Kriz sürecinden en fazla etkilenen kesim olan ücretli çalışan-işsiz meslektaşlarımızın sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm için atılacak adımlara projeksiyon tutması beklenen çaşıltay hazırlıklarına başlandı...
Ülke nesnelliğinin ortaya çıkardığı sonuçlardan en çok etkilenen kesim olan ücretli çalışan ve işsiz üyelerimizin çalışma alanlarında yaşadığı sorunların tespit edilmesi, kriz sürecinin etkilerinin araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenebilmesi için tüm şube ve temsilcilik çalışma alanları içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız Ücretli Çalışan-İşsiz Peyzaj Mimarları Çalıştayı kapsamında, programın Ankara ayağını belirlemek üzere üyelerimizle toplandık.

Genel değerlendirme ve tespitlerin yapıldığı ilk toplantıda çalışmanın içeriğine dönük bazı ilke kararları alınarak II. Toplantının 02 Şubat 2009 tarihinde yapılmasına karar verildi.

{ Hoş Geldiniz } TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI