çözmekte ve gübreyi kısa zamanda ekonomik değer haline getirmektedir.Ve şirketimiz tarafından projelendirilmesi ve imalatı yapılmaktadır.

  Fakat bu sistemlerde gözardı ettiğimiz gübrenin içerisinde bulunan ama bize ısı ve elektrik enerjisi veren gazın kaybıdır.
  BİYOGAZ sistemi işte bu kaybı da ekonomik değere dönüştürmektedir.
  Ülkemizde 80'li yıllarda Hindistan Tipi Biyogaz Tesisleri pilot olarak bazı bölgelerde kurulmuş ve fakat verimli olarak işletilmesi gerçekleştirilememiştir.
  Yurtdışından gelen firmaların talepleri ise 3-4 milyon EURO değerlerdedir.Ayrıca küçük işletmeler için de kurulum yapmamaktadırlar.
  Ülkemizde uzun zamandan beri üniversiteler bu konuda araştırmalar yapmakta ve Biyogaz eldesi konusunda oldukça ileri adımlar atmışlardır.Hali hazırda 20-50-100-200-300 büyükbaş hayvanı bulunan işletmeler için tesis kurup işletebilecek bilgi ve donanım artık ülkemizde de vardır.
  Sistem biyogaz ünitesi,seperasyon,kurutma,so ğutma,paketlemeden
  oluşmaktadır.
  Tüm sistem üniversite tarafından projelendirilmekte ve şirketimiz tarafından uygulaması yapılmaktadır.
  3 ve 4 te bahsedilen sistemin kurulumu kapasiteye göre 180 bin TL 'den başlayan fiyatlarla imal edilebilmektedir.

  Biyogaz ise ; sadece biyogaz ünitesi hazırlanacak projeye göre; gene inşaatlar hariç 20 hayvandan 300 hayvana kadar minimum 75 bin Tl den başlayıp 550 -650 bin tl arasında imal edilebilmektedir.

  Tabi işletme otomasyonu, elektrik ihtiyacı yada ısı kullanımı, çevrenin yıllık ortalama ısısı gibi bazı değişkenlerle bu fiyat artmaktadır.

  Kırsal kalkınma destekleri, Kalkınma Ajansı destekleri ile de eksikte olsa , yetersiz de olsa artık sistem kamu kaynaklarından da faydalanabilmektedir.

  Saygılarımla.


  Gökçeören Makine İmalat San. Ve Tic.Ltd.Şti.

  Nevzat Kayacık'tan alıntıdır.

 8. #8
  delimisin ne isin var
  Guest

  Cevap: Organik Gübreler ve Önemi

  Afrikadaki genis islenmeyen arazilerin tarima açilmasi ve buna ihtiyaç olarakta gunre sorunun giderilmesi.Ozellikle yas gubrenin o kadar genis araziye yetersiz kalmasindan kaynakli fransiz tarim bakanliginin resmi bildirgesinde ve afrikadaki yatirimlari olan uretici firmalara sunulan yeni teknikler.Yas yani kati gubrenin sivi hale getirilerek daha genis alanlara sunulmasi ve daha seri bir sekilde topraga nufus etmesi.Ozellikle hayvancilik ve tarima bagli olan ve dogal parklar nedeniile arazileri kisitli olan afrika halkinin gubre uretiminide kisitli kilan etkenlerin basinda sinirlamalar gelmektedir.Afrikadaki dogayi koruma programlarinda arazilere giris yapan yabani hayvanlari oldurmek zorunda kalan çifçilere ve hayvancilikla ugrasan koylulere anadolunun aslani olarak tabir edilen sivas kangal kopekleri tahsis edilmistir.Tarim konusundada ozellikle ozel yani buyuk kzanlar kullanilarak hayvan diskilarinin su ile karistirilarak sivilastirilmasi ve filtre edilerek tarima sunulmasi uygun gorulmus ve o arazilerde organik tarim yada organik tarima yakin tarima izin verilmistir.Bugun ulkemizdede çifçi insanlarimza bu tur imkanlar saglanarak hem gubre alimini askeri yapiya indirgeyerek hemde aninda topraga nufus edecek gubre yapim tekniklerini ve dozajlarini degerli universite ogretim uyelerimiz yada ziraat muhendislerimiz gerceklestiremezlermi?

 9. #9
  yusufyel
  Guest

  Cevap: Organik Gübreler ve Önemi


  değerli kardeşim;
  yazınızı dikkatle okudum.organik dünyanın insanların yararına başlangıç noktasını oluşturan organik gübrelerin önemi hakkında belirttiğin cümlelerin tamamına katılıyorum ve sizi bu çabanızdan dolayı tebrik ediyorum.
  her önüne gelenin organik dünya ,organik üretim ve organik ürünler konusunda fikir beyan etmelerini bende zaman zaman yadırgıyorum.ancak her ne şekilde olursa olsun bu konuların ne kadar çok konuşulursa o kadar çok etkin olacağınıda kabul ediyorum.Konuşulmalı,konuşu lmalı ki önemli bir konu olduğu gündemde tutulmalı ve bilen bilmeyen herkes tarafından dikkat çekilecek şekle gelmesi sağlanmalı...
  bununla birlikte hangi konuda olursa olsun insanlar araştırmaya incelemeye,gözlemlemeye ve hepsinden önemlisi sorgulamaya mutlak önem vermeli...
  nedenleri,niçinleri ,nasılları mutlaka sorgulanmalı..üzerine gidilmeli...diğer konularda olduğu gibi organik gübreler konusunda da bilmem kaç yılında falanın ne dediğiyle değil,o falanın dediklerinden sonra elde edilen gelişmelerin ne boyutlara ulaştığının biyografisi çıkarılmalı..yoksa teknolojik olarak hızla ilerleyen bu sektördede rakiplerimiz olan ülkelerin ardından dürbünle bakacak kadar geri kalabilir,bilmem kaç yıl önce bilmem kimin söylediği sözleri ardına saklanmaya devam ederiz.
  organik dünya,masa başından takip edilecek ,tekamül ettirilecek ahkam kesilecek bir dünya değildir.bunun kesinlikle bilinmesi gerekir....
  sahaya inmek,paçaları kolları sıvamak ve o dünya ile yakından hemhal olmak gerekir.mutlaka laboratuar çalışmaları yapmak ,analizler ve sentezler konusunda sabırlı olmak ve toprağın yapısıyla organik gübrenin yapısını birbirine çok iyi entegre edebilmek gerekir.
  sadece ana elementlerle de belki ürünler elde edilebilir ama insan sağlığına yararının ne kadar olacağı,ürünlerin elde edilmesinden sonra ortaya çıkacak olan aromalarının ve onlardan yayılacak rayihaların nasıl ve ne kadar olacağını takdirlerinize bırakıyorum.
  bu konuda ziraat mühendisi olan kardeşlerime çok iş düştüğüne inanıyorum.bence çok ama çok kutsal bir meslekleri var.çünkü onların uzmanlık alanlarına insanların midesinden geçecek herşeyin üretim,denetim,koruma konuları giriyor.yanlış gübrelemeden tutunda yanlış ilaçlamaya kadar herşeyi kapsıyor.toprağın yanlış kullanımından,ürünün yanlış kullanımına kadar hepsi bu kardeşlerimizin bir şekilde uzmanlık alanlarının içerisinde..
  bu kardeşlerimizin mesleklerini canı gönülden idrak edeceklerini biliyorum.bir makina mühendisi olarak yapacakları çalışmaları yakından takip etmek istiyorum.acaba ziraat mühendisi kardeşlerimize biz mekanikçiler nasıl yardımcı olabiliriz?, onun araştırmasını da sürekli yapıyorum.
  sözün burasında kesinlikle belirtmeliyim ki bu çeşit çalışmalarda uzmanlarla birlikte çalışmak ve hele hele üniversite ile irtibatı hiç koparmamak lazımdır.
  organik dünya ya katkıda bulunacak,bulunan ve bulunmuş olan tüm kardeşlerime selam olsun...allah onları her iki cihandada bahtiyar kullarından eylesin..halka hizmetin hakka hizmet olduğunu unutmayalım...nasılki kıyamet koparken bile ağaç ekmemiz öneriliyor,o zaman bizde kıyamet kopsa dahi hiç heyecanımızı kaybetmeden organikle ilgili çalışmalara devam edelim diyorum...

 10. #10
  delimisin ne isin var
  Guest

  Cevap: Organik Gübreler ve Önemi

  Organik tarimin ilerlemesi ve masraflarin dahada aza indirgenmesi amaci ile bir sistem bulunamazmi? Toprak alti sulama ve bu sulamada topragi nemli tutma? Ornek ozel bir metal yada ona benzer depoya su yigma gibi olabilir.Ancak bu depo sistemi toprak altinda olmali ve sulama senede iki defa yeterli kil,a bilmeli gibi.Hatta vanalarlanda bazen gubrelemede toprak altindan yapilabilmeli tabiki sivi gubre.Mesela kargalara karsi kimileri cd kimileri korkuluk kullanmakta .Zararlilara karsida buna benzer sifir ilaç kullanarak bir alternatif bulunamazmi.Yada buyuk ayna gibi bir alternatif ile gunes isinlarini surekli bitkilere yansitacak bir sistem ornek motorlu bir buyuk metal ve bu gunesin alnina çakilarak yansima direk urunlere yansitalamazmi.Bunlar tabiki dusuncemumkanati yada islerligi nedir bilemem.Ama acil çareler bulunarak organik tarimi yapan insanlarin masraf durumlarini dusurmek gerekir.

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •