Mimarlık ve Eğitim Kurultayı – V

2001 yılından itibaren iki yıl aralıklarla düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarının 5.’si için çalışmalara başlandı.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı – V , 11-12-13 Kasım 2009 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

22 Aralık 2008 tarihinde, Mimarlar Odası Genel Merkezi İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirilen Düzenleme Kurulu toplantısında, bugüne kadar gerçekleştirilen kurultaylarla önemli bir aşama kaydedildiği, yapılacak olan bu kurultayla bir yandan yeni perspektifler açarken bir yandan da meslek alanına yönelik henüz çözümlenemeyen sorunların tartışılacağı belirtildi.19 Ocak 2008 tarihinde, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yapılan Danışma Kurulu toplantısına sunulan “Mimarlık ve Eğitim Kurultayı - 5” çalışma grupları şu şekilde:

Devamlı Çalışma Grupları

Mimarlık Lisans ve Lisans Üstü Çalışma Grupları
Mimarlık Eğitimi Veri Tabanı
Mimarlık Eğitiminde Akreditasyon
Mimarlık Eğitiminde Staj
Sürekli Mesleki Gelişim
AB ve GATS Sürecinde Meslek Uygulamaları
Diğer Çalışma Grupları

Meslek Pratiği ve Mesleğe Kabul Kurulu
Kamuda Mimarlık Hizmetleri
Üniversite - Uygulama İlişkileri
Mimarlık Hizmetlerinde Kalite Güvencesi
Toplum ve Mimarlık
Öğrenci Forumu

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU’nun başkanlığında yapılacak olan 5. Kurultay ana temasının önümüzdeki günlerde netleştirilerek duyurulmasının ardından, çalışma grupları da etkinliklerine başlayacaktır.

| Mimarlar Odası Genel Merkezi |