TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir'in ulaşımdan çevreye, enerjiden kentleşmeye farklı alanlardaki sorunlarının masaya yatırıldığı sempozyum üç gün sürdü.


TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirildi. İzmir‘in ulaşımdan çevreye, enerjiden kentleşmeye farklı alanlardaki sorunlarının masaya yatırıldığı sempozyum üç gün sürdü.

Sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ, Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, İYTE Rektörü Prof. Dr. Zafer İlken, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB İzmir İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi, Odaların İzmir Şube Başkanları, öğretim üyeleri, kamu kurumu temsilcileri ve 500‘e yakın izleyici katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi, "Bizler mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak planlı, sağlıklı, güvenli bir İzmir istiyoruz. Kadınıyla, genciyle, engellisiyle, çocuklarıyla tüm yaşayanların dostu bir İzmir istiyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte planlanan, birlikte yönetilen bir İzmir istiyoruz. Kolay ulaşılan, güvenli yapıları olan, alt yapı sorunu olmayan, suyu temiz ve bol bir İzmir istiyoruz. Havası temiz, yeşili bol, enerji sorunu olmayan bir İzmir istiyoruz. Zengin Ege kültürümüzü doyasıya yaşamak istiyoruz. İzmir‘de kentlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, yerel yönetim adaylarında aklın ve bilimin ışığında bir vizyon sunmak amacıyla bu sempozyumu düzenledik. Diliyoruz ki bu çalışmalarımızdan, sempozyumda üretilecek görüş ve önerilerden yararlanılır ve İzmir daha yaşanılası çağdaş bir kent olur" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da konuşmasında, yaşam kalitesini arttırmak, hizmetleri ve kaynakları eşitlik ilkesine göre kullanmak, çağdaş yaşamın gerektirdiği altyapı ve hizmetleri sağlamak gibi temel amaçlar benimsendiğinde kentlerdeki sorunların neler olduğu ve ne tür yatırımlar yapılması gerektiği konusunun net bir şekilde ortaya çıkacağını söyledi. İzmir‘in merkezi ve kıyısıyla dünyada çok az kentte bulunan bir özgünlüğe sahip olduğunu ifade eden Soğancı, TMMOB‘nin düzenlediği kent sempozyumlarında ortaya çıkan tabloyu, 20-21 Şubat 2009 tarihlerinde düzenlenecek "Yerel Yönetimler ve Kentleşme Sempozyumu"nda kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, kent yönetiminin artık yalnızca yol, altyapı, su, imar, planlama hizmetleri olmadığını, kentleri kalkındırmanın da yerel yönetimlerin görevi olduğunu kaydetti. Kentin nazım planıyla, ulaşım master planıyla ve stratejik planıyla 5 yıldır sistemli ve planlı gelişme yoluna girdiğini söyleyen Kocaoğlu, yaşam kalitesini artıracak, çevreye, insana duyarlı bir yönetim anlayışıyla yol aldıklarını belirtti. Kocaoğlu, İzmir‘de 200 bine yakın sağlıksız konut bulunduğunu, kentsel iyileştirme ve dönüşüm yapılması gerektiğini ancak bunun bazı illerde örneği görüldüğü gibi gecekonduları apartmanlara taşıyarak yapılamayacağını söyledi. Kentsel dönüşümün sosyal yaşamı iyileştirmeyi de kapsaması gerektiğini vurgulayan Kocaoğlu, apartman konduların Avrupa‘da iflas ettiğini bizde de iflas etmeye mahkum olduğunu söyledi.

Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ ise, merkezden alınan kararların yerel yönetimlerin elini bağladığını ve bu kararlar alınırken yerel yönetimlere ve halka danışılmadığını ifade etti. Tunçağ, su ve elektrik bağlanmasına ilişkin imar afları sonucunda Konak Belediyesine 7 bini aşkın numarataj başvurusu yapıldığını ve belediyeyi kilitlediğini belirterek, "aynı şekilde Karşıyaka ve Konak ilçelerinin bölünerek Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinin oluşturulmasında da halkın mutabakatı aranmamıştır" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra, Sempozyum kapsamında düzenlenen "Fotoğraflarda İzmir" yarışmasında ödül kazananlarının ödülleri verildi ve sergi açılışı yapıldı.

Odamız adına;

İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ 2. Gün Anadolu Salonun da yapılan Çevre Açısından Mevcut Durum ve Geleceğin Planlanması oturumunu oturum başkanı olarak yönetmiştir.

Oturumda;

•1- Doğal Sitler-İzmir ve Çevresinin İrdelenmesi konu başlıklı bildiri Ege üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümünden Prof. Dr. Bahar TÜRKYILMAZ tarafından,

•2- Ekolojik Açıdan Belediyeler, Çevre ve Kentlilik Bilinci konu başlıklı bildiri Ege üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümünden Prof. Dr. Ümit Erdem, Araş. Gör. Nurdan ERDOĞAN, Şeyma ŞENGÜR tarafından,

•3- Şiddetle Değişen Ekolojik Koşullarda İzmir Kent Sorunlarına Bütüncül Bakış ve Öneriler konu başlıklı bildiri Ege üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümünden Prof. Dr Mehmet Aydın GÜNEY, Yrd. Doç. Dr Bahriye GÜLGÜN, Arş Gör. Erden AKTAŞ tarafından hazırlanmış ve sunulmuştur.