İSTANBUL ŞUBESİ MESLEKİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMA KOMİTESİ
Kentimizin diğer mesleki çalışma alanlarındaki değişimin izlenmesi, yetkin tepki verme hususunda birikim oluşturmak üzere Şubemizde kurulan “İstanbul Şubesi Mesleki ve Bilimsel Çalışma Komitesi” ilk toplantısını İstanbul İl yetki sınırları içindeki peyzaj mimarlığı eğitimi veren Üniversite Bölüm Başkanları ile ilk toplantısını yaptı.

Kentimizin diğer mesleki çalışma alanlarındaki değişimin izlenmesi, yetkin tepki verme hususunda birikim oluşturmak üzere Şubemizde kurulan "İstanbul Şubesi Mesleki ve Bilimsel Çalışma Komitesi" ilk toplantısını İstanbul İl yetki sınırları içindeki peyzaj mimarlığı eğitimi veren Üniversite Bölüm Başkanları ile ilk toplantısını yaptı.

18.07.2009 cumartesi günü saat 09.30-11.30 arasında Yıldız Malta Köşkü‘nde yapılan kahvaltılı toplantıya İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr.Adnan UZUN, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Cemil ATA, Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kentsel Tasarım ve Çevre Mimarisi Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr.Nevin ÇEKİRGE, Namik Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Aslı KORKUT davet edildi.

13- 15 Eylül 2007 tarihlerinde yapılan I. İstanbul Kent Sempozyumu‘ nun ardından Aralık 2009 da yapılacak olan İstanbul II. Kent Sempozyumu için belirlenen ana konular başlıkları: Afetler, Altyapı, Çevre, Doğal Varlıklar, Enerji, Kent ve Toplum, Kentsel Dönüşüm, Konut, Küreselleşme Sürecinde İstanbul, Planlama ve Kentleşme, Tarihi Çevre ve Koruma ve Ulaşım olarak belirlenmiştir.

Ekim 2010 da TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından 4.sü yapılacak olan "4. Peyzaj Mimarlığı Kongresi" öncesi etkinlikleri planlamak ve geliştirilmesi ve kentte gelişen ve değişen birçok dinamiğe anında cevap vermek adına TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu‘nun 01.07.2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği; Şube Mesleki ve Bilimsel Çalışma Komitesi kurulmuştur.Komiteye katılımları ve çalışmaları ile ile destek verecek olan Bölüm Başkanlarımıza teşekkür ederiz.

{ Hoş Geldiniz } TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI