TÜRKÇE TARIMSAL VERİ KAYNAKLARI
SİTE ADI
SAHİP OLDUĞU KURUM
Bulunabilecek Bilgiler


BAHCESEL BAHCE PEYZAJ TARIM ORMAN CEVRE - ANA SAYFA
Sivil Bağımsız Topluluk
Bahçe Peyzaj Tarım Orman Çevre İle ilgili tüm konular


http://www.aari.gov.tr
Ege Tarımsal Arş. Enstitüsü
Tarımsal Araştırma, Yayın

http://www.aeri.org.tr
Tarımsal Ekonomi Araşt. Ens
Tarımsal Ürün Maliyetleri

http://www.ahis.gov.tr/
Koruma Kontrol Genel Müd.
İlaç, Tohum, Veteriner vs

http://www.antbirlik.com.tr
ANTBİRLİK
Pamuk ve Narenciye

http://www.besd-bir.org.tr
Besi ve Hayvan Yetiştirici Bir.
Besicilik ve hayvancılık

http://www.bitki.org/

Bitkiler ile ilgili bilgiler

http://www.cine-tarim.com.tr
Cine Tarım Dergisi
Elektronik ortamda yayın.

http://www.cukobirlik.com.tr
ÇUKOBİRLİK
Pamuk, Yerfıstığı, Soya

www.çiftcinet.com.tr
Cine Tarım Dergisi
Türkiye’nin tek çiftçi portalı

http://www.die.gov.tr
Devlet İstatistik Enstitüsü
Tarım istatistikleri

http://www.dpt.gov.tr
Devlet Planlama Teşkilatı
Tarımsal Kalkınma Planları

http://www.dsi.gov.tr
Devlet Su İşleri Genel Müd
Tarımsal Sulama

http://www.dsymb.org.tr
Damızlık Sığır Yetiştirici Bir.
Büyükbaş Hayvan

http://www.fiskobirlik.org.tr
Fındık Tarım Satış Koop. Bir.
Fındık Tarımı

http://www.foreigntrade.gov.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat ve İhracat verileri

http://www.gap.gov.tr
GAP Bölge İdaresi Bşk.lığı
GAP Bölgesi verileri

http://www.hal.gen.tr
Türkiye Halciler Federasyonu
Türkiye meyve-sebze verileri

http://www.hasad.com.tr
Hasad Dergisi
Aylık Tarım Dergisi

http://www.igeme.org.tr
İhracatı Geliştirme Merkezi
İthalat İhracat verileri

http://www.karadenizbirlik.com.tr
KARADENİZBİRLİK
Yağlı Tohumlar

http://www.kayisi.org.tr
KAYISIBİRLİK
Kayısı Tarımı

http://www.khgm.gov.tr
Köy Hizmetleri Genel Müd.
Yol, Toprak, Sulama vb

http://www.khgm.gov.tr/ubm
Toprak ve Su Ulusal Bilgi Mer.
Toprak ve Su verileri

http://www.marmarabirlik.com.tr

Zeytincilik

http://www.meteor.gov.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Tarımsal Meteoroloji

http://www.muz.gen.tr/
Ziraat Müh Odası Anamur
Muz Tarımı

http://www.narser.gov.tr
Narenciye ve Seracılık Arş Ens
Sebze, Sera, Narenciye

http://www.pankobirlik.com.tr
PANKOBİRLİK
Şeker pancarı üretimi

http://www.setbir.org.tr
Süt, Et Gıda San Üreticileri Bir
Süt, Et ve Gıda Sanayii

http://www.tagem.gov.tr
Tarımsal Araştırmalar Gen Müd.
Tarımsal Araştırmalar

http://www.tarim.gen.tr

Türk Tarım Siteleri

http://www.tarimkredi.gov.tr
Tarım Kredi Kooperatifleri
Tarımsal Krediler

http://www.taris.com.tr
TARİŞ
İncir, Üzüm, Pamuk, Zeytin

http://www.tb-yayin.gov.tr
TKB Yayın Dairesi Başkanlığı
Tarımsal Bilgi, Yayın

http://www.tema.org.tr
Erozyonla Mücadele Vakfı
Erozyon ile Mücadele

http://www.tigem.gov.tr
Tarım İşletmeleri Genel Müd.
Devlet Üretme Çiftlikleri

http://www.tisit.org/
Tarımsal ilaç Sanayicileri Der.
Tarımsal İlaçlar

http://www.tmmobzmo.org.tr
Ziraat Mühendisleri Odası
Tarımsal Bilgi, Yayın

http://www.tmo.gov.tr
Toprak Mahsulleri Ofisi
Bitkisel Ürün Alımları

http://www.tobb.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir
Ticaret Borsaları

http://www.trakyabirlik.com.tr
TRAKYABİRLİK
Ayçiçeği

http://www.tse.org.tr
Türk Standartları Enstitüsü
Tarım Ürünleri Standartları

http://www.ttae.gov.tr
Trakya Tarımsal Araştırma Enst.
Ayçiçeği, Çeltik, Hububat

http://www.ttgv.org.tr
Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı
Projeler, Yeni fikirler

http://www.tubitak.gov.tr
Bilimsel Teknik Araştırma Kur
Bilimsel Yayınlar

http://www.turkindex.com/tarim.htm

Türkiye tarım siteleri indeksi

http://www.turkiyeyembir.org.tr
Yem Sanayicileri Birliği
Hayvansal Yem

http://www.turkpatent.gov.tr/
Türk Patent Enstitüsü
Patentler ve markalar

http://www.turkseker.gov.tr
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş
Şekerpancarı

http://www.turktarim.com

Türk Tarım Siteleri

http://www.turkted.org.tr
Tohumluk Endüstrisi Derneği
Tohumlukla ilgili veriler

http://www.tzob.org.tr
Türkiye Ziraat Odaları
Ziraat Odaları, çiftçiler

http://www.tzymb.org
Ziraat Yüksek Mühendis. Birliği
Tarımsal Bilgi,Yayın

http://www.un.org.tr/fao
FAO Türkiye
Dünya Tarım ve Gıda Örgütü

http://www.usd.org.tr
Un Sanayicileri Derneği
Unla ilgili Bilgiler

http://www.yok.gov.tr/
Üniversiteler/Ziraat Fakülteleri
Tarımsal Bilgi, Yayın

http://www.ziraat.com.tr
Türkiye Ziraat Bankası
Tarımsal Krediler

http://www.ziraat.linkleri.com
Türkiye’nin Tarımsal Link Sitesi
Türk Tarım Siteleri

http://www.ziraatcilar.birligi.com
Çiftçi Birlikleri
Tarımsal Bilgi, Yayın

http://www.ziraatcilerdernegi.org.tr
Ziraat Teknisyenleri Derneği
Ziraat Teknisyenleri