1. KÜLTÜREL ÖNLEMLER
a- Temiz tohum kullanmak; Yapılan bir çalışmada selektörden geçirilen 500 gram buğday da ortalama olarak 48.89 adet yabancı ot tohumu olduğu saptanmıştır.
b- Tarımsal aletlerinin temizliği; Canavar otu tohumunun 1000 dane ağırlığı=3.82 mg
c- Yanmış çiftlik gübresi kullanımı; Bazı yabancı ot tohumlarının koyunun sindirim sisteminden geçtikten sonra bile % 50r17;nin üzerinde canlılığını ve çimlenme kabiliyetini koruduğu belirlenmiştir.
d- Uygun sulama yönteminin seçimi; Özellikle bahçe tarımında damla sulamanın kullanımı yabancı ot çıkışını büyük oranda azaltmaktadır.
e- Toprak şartlarının yabancı otların aleyhine göre değiştirilmesi; Bazı yabancı otların büyümesi ve gelişmesi için toprak şartlarıyla ilgili özel istekleri vardır.

*Toprak nemli, zayıf drenajlı topraklarda yaygın olan yabancı otlar;
1.Tarla nanesi (Mentha sp.)
2. At kuyruğu (Equisetum sp.)
3. Parmakotu (Potentilla anseria)

* Toprak nemli, kuru, taşlı topraklarda
1. Deliotu (Alyssum alysoides)
2. Adi engerek otu (Echium vulgare)
3. Küçük turnagagası(Erodium cicutarium)

* Toprağın azot içeriği yüksek azotlu topraklarda
1. Kanarya otu (Senecio vulgaris)
2. Yer fesleğeni (Mercurialis annua)
3. Akkaz ayağı (Chenopodium album)

* Toprağın azot içeriği Orta azotlu topraklarda
1. Acı tere (Cardamine pratensis)
2. Unutma beni (Myosotis arvensis)
3. Tilkikuyruğu (Alopecurus agrestis)

* Toprak pHr17;sı Asidik topraklarda
1. Tarla karabaşı (Stachys arvensis)
2. Tıbbi şahtere (Fumaria officinalis)
3. Yabani hercai menekşe (Viola arvensis)

f- Yabancı otlarla rekabet gücü yüksek çeşitlerin seçim; Ülkemizde yapılan bir çalışmada denenen altı farklı buğday çeşitleri arasından Haymana 79 ve Kunduru 79r17;un kokarotu (Bifora radians Bieb.) diğer çeşitlere göre daha fazla baskı altında tuttuğu saptanmıştır.

g- Ekim nöbeti; Uygulanan zengin ekim nöbeti sistemi ile yabancı ot florasındaki tür sayısı, yabancı otların ekimi yapılan kültürlere uyum gösteremediği için azalır; örneğin tahılların ekim nöbetinde fazla kullanıldığı sistemlerde genellikle dar yapraklı yabancı otlarda artış, çok yıllık yem bitkilerinin kullanıldığı sistemlerde tek ve çok yıllık yabancı ot türlerinde yetersiz ışık ve yer nedeniyle azalış kaydedilir.

Ekim nöbetinde;
r6;Tek yıllık kültür bitkisinin çok yıllıkla yer değiştirilmesi
r6;Bitkilerin sık ekildiği ve gölgelemenin yoğun olduğu kültür bitkisiyle seyrek ekilen kültür bitkisinin rotasyonu
r6;Yazlık ve kışlık ekilen kültür bitkilerinin rotasyonu, yer aldığında kültür bitkisi içinde dominant hale geçen yabancı otlar kontrol edilmiş olacaktır.

h- Ekim zamanı ve sürüm; Değişik zamanlarda yapılan ekimin kokarot yoğunluğuna (adet/m2) etkisi araştırıldığında ekim zamanı yağışlardan önce ekim yapılması halinde kokarot yoğunluğunun daha fazla olduğu görülmüştür.
Aynı araştırmada yağışlar başladığında ekim yapıldığında kokarot yoğunluğu daha az; yağmurlardan sonra yapılan ekimde ise bu yoğunluk daha azdır.

Canavar otlarının mücadelesinde de ekim zamanı oldukça önemlidir. Geç ekimle canavar otu sürgün sayısı % 90r17;lara varan oranda azalmaktadır ancak geç ekime uygun kültür bitkisi seçilmediği takdirde verimde de büyük oranda azalmalar meydana gelecektir bu sebeple geç ekim yapılacaksa erken olgunlaşan çeşitler kullanılmalıdır
Mercimekte farklı ekim zamanının canavar otuna etkisi araştırmasında ekim zamanı daha geç yapılan denemede canavar otu yoğunluğu daha azdır.

ı- Karışık ekim; Mısır+fasulye (Tanzanya) ve Şekerkamışı+lahana (Çin) karışık ekimi başarılı sonuçlar meydana getirmiştir.
Pırasa ve kerevizin karışık ekiminde bunların tek ekimlerine oranla yabancı otların toprak yüzeyinde kaplama alanlarının % 41 oranında azaldığı saptanmıştır.
Bu çalışmada kültür bitkilerinin sadece gölgeleme etkisinden dolayı Senecio vulgaris L. r16;in yoğunluğunda % 58, biomasında ise % 98 oranında azalma ve sonuçta da toplam verimde % 10 r17;luk bir artma olduğu da saptanmıştır.

j- Organik gübre veya atıkların kullanımı; Zeytin atıkları değişik oranlarda toprağa karıştırılarak buğdaydaki Raphanus raphanistrum r16;un (Yabani turp) kontrolünde % 100 r16;lere varan oranlarda, Phalaris minorr17;ün (küçük daneli kuşyemi) kontrolünde ise % 70r11;88 oranlarında başarı elde edilmiştir.
Çilekteki yabancı otlara karşı uygulanan zeytin atığı ve mısır gluten unu toplam yabancı otları sırasıyla % 74 ve % 78 oranlarında kontrol etmiştir.

2. FİZİKSEL SAVAŞ: 6 şekilde uygulanmaktadır.

a- Işın
b- Ses dalgaları
c- Solarizasyon,
d- Malç kullanımı
e- Sıcaklık uygulamaları
f- Buhar uygulamaları

Alevleme makineleri
Solarizasyon
ÖRTÜ ALTI SEBZE ve ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİKLERİNDE SORUN OLAN BAZI YABANCI OTLAR

1. Amaranthus graecizans L.
Dar yapraklı horozibiği
2. A. hybridus L.
Melez horozibiği
3. A.retroflexus L.
Kırmızı köklü horozibiği
4. Portulaca oleracea L.
Semizotu
5. Solanum nigrum L.
İt üzümü
6. Cyperus rotundus L.
Topalak

Malçlama; Malçlama için siyah naylon, saman gibi örtü materyalleri kullanılabilir.
Minnesotar17;da çilek yetiştiriciliği yapılan bir alanda atık yünlerden malç oluşturulmuş ve bununla da yabancı otların kontrol edilebildiği saptanmıştır.
Örtücü bitki kullanımı; tüm yıl ya da belirli dönemlerde, ürün yetiştirilen alanlarda tek başına veya karışık olarak tek ya da çok yıllık otsu bitkilerle toprağın örtülmesi olarak tanımlanır.


1.Toprağın yapısını ve diğer fiziksel özelliklerini korur
2.Toprağın su içeriğini ayarlar
3.Topraktaki organik maddeler arasındaki ilişkinin düzenlenmesini ve yeni organik bileşiklerin toprağa katılımını sağlar
4.Toprak erozyonunu önleyerek toprak yâda toprak besin maddelerinin kaybını engeller
5.Faydalı böcekler için yaşam yeridir
6.Topraktaki mikroorganizma faaliyetini artırır
7.Allelopatik etkiye sahiptir
8.Bazılarının nematisit etkisi vardır

Örtücü bitki olarak;
r6;Elma bahçelerinde Trifolium subterraneum r17;un (yeraltı üçgülü) yabancı ot gelişimini engellediği,
r6;Mısır bitkisinde, T. Subterraneum r17;un konvansiyonel herbisit uygulamasına göre daha iyi yabancı otları kontrol ettiği,
r6;Soya, mısır, tütün ve ayçiçeğinde örtücü bitki olarak kullanılan Secale cereale r16;nın (çavdar) bazı yabancı ot türlerini % 80r11;90 oranında kontrol ettiği yapılan bazı çalışmalarla saptanmıştır.
Buhar Uygulaması; Toprağı özel bir plastik örtü altında su buharı ile ısıtarak toprak kökenli zararlıların, hastalıkların ve yabancı otların yok edilmesi işlemidir. Toprak sıcaklığı toprak derinliğine göre 90r11;100 ºCr17; ye ulaşınca 1r11;2 dakika, 70r11;80 ºCr17; ye ulaşınca 20r11;30 dakika buhar uygulaması yapılır. Bu uygulamanın en önemli avantajı dikim öncesi bekleme zamanının olmamasıdır.

3. MEKANİK SAVAŞ
r6;Elle yolma ve çapalama
r6;Su altında bırakma
r6;Toprak işleme
r6;Fırçalama

4.DAYANIKLI KÜLTÜR BİTKİSİ ÇEŞİTLERİNİN KULLANIMI
Bu yöntem özellikle tam parazit bir yabancı ot olan canavar otunun (Orobanche spp.) mücadelesinde kullanılan bir yöntemdir. Dünyada canavar otuna dayanıklı ayçiçeği, bakla ve nohut çeşitlerinin geliştirilmesi ve bunların kullanılmasıyla ilgili başarılı çalışmalar bulunmaktadır.

5. BİYOLOJİK SAVAŞ
Yabancı Otların Mücadelesinde Kullanılan Bioherbisitler
a- BIOMAL
b- COLLEGO
c- DEVİNE


6. KİMYASAL MÜCADELE

Allelokimyasal: Çukurovar17;da yapılan bir çalışmada pamuk ekiminden önceki dönemde aynı tarlada turp yetiştirilip tarlaya karıştırıldığında kanyaşın (geliç) çıkışında büyük oranda azalmalar olduğu saptanmıştır.

Organik tarım yapılan tüm alanlara uygun olan tek bir yabancı ot yönetim stratejisinin olması mümkün değildir.
r6;Uygun olarak tercih edilen tek bir metodun sürekli kullanılması yan etkilere yol açabilir. (Sürekli toprak işleme toprak erozyonuna yol açabilir)
r6;Kullanılan herhangi bir metotla bütün yabancı ot türleri kontrol edilemez (Tek ve Çok yıllıklar)
r6;Geliştirilecek stratejiler her tarla şartına özel olmalıdır. (Toprak yapısı, Kültür bitkisi, İklim, Ana sorun yabancı otlar)

1. Tarla ile ilgili tüm verilerin alınması (Ürün ve Yabancı ot)
2. Uygun strateji geliştirilmesi
3. Uygulamaya Geçiş
4. Gözlem