2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN KOÜ ARSLANBEY MYO SERACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
BOTANİK (3+1+0) (ASR101)
Botanik biliminin sınıflandırılması, Sitoloji (Hücre bilimi: protoplazma, sitoplazma, hücre zarı, çekirdek, kromozomlar, hücre bölünmesi vb.), Histoloji (Doku bilimi: hücre arası boşluklar, dokuların sınıflandırılması), Organografi (Kök, gövde, yaprak), Bitki sistematiği, Bitkilerde üreme (eşeysiz ve eşeyli üreme, çiçeğin yapısı, ovülün yapısı, çiçeklerde simetri, çiçek formülü ve diyagramı, çiçek durumları, tozlanma, döllenme, meyve, meyve tipleri),
TOPRAK BİLGİSİ ( 2+0+0) (ASR103)
Toprak oluşumu, toprakların sınıflandırılması, toprak kolloidleri; yapısı ve pratik önemi, toprakların fiziksel özellikleri, toprak suyu, toprakların kimyasal özellikleri, toprak reaksiyonu, alkali ve tuzdan etkilenmiş topraklar ve yönetimi, toprak organizmaları ve ekolojisi; toprak organik maddesi, pratik verimlilik yönetimi; toprakta N, P ve K, ve mikro besin elementleri, topraklarda kimyasal kirlenme
TARIMSAL EKOLOJİ ( 2+0+0 ) (ASR105)
Ekolojinin tanımı, gelişimi ve kapsamı, ekosistem ve unsurları, bitki ekolojisinin tanımlanması, bitkilerin çevre ile olan ilişkileri, bitkiler arası rekabet, bitki gelişimi için gerekli ekolojik koşullar, sıcaklık, ışık, nem, atmosfer, rüzgar, su ve etkileri, toprak faktörleri, biyolojik faktörler ve bitkilerle etkileşimleri, çevre kirliliği.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (2+0+0) (ASR107)
Yönetim kavramı ve tarihsel gelişimi, Yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm, denetim), Üretim; üretim faktörleri, üretim şekilleri, toplam kalite yönetiminde tarihsel gelişim, kalite kavramı ve temel ilkeleri, kalite güvence sistemleri, ISO 9000 serisi, toplam kalite yönetiminin esasları, zaman yönetimi, kalite başarı halkaları, organizasyonel öğrenme, kalite güvenliği ve HACCP.Gıda sektöründe kalite güvenliği ve gıdalardaki riskler
TARIMSAL MEKANİZASYON (2+0+0) (ASR109)
Mekanizasyonun tanımı, önemi ve kapsamı, enerji kaynakları, motorların çalışma sistemleri (elektrikli, dizel ve benzinli motorlar), tarım traktörü (özellikleri, kısımları, çalışma ve bakım kuralları), toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim ve dikim, gübreleme, tarımsal savaş ve bakım makinaları, sulama ekipmanları, hasat ve hasat sonrası işlem makinaları, iş güvenliği.
MATEMATİK ( 2+0+0 ) (ASR111)
Sayılar (tamsayılar, reel sayılar, rasyonel sayılar), üslü ifadeler, köklü ifadeler, çarpanlara ayırma, denklem kurma ve çözme, denklem kurma problemleri, ölçü birimleri ve dönüşümler, yüzey ve hacimler (üçgen ve dörtgenlerin alanları, prizmaların alan ve hacimleri, piramitlerin alan ve hacimleri, koniklerin alan ve hacimleri, kürenin alan ve hacimleri).
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (2+1+0) (ENF101)
Temel Bilgisayar Kavramları, Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci (Word), Elektronik Tablo (Excel), Veri Tabanı Kullanman (Access), Sunu (Power Point), Bilgi Ağları Kullanma: İnternet,E-mail, Web Sayfası Tasarımı
YABANCI DİL (İNG)-A1 (2+0+0) (YDB121)
YÖK tarafından belirleniyor.
TÜRK DİLİ – I (2+0+0) (TDB101)
YÖK tarafından belirleniyor.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ – I (2+0+0) (AİB101)
YÖK tarafından belirleniyor.


II. YARIYIL
ANALİTİK KİMYA (2+0+0) (ASR102)
Analitik kimyanın tanımı ve pratik önemi, yoğunluk ve konsantrasyon kavramları ve birimleri; mol, molarite, eşdeğer ağırlık, normalite, seyreltme, bağlar, tepkimeler ve redoks reaksiyonları, asitler, bazlar, tuzlar ve ph, hidroliz ve hidrasyon, iyonik dayanıklılık, çözünürlük ve çökelme, , analiz yöntemleri; hacim içerikli, ağırlık içerikli ve ışınsal yöntemler ve esasları, analiz öncesi güvenlik, kimyasal maddelerde etiket okuma, örnek hazırlama, analizlerde kullanılan malzemeler, alet ve ekipmanlar.
GENEL SERACILIK (2+1+0) (ASR104)
Genel seracılık: alçak plastik tüneller (kuruluşundan, kaldırılmasına kadar), sera ve seracılığın tanımı, Türkiye ve Dünya seracılığı, seraların sınıflandırılması, sera yeri seçimine etki eden ekolojik ve ekonomik faktörler, seralarda toprak hazırlama (drenaj, temizlik, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısının düzeltilmesi, toprak asitliği, tuzluluk ve giderilmesi, toprak dezenfeksiyonu, ekim-dikim yerlerinin hazırlanması)
GENEL SEBZECİLİK (2+1+0) (ASR106)
Sebzenin tanımı, sebzelerin sınıflandırılması, sebzelerin beslenme ve insan sağlığı açısından önemi, Dünya ve Türkiye’de sebze üretimi, Tarım bölgelerine göre sebzecilik, sebze yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler, sebzelerde görülen çiçek yapıları ve çoğaltma teknikleri, sebze bahçesi tesisi, üretim teknikleri (Dikim sıklığı kavramları, ekim, dikim vb.) sebzelerde yapılan kültürel işlemleri (toprak işleme, gübreleme,sulama, hasat)
VEJETATİF ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ (2+1+0) (ASR108)
Tohum, çelik, daldırma ve doku kültürü üretim tekniklerinin tanıtılması ve üretimde kullanım amaçları, üretim materyalinin alınacağı damuzlık bitkilerin özellikleri ve bakım koşulları, aşısız fidan üretimi, aşılamanın tanımı ve kullanım amaçları, vegetatif ve generatif anaçların özellikleri, üretim yöntemleri, meyve tür ve çeşitlerine göre kullanılan anaçlar, aşılama teknikleri ve uygulanması, bitki türüne göre aşı seçimi, aşı uyuşmazlığı, uyuşmazlık belirtileri, uyuşmaz<lığın mekanizması ve yetiştiriciliğe etkileri, sağlıklı bir fidanın tanımlanması, fidanların sınıflandırılması ve sertifikasyonu, fidanların depolanma yöntemleri, virüsten ari fidan üretimi
TOHUM TEKNOLOJİLERİ (2+0+0) (ASR110)
Tohum kavramı, ülkemizde tohum üretimi ve temini, yabancı ve kendine döllenme, heterozigot ve homozigot tohum, polen bulaşma kaynakları, izolasyon, tohumla üretilen bitki türleri, tohum üretimi, üretimi etkileyen faktörler, tohum üretiminin planlanması, tohumlarda aranan fiziksel ve biyolojik özellikler, çimlenmeyi etkileyen ve hızlandıran faktörler (dinlenme, kaplama, priming vb.), tohumlarda hasat, ayırma, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, tohum sınıfları, sertifikasyon sistemleri, tohumculuk kanunu, bayilik sistemi, F1 hibrit tohum kavramı ve üretimi.
TARIM EKONOMİSİ (2+0+0) (ASR112)
Tarım ve Tarım Ekonomisinin tanımı, tarımsal faaliyetler ve özellikleri, tarımın ekonomiye katkıları, üretim ve üretim faktörleri, gelir-masraf kavramları, kâra geçiş ve üretim kapasitesi belirlenmesi, Girdi-Çıktı İlişkisi ve Üretim Fonksiyonu, Faktörler arası ikame ilişkileri, üretim kararları alınmasında ekonomik ilkeler ve uygulaması, tarım sistemleri ve yetiştirilecek ürünleri belirleyen faktörler, girdilerin ekonomik optimum kullanımı, Azalan Verim Kanunu, tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi, Tarım Politikası ve Türk Tarımının AB’ye uyumu, Türk Tarımının yapısal sorunları ve düzenlemeler.
BAHÇE BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ (2+0+0) (ASR 114)
Büyüme, vejetatif büyüme ve generatif büyüme kavramları, fotosentez, solunum, su alımı ve taşınma mekanizması, besin maddeleri alımı ve taşınma mekanizması, büyüme ve gelişmeyi etkileyen içsel ve dışsal faktörler, dinlenme, çimlenme, sürme ve köklenme, tepe hakimiyeti, kısırlıklar ve uyuşmazlıklar, partenokarpi ve apomiksiz, çiçek ve meyve dökümleri, olgunlaşma, yaşlanma, büyüme hareketleri, soğuğa ve kurağa dayanım.
YABANCI DİL (İNG)-A2 (2+0+0) (YDB122)
YÖK tarafından belirleniyor.
TÜRK DİLİ – II (2+0+0) (TDB102)
YÖK tarafından belirleniyor.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ – II (2+0+0) (AİB102)
YÖK tarafından belirleniyor.
III. YARIYIL
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ-I (3+1+0) (ASR201)
Soğan, salata-marul, tere, roka, bezelye, bakla, lahana, Brüksel lahanası, çin lahanası, brokoli, ıspanak gibi kışlık türlerin örtüaltında ve açıkta yetiştirme teknikleri, iklim istekleri, yetiştirme dönemleri, serada yapılan özel uygulamalar, hasat, standardizasyon ve pazarlama yöntemleri
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ (2+1+0) (ASR203)
Seraların kurulması, seraların hazırlanması, ticari değeri yüksek olan; karanfil, gül, glayöl, kasımpatı, gerbera, frezya, tül kuşkonmaz gibi kesme çiçek türlerinin tanıtımı, üretim teknikleri, ekolojik istekleri, yetiştiriciliği, toplama, boylama, demetleme ve paketlemesi
SERADA İKLİMLENDİRME (2+0+0) (ASR205)
Sera klimasını oluşturan temel iklim elemanları, sıcaklık, ışık, oransal nem, hava hareketi, seralarda aydınlatma, amaçları, kullanılan lambalar, karartma, seralarda ısıtmanın amacı, kullanılan ısıtma sistemleri, soğutma yöntemleri, havalandırma şekilleri, hava nemi ve CO2 düzenleme yöntemleri
SERA YAPIM TEKNİĞİ (3+0+0) (ASR207)
Ülkemizde sera tarımındaki yapım teknikleri ve gelişimi, sera kurulacak yerin zemin yapısı, tesviyesi, uygun sera tipi ve temel tipleri, seralarda kullanılacak örtü malzemeleri ve özellikleri, cam serayı oluşturan elemanlar ve projelendirilmesi, cam ve sert plastik örtü malzemelerinin montajı, plastik tünel ve seraların temel elemanları, projelendirilmesi, naylon örtü kaplanması, seralara etki eden sabit ve hareketli yükler, bölgelere göre değişik sera uygulamaları.
İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ (2+1+0) (ASR209)
İç mekan bitkilerinin tanıtımı, bitkilerle iç mekan düzenleme ilkeleri, ticari değeri yüksek iç mekan bitkilerinin tanıtımı, ekolojik istekleri, gelişmelerini etkileyen faktörler, bakım hatalarından kaynaklanan sorunlar, iç mekan süs bitkilerinin üretimi
ORGANİK TARIM İLKELERİ (2+0+0) (ASR211)
Organik Tarıma Genel Bakış, Dünyada ve Ülkemizde Organik Tarımın Gelişimi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Organik Tarım Kanunu, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ele alınacak.
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME (2+0+0 ) (ASR213)
Toprağın Kimyasal Bileşimi ve Bitki Besinleri, Formları ve Yarayışlılığı, Besin Maddeleri Arasındaki Etkileşim, Besine Elementlerinin Bitkideki Formları, Besin Elementi Noksanlığı veya Fazlalığında Oluşan Belirtiler ve Bitkide Oluşan Zararlar, İnorganik Gübreler ve Özellikleri; Basit, Kompoze , Mikro Besin, Yavaş Eriyebilir Gübreler. Organik Gübreler, Organik gübrelerin topraktaki etkileri, kimyasal ve biyolojik özelliklere etkileri. Gübre uygulama teknikleri.
BİTKİ HASTALIKLARI VE SAVAŞIM (2+0+0) (ASR215)
Bitki hastalık etmenleri (funguslar, bakteriler, virüsler, MLO, RLO ve spiroplasmalar) açısından simptomatoloji, etioloji, patoloji, epidemiyoloji ve bitki hastalık etmenlerine karşı uygulanacak hijyen ve terapi yöntemleri, bitki abiyotik hastalıklarının simptom, teşhis, mücadele ve korunma yöntemleri, yabancı otların sınıflandırılması, biyolojisi, zarar şekilleri ve mücadele teknikleri
DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ-I (2+1+0) (ASR217)
Odunsu bitkilerde organlar, iğne yapraklı ve geniş yapraklı; ağaç, ağaçcık ve çalıların, sarılıcı bitkilerin genel özellikleri, ekolojik istekleri, üretim yöntemleri, kültürel bakım işlemleri, dış mekanda kullanım ilkeleri.
IV. YARIYIL
ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ-II (3+1+0) (ASR202)
Örtüaltında; domates, biber, patlıcan, hıyar, fasulye, kavun, karpuz gibi yazlık sebze türlerinin yetiştirme teknikleri, serada yapılan özel uygulamalar (ipe alma, budama, tozlanma ve döllenmeye yardımcı uygulamalar, büyüme düzenleyici kullanımı)


TOPRAKSIZ TARIM (2+0+0) (ASR204)
Alternatif tarım sistemleri, topraksız tarımın tanımı, özellikleri, topraksız tarıma geçiş nedenleri, avantajları ve dezavantajları, topraksız tarımda kullanılan yetiştirme ortamlarının tanıtımı ve özellikleri, topraksız kültürler, katı ortam kültürü, su kültürü, dünya’da ve Türkiye’de uygulama alanları
FİDE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ (2+1+0) (ASR206)
Fide yetiştiriciliğinde tohumluğun önemi, fide yetiştiriciliğinin amacı ve önemi, fide yetiştirme ortamları ve özellikleri, yaprak kompostunun yapılışı, fide harcı karışımları, harç hazırlığı ve dezenfeksiyonu, fide kapları, fide yetiştirme yerleri, tohum ekimi, fide gelişimi ve şaşırtma, sebzecilikte aşılı fide kullanmanın önemi ve yararları, aşılamada dikkat edilmesi gerekli konular, kullanılan başlıca aşılar (yarma aşı, İngiliz dilcikli aşısı, düz aşı, koltuk aşısı, tüp aşı vb) ve yapılışı, fidelerin bakımı, hazır fide kavramı ve modern fide üretim tesisleri.
DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ-II (2+1+0) (ASR208)
Bahçe çiçeklerinin tanımı, önemi ve dış mekanda kullanım ilkeleri, çeşitli tek ve çok yıllık otsu bitkilerin üretimi, yetişme istekleri, bakımı.
SULAMA TEKNİKLERİ (2+0+0) (ASR210)
Suyun tanınması ve özellikleri. Sulama yönünden önemli toprak fiziksel özellikleri ve önemli toprak nemi sabiteleri. Sulama suyu kaynakları, sulama suyunun özellikleri, sulama yöntemleri (tava, karık, damla ve yağmurlama sulama), sulama zamanının belirlenmesinde toprağa dayalı izleme teknikleri (gravimetrik yöntem, tansiyometre, nötronmetre, kapasitans algılayıcı) ve bitkiye dayalı izleme teknikleri; görülebilir belirtiler, basınç odası tekniği.
BİTKİ ZARARLILARI VE SAVAŞIM (2+0+0) (ASR212)
Bitkisel üretimde zarar oluşturan hayvansal organizmaların (böcekler, akarlar, nematodlar, yumuşakçalar, kemirgenler ve kuşlar vb.) sistematikteki yerleri, morfolojik yapıları, üreme ve gelişmeleri, hayat devreleri, bitkilerde meydana getirdikleri zarar şekilleri ve belirtileri, zararlıların ekonomik önemleri, bitki zararlılarına karşı mücadele yöntem ve teknikleri.
TARIMSAL PAZARLAMA (2+0+0) (ASR214)
Tarımsal pazarlamanın tanımı ve kapsamı, tarımsal pazarlamanın ekonomik gelişmedeki önemi, pazarlama açısından tarım ürünleri talebinin ve arzının genel özellikleri, tarımsal pazarlamanın ana ve yardımcı fonksiyonları, tarımsal pazarlama kanalları ve özellikleri, pazarlama karar değişkeni olarak fiyatın önemi, tarımsal ürün fiyatlarının özellikleri ve fiyatlandırma stratejileri, tarımsal pazarlamanın ekonomik gelişmeye katkısı ve sorunları, tarımsal girdi piyasaları ve bu kapsamda bitkisel üretim faaliyetleriyle ilgili olarak gübre, ilaç, tohum, fide, fidan, süs bitkileri piyasaları ile serada yetiştirilen ürünlerin piyasası ve bu kapsamda iç ve dış piyasa olanakları.
ÖLÇME BİLGİSİ (2+1+0) (ASR216)
Ölçme Bilgisi ve Tanımı, Kapsamı, Düzlem ve Geodezik Ölçme, Ölçü Birimleri, Basit Ölçme Aletleri ve Bunlarla Yapılan İşlemler, Uzunluk Ölçme Araçları ve Uzunlukların Ölçülmesi, Dik İnme ve Çıkma Araçları, Alanların Ölçülmesi ve Hesaplanması, Ölçek Planlarının Çizilmesi, Plan Ölçeğinin Değerlendirilmesi, Değiştirilmesi, Düşey Mesafelerin Ölçülmesi, Nivelman ve Teodolit Aleti.
ÖRTÜALTI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ (2+0+0) (ASR218)
Meyveciliğin tanımı, Türkiye’nin meyve yetiştirirciliği yönünden önemi ve meyveciliğin ülke ekonomisindeki yeri, meyve türlerinin meyve özelliklerine ve iklim isteklerine göre sınıflandırılması, meyvelerin genel biyolojik özellikleri, meyve türlerinin ekolojik istekleri, meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, çiçek tomurcuğu oluşumunu etkileyen faktörler, örtüaltında yetiştiriciliği yapılan önemli türler (üzüm, muz, çilek, üzümsü meyveler, sert çekirdekli meyveler, tropik ve subtropik türler), hasat ve hasat kriterleri.