Kirazda Kaliteli yüksek kalibre meyve için hangi evrede sulamaya başlanmalı ve bu esnada gübre olarak neyi önerirsiniz sulama yöntemi ne yazıkki salma sulama nasıl etkisi olur bu sulama yönteminin kiraz iriliğine ? Teşekkür ederim