Yav­ru ayı­la­rın ko­vay­la ba­lık avı


24 Ekim 2008 Cuma

Boz ayı­la­rın ana­yur­du ola­rak sa­yı­lan Alas­ka’da ök­süz ka­lan Cha­ik ve Kil­lis­no­o yav­ru ayı­la­ra av­lan­ma ders­le­ri ve­ri­li­yor. Ha­yat­la­rın­da hiç can­lı ba­lık gör­me­yen Cha­ik ve Kil­lis­no­o, özel bir çift­lik­ten ge­ti­ri­le­rek gö­le bı­ra­kı­lan so­mon ba­lık­la­rıy­la av­lan­ma­yı öğ­re­ni­yor. Yav­ru ayı­lar, pen­çe­le­ri­nin ya­nı­sı­ra gö­le atı­lan bir ko­vay­la da ba­lık­la­rı ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şı­yor.